MENI
 
Naslovna » Pres » Vesti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje poziv organizacijama civilnog društva za učešće na obuci „Partnerstvo u donošenju odluka - između dobrog okvira i prakse“

6. decembar 2022.

Više na sledećem linku: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi.php

Održan Društveni dijalog o unapređenju inkluzivnih politika – podrška učenicima i studentima sa hendikepom

2. decembar 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom organizovalo je danas Dijalog o unapređenju inkluzivnih politika – podrška učenicama i studentima sa hendikepom, uz prisustvo velikog broja predstavnika iz državnih organa i civilnog sektora.

Današnji dijalog je posvećen unapređenju inkluzivnih politika i stvaranju podrške učenicima i studentima sa hendikepom. izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov. Kako je naglasio, Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i prateći Opcioni protokol u decembru 2007. godine, koji je ratifikovan 2009. godine. Konvencija garantuje zaštitu punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava, sloboda i dostojanstva svih osoba sa invaliditetom. U skladu sa motom međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom ,,Ništa o nama bez nas", Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao jednu od ključnih vidova saradnje podržava učešće predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom u radu Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Efektivnija relizacija preporuka ne samo Komiteta UN za osobe sa invaliditetom već i ostalih, koje se donose na osobe sa invaliditetom, garancija su unapređenja njihovog položaja u našem društvu, istakao je Žigmanov.

Najefikasniji vid borbe jednog društva protiv siromaštva, socijalne isključenosti i predrasuda vidim kroz obrazovni proces, koji zahteva ulaganje i stalno unapređivanje sistema obrazovanja i vaspitanja. Osobe sa hendikepom u većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, zbog otežane pozicije iz koje nastupaju. Stoga sistem dobro razvijenog inkluzivnog obrazovanja, koji se upravo zasniva na jednakoj pristupačnosti za sve, predstavlja najjači vid podrške u daljem osnaživanju osoba sa hendikepom, poručio je Žigmanov.

Na kraju skupa postignuta je saglasnost o postupanju u kome je istaknuta snažnija uloga svih nadležnih državnih institucija i civilnog društva u kreiranju, podsticanju i razvijanju mera koje bi doprinele većoj inkluzivnosti u lokalnim samoupravama. Posebno je naglašena uloga jedinica lokalnih samouprava u oblasti obrazovanja i njihova podrška učenicima i studentima. Učesnici društvenog dijaloga istakli su očekivanja da će predlagači dokumenata javnih politika u jedinicama lokalnih samouprava predvideti programe stipendiranja i podrške učenicima i studentima i konkurse u kojima će biti predviđeni uslovi kojima se omogućava pravo na jednaku podršku učenicima i studentima koji se susreću sa različitim izazovima i barijerama u društvu.

Pored ministra Žigmanova, u uvodnom delu društvenog dijaloga o unapređenju inkluzivnih politika, govorili su i Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Slobodan Tomić, zamenik zaštitnika građana, Mirjana Hasanović načelnca Odeljenja za poslove učeničkog standarda u Ministarstvu prosvete, dr Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samouporavu i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole.

Saopštenje povodom 1. decembra - Međunarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

1. decembar 2022.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, koji se u svetu obeležava 1. decembra, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, govorio je na otvaranju konferencije „Ujednačimo”, koju je 30. novembra 2022. godine u hotelu „Golden Tulip Zira” u Beogradu, organizovalo udruženje Timočki Omladinski Centar. Pored ministra Žigmanova, govorili su i: državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr Ferenc Vicko; direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Fabio Skano; načelnik Odeljenja za HIV i AIDS Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, prof. dr Jovan Ranin; šef Odeljenja za HIV infekciju, PPI, hepatitise i tuberkulozu Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, dr Danijela Simić, i direktor udruženja Timočki Omladinski Centar, Goran Radisavljević.

Tim povodom, ministar Žigmanov je istakao da još uvek postoje socijalne teškoće sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa HIV-om, kao i potrebu podizanja svesti o neophodnosti prevencije zaraze HIV-om i oboljevanja od side. Kako je rekao, prevencija HIV infekcije je, pre svega, stvar odgovornog ponašanja i brige o sopstvenom i tuđem zdravlju, i potrebno je izaći iz domena osuđivanja, sažaljenja i socijalnog isključivanja osoba koje žive sa HIV-om. S obzirom na trenutna dostignuća u lečenju, može se konstatovati da je diskriminacija osoba koje u današnje vreme žive sa HIV-om neretko veći problem nego njihovo zdravstveno stanje. Uprkos postojanju zakonskog i strateškog antidiskriminacionog okvira, koji obuhvata sve grupe u povećanom riziku od diskriminacije, uključujući i osobe koje žive sa HIV-om i u riziku od HIV-a, a koji se konstantno unapređuje, ministar je istakao da je potrebno opredeliti više ljudskih i materijalnih resursa za bavljenje ovom temom, i ostvariti bolju koordinaciju među resorima. Dodao je da živimo u društvu koje nije u dovoljnoj meri senzibilisano za pitanje diskriminacije, u kome je teško skrenuti ljudima pažnju na problem diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om. Ovom prilikom, ministar Žigmanov je pozvao na pokretanje šireg društvenog dijaloga na temu HIV infekcije, sa naročitim akcentom na njenu socijalnu dimenziju.

Ministar Žigmanov je dalje izneo da je HIV infekcija, kao i druge polno prenosive bolesti, u patrijarhalnim društvima kao što je naše povezana sa stigmatizacijom i autostigmatizacijom, pri čemu se zaražena osoba oseća krivom, smatra se neodgovornom, izopačenom, potencijalno problematičnom i opasnom po javno zdravlje, usled čega biva isključena ili se sama isključuje iz većine društvenih tokova. U nameri da smanje izloženost diskriminaciji, osobe koje žive sa HIV-om često pribegavaju prikrivanju svog zdravstvenog stanja, što nije rešenje, već samo odlaganje i produbljivanje problema. Istakao je da je primarni zadatak svih, stvaranje okruženja u kome bi otkrivanje HIV statusa bilo shvaćeno kao korisna informacija, a odluka o tome lična, dobrovoljna i uobičajena, praćena uverenjem da zbog nje osoba neće trpeti štetne posledice u svojoj okolini, na poslu i u široj zajednici.

Za kraj, naglasio je da, uprkos kriznim vremenima, ne smemo da kao država i društvo dozvolimo da osetljive društvene grupe budu izvan naše liste prioriteta, i da je Međunarodni dan borbe protiv HIV infekcije još jedan u nizu dana borbe protiv sebičnosti, predrasuda, neznanja, i borbe za odgovorno društvo bez diskriminacije.

Na panelu „Značaj jednakosti u borbi protiv HIV-a” iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog učestvovao je i šef Odseka za antidiskriminacionu politiku Nikola Radojlović, koji je govorio o zakonskom i strateškom okviru i javnom konkusru za podršku projekata u oblasti antidiskriminacione politike, u okviru kojih je prepoznata i zaštita osoba koje žive sa HIV-om. Međutim, istakao je da se održivost usluga za osobe koje žive sa HIV-om ne može postići oslanjanjem na projektno finansiranje, bilo da se radi o javnim konkursima institucija u Republici Srbiji, ili o međunarodnim donatorima. Najavio je i ponovno iniciranje aktiviranja saradnje između institucija nadležnih za sprečavanje diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om u mandatu postojeće Vlade. Dodao je da je potrebno da se osobama koje žive sa HIV-om dâ značajniji medijski prostor, kao i da se zagovara njihova zastupljenost u institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počela u Kragujevcu

25. novembar 2022.

Snažnija afirmacija pozitivnih društvenih vrednosti, brže i oštrije sankcionisanje počinilaca i nulta tolerancija prema svim oblicima nasilja, neki su od koraka koje će država preduzeti u narednom periodu u cilju suzbijanja ove negativne, ali učestale pojave, poručio je danas u Kragujevcu ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomslav Žigmanov.

Ministar je najavio i podršku svim akterima na lokalnom novu u afirmaciji preventivnih mera u ovoj oblasti.

Posetom ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislava Žigmanova Kragujevcu ozvaničen je početak kapmanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ na nacionalnom nivou.

Kako je naveo, Kragujevac nije bez razloga odabran za grad iz kojeg je danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, poslata poruka da država neće tolerisati ovu negativnu društvenu pojavu.

Tome je, rekao je ministar, doprinelo sve što grad čini na polju unapređenja ljudskih i manjinskih prava, naročito kada su u pitanju osetljive grupe.

Još jednom je ponovljeno da je Kragujevac primer dobre prakse kada je ova oblast u pitanju, o čemu svedoče konkretni rezultati rada, ali i brojna priznanja koja su dodeljena gradu.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“  obuhvata nekoliko važnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava.

Sprovodi je blizu 2.000 organizacija u više od 100 država sveta.

(Izvor: RTK)

OBAVEŠTENjE PONOVNOM GLASANjU ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNjAČKE NACIONALNE MANjINE 27. NOVEMBRA 2022. GODINE

25. novembar 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća javnost da je Republička izborna komisija donela Rešenja o sprovođenju ponovnog glasanja za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, na biračkom mestu broj 20 („OSNOVNA ŠKOLA, SUVI DO“) u opštini Tutin.

Ponovno glasanje za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine  održaće se u nedelju, 27. novembra 2022. godine na biračkom mestu broj 20 („OSNOVNA ŠKOLA, SUVI DO“) u opštini Tutin, u vremenu od 7:00 do 20:00 časova.

Ministarstvo poziva birače koji su upisani u Poseban birački spisak bošnjačke nacionalne manjine, a glasaju na biračkom mestu broj 20 u opštini Tutin, da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na ponovne izbore u nedelju 27. novembra 2022. godine.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kao podsetnik za svaki dan

25. novembar 2022.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra i ujedno predstavlja početak svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženamaˮ, koju obeležava 1.700 organizacija u više od 100 država sveta.

Žene širom sveta su izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja, bilo da je u pitanju fizičko, seksualno, psihičko, ekonomsko ili socijalno nasilje, uključujući i pretnje takvim delima, bez obzira na to da li se dešavaju u javnom ili privatnom životu. Ovakvim činom se vrši diskriminacija žena i direktno se krše njihova ljudska prava. Nasilje prema ženama se najčešće dešava u porodici, od strane sadašnjeg ili bivšeg supružnika ili partnera, nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja ili ekonomskog i socijalnog statusa, i u većem ili manjem obimu pogađa društva u svim zemljama sveta. Stoga, treba stalno raditi na jačanju svesti o ovom problemu, kao i na jačanju institucionalnih mehanizama prevencije i zaštite.

Iz nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u toku 2021. i 2022. godine, izrađeno je nekoliko zakona i dokumenata javnih politika koje je Vlada usvojila, a koja doprinose borbi protiv nasilja prema ženama u vidu mera za suzbijanje i sprečavanje ovog oblika nasilja. Jedan od njih je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se zabranjuje svaki oblik nasilja zasnovan na polu, polnim karakteristikama, odnosno rodu i nasilja prema ženama, i u privatnoj i u javnoj sferi, a žrtve nasilja i žene sa sela su posebno prepoznate kao osetljive društvene grupe. Ovim zakonom su predviđene opšte i specijalizovane usluge podrške za žrtve nasilja, kao i programi za lica koja su izvršila nasilje, kako bi ona usvojila nenasilni model ponašanja u međuljudskim odnosima i kako bi se sprečilo da ona ponove krivično delo nasilja.

Nasilje prema ženama i devojčicama je složen društveni fenomen, koji ima različite oblike i zahteva koordinisanu saradnju sa svim organima javne vlasti u cilju njegovog sprečavanja i suzbijanja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je nadležni predlagač i usvojene Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, kao i Akcionog plana za 2022. i 2023. godinu za njeno sprovođenje, kao dokumenata javnih politika koji za cilj imaju ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama. Ovim strateškim okvirom, kroz ostvarivanje posebnog cilja koji se odnosi na obezbeđivanje jednakih mogućnosti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava kao pretpostavku razvoja i bezbednog društva, predviđeno je, između ostalog, i stvaranje normativne i društvene pretpostavke za ravnopravno ostvarivanje i zaštitu osnovnih ljudskih prava, uključujući zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Pored toga, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je nadležni predlagač i usvojene Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, u kojoj su žene prepoznate kao jedna od najdiskriminisanijih grupa u Republici Srbiji, posebno kada je reč o ženama iz višestruko marginalizovanih grupa, a oblast koja najviše zabrinjava jeste nasilje prema ženama u porodici i partnerskim odnosima.

Nulta tolerancija na nasilje prema ženama i devojčicama, i nasilje uopšte ne sme da se dovodi u pitanje. Bez obzira na sve izazove, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti multisektorsku saradnju u cilju davanja doprinosa suzbijanju i eliminaciji nasilja prema ženama, kao i senzibilizaciji društva o štetnosti ove pojave.

Saopštenje povodom svečanog otvaranja IT trening centar

25. novembar 2022.

Dana 24. novembra 2022. godine svečano je otvoren IT trening centar u Pirotu, kao rezultat saradnje razvojnog javno-privatnog partnerstva iniciranog od strane Grada Pirota i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), kao deo programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbijiˮ, čiji je partner Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ovaj centar je otvoren sa ciljem da doprinese ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju najugroženijih grupa u Pirotu, među kojima su primarne ciljne grupe: žene, Romi, mladi i druge teže zapošljive kategorije. IT trening centar služiće za razvoj primenjenih veština i znanja iz IT sektora, koje će koristiti Grad Pirot.

Tim povodom, na svečanom otvaranju IT trening centra prisustvovali su: ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, Anke Konrad; pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nina Mitić; gradonačelnik grada Pirota, Vladan Vasić, koji su se obratili prisutnima, zatim, zamenik gradonačelnika Grada Pirota, Miloš Colić; direktorka Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, Daniela Funke; direktor kancelarije nemačke razvojne banke KfW u Beogradu, Rudiger Hartman; predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog - šef Odseka za antidiskriminacionu politiku, Nikola Radojlović i savetnica u Odseku za unapređenje položaja Roma, Aleksandra Milojković Novikova; šef odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, Kristijan Šiling; viši sektorski specijalista kancelarije nemačke razvojne banke KfW u Beogradu zadužen za opštinsku infrastrukturu, Aleksandar Aleksić; vođa komponente u programu „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbijiˮ, Robert Bu i savetnica u programu „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbijiˮ, Danica Belić.

Pomoćnica ministra Mitić je izjavila da je otvaranje IT trening centra najbolji pokazatelj šta je sve moguće uraditi kada se vizije različitih partnera slože. Ona je istakla veliku zahvalnost Saveznoj Republici Nemačkoj, odnosno Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju i njihovoj stalnoj podršci u procesu izgradnje inkluzivnijeg i naprednijeg društva. Takođe je navela da su izrada Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022–2030. godine i Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine podržane u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbijiˮ.

Pomoćnica ministra Mitić se zahvalila predstavnicima Grada Pirota i istakla da ovaj grad predstavlja primer dobre prakse, jer je inkluzija proces koji se, pre svega, odvija na lokalnom nivou i sa lokalnog nivoa mora biti i iniciran. Kako je rekla, podsticanje saradnje između javnog i privatnog sektora je od suštinske važnosti za uspešno sprovođenje procesa socijalne inkluzije u savremenom svetu. Istakla je da su partneri iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju prepoznali važnost inkluzije i kao rezultat toga, danas građani i građanke Pirota, naročito mladi, imaju mogućnost da osmisle, započnu i razviju svoje poslovanje, i postanu perspektivni, cenjeni i zadovoljni ljudi koje njihova lokalna, ali i šira zajednica prepoznaje po poslovnom uspehu.

Pomoćnica ministra Mitić posebno je napomenula da je pomaganje drugih obaveza svih nas i da će inicijative kao što je ova doprineti da Pirot bude mesto u kome mladi vide svoju zajedničku budućnost, ujedinjeni oko ideje napretka, učenja i razvoja.

Održano predavanje na Fakultetu za poslovne studije i pravo „Union”

18. novembar 2022.

Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Nina Mitić, održala je u četvrtak, 17. novembra 2022. godine predavanje na Univerzitetu „Union”, pod nazivom „Organizacija državne uprave”. Tom prilikom, studenti su imali priliku da se upoznaju sa sistemom državne uprave, putem predlaganja i usvajanja zakona i drugih propisa, radom i strukturom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dokumenata usvojenih iz nadležnosti Ministarstva, kao i informacijom o predstojećoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” i njenom značaju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Partnerstvo tri sektora kao važan činilac razvoja

18. novembar 2022.

Pomoćnik ministra Žarko Stepanović uzeo je učešće na osmoj po redu konferenciji Move.Link.Engage. koja promoviše znanje, partnerstvo i odgovornost kroz konstantan rad na unapređenju kvaliteta života u zajednici i bavljenje pitanjima od društvenog značaja. Na konferenciji su učešće uzeli predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora, a ključne teme konferencije bile su međusektorska saradnja, zaštita životne sredine, unapređivanje zapošljivosti mladih, društvena odgovornost i savesno korporativno upravljanje u kontekstu ciljeva održivog razvoja.

G. Stepanović je govorio o značaju međusektorske saradnje između javnog, civilnog i privatnog sektora, a posebno sa aspekta razvoja saradnje civilnog sektora i javne uprave, kao i koristima ove saradnje za oba sektora. Naglasio je da je Republika Srbija učinila značajan korak donošenjem Zakona o planskom sistemu i drugih propisa kojima je bitno unapređen normativni okvir za učešće građana u procesu donošenja odluka i kreiranju javnih politika i propisa, a posebno organizacija civilnog društva i poslovnog sektora. Vlada Republike Srbije je pokrenula platformu eKonsultacije koja doprinosi da ovaj proces postane još transparentniji i inkluzivniji.

Pomoćnik ministra je istakao ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao ključnog mehanizma saradnje javne uprave sa civilnim sektorom i druge mehanizme koje je ovo ministarstvo razvilo sa ciljem da se obezbedi prostor za dijalog o temama koje su od interesa za građane. Naglašena je činjenica da je Ministarstvo u prethodnom periodu realizovalo 33 društvena dijaloga u kojima je učestvovalo preko 1.500 predstavnika iz državnih organa, institucija, organizacija civilnog društva, skupštinskih i nezavisnih tela, sudova, međunarodnih organizacija, univerziteta, sindikata i dr. Posebno je istaknuto da je neophodno nastaviti sa razvojem kulture dijaloga i kulture kompromisa u našem društvu.

Govoreći o saradnji sva tri sektora u cilju ispunjavanja cilja 12 agende održivog razvoja, Stepanović je obavestio učesnike konferencije da je donet prvi strateški dokument u Republici Srbiji, Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022- 2030. godine i dvogodišnji akcioni plan za njegovo sprovođenje, čiji je osnovni cilj dalji razvoj saradnje javnog i civilnog sektora. Ključna aktivnost u prvoj godini implementacije ovog dokumenta je formiranje Saveta za saradnju i razvoj civilnog društva kao važnog mehanizma jačanja principa participacije, otvorenosti i inkluzivnosti procesa kreiranja javnih politika.

Konferencija „Nacija mora biti zdravaˮ

16. novembar 2022.

U Domu Narodne skupštine 15. novembra 2021. godine održana je medinicnsko-farmaceutska konferencija „Nacija mora biti zdravaˮ, kojoj su prisustvovale i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, pomoćnica ministra Nina Mitić i savetnica Ivana Smailagić. Konferencija je održana u tri panela: „Farmacija 4.0: Novi lekovi, stari izazoviˮ, „Zdravstveni sistem nakon pandemijeˮ i „Dojenje: Temelj zdravog potomstvaˮ.

U vezi sa predstavljenim temama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ističe zdravstvenu zaštitu žena. Koliko Republika Srbija smatra da je zdravstvena zaštita žena važna, pokazuje i činjenica da je i u Zakon o rodnoj ravnopravnosti uvršteno nekoliko odredaba koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u vezi sa tim, posebno kada je reč o merama za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, koje, između ostalog, podrazumevaju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca i u ovim oblastima. Ovim zakonom je takođe zabranjena diskriminacija na osnovu pola, polnih karakteristika, odnosno roda, zasnovana na zdravstvenom osiguranju i zaštiti. Tako je predviđeno da lice koje nije zdravstveno osigurano po bilo kom drugom osnovu, stiče pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog rada u kući (vođenje domaćinstva, staranje o podizanju dece, staranje o ostalim članovima porodice), neplaćenog rada na poljoprivrednom imanju i drugo. Zabranjena je i rodna neravnopravnost za vreme odsustva sa rada zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta. Organi javne vlasti koji obavljaju poslove u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite su dužni, prema pomenutom zakonu, da obezbede jednake mogućnosti u pružanju socijalne i zdravstvene zaštite za sve korisnike usluga i prava bez obzira na pol, odnosno rod, što uključuje jednak pristup uslugama i pravima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, a naročito za lica koja pripadaju osetljivim društvenim grupama. Osim toga, organi javne vlasti, kao osnivači ustanova u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, dužni su da preduzimaju posebne mere kada u organima upravljanja i nadzora, kao i u njihovim telima postoji osetno neuravnotežena zastupljenost polova.

Kada je reč o strateškom okviru Republike Srbije, Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine je usklađena, između ostalog, i sa ciljem 3. Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030), a koji se odnosi na dobro zdravlje. Pored toga, Strategija je usklađena i sa međunarodnim i domaćim planskim dokumentima, kao i zakonima i propisima Republike Srbije koji se odnose na rodne aspekte u oblastima zdravstvene zaštite. Pored toga, Strategijom su obuhvaćeni i zaposleni u oblasti zdravstvene zaštite, uz konstataciju da u toj oblasti postoji platni jaz u iznosu od 15%, u kome su žene manje plaćene u odnosu na muškarce. Prilikom kreiranja posebnih ciljeva i mera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u oblasti zdravstvene zaštite, vodilo se računa o potrebi za povećanom aktivacijom žena na tržištu rada, posebno žena kojima je pristup zapošljavanju i samozapošljavanju dodatno otežan zbog, između ostalog, zdravstvenog stanja.

Prilikom kreiranja mere za smanjenje platnog jaza između žena i muškaraca, vodilo se računa o uključivanju i analize vrednovanja različitih poslova, a naročito poslova koji pripadaju takozvanoj socijalnoj infrastrukturi, kao što je zdravstvo, i njihovo ponovno vrednovanje u skladu sa značajem koje ti poslovi imaju za društvo. U okviru mera koje se odnose na urodnjavanje javnih politika i zakonodavstva u oblasti školskog vaspitanja i obrazovanja, radi jačanja kapaciteta svih relevantnih aktera i institucija i podizanja nivoa svesti o značaju ostvarivanja rodne ravnopravnosti, predviđeno je i uvođenje obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u skladu sa uzrastom, kao i pitanja rodnih odnosa, rodnih uloga i odgovornog seksualnog ponašanja, sa posebnim akcentom na razvijanju programa rada sa dečacima i mladićima o njihovoj odgovornosti i ulozi u čuvanju reproduktivnog zdravlja i upotrebe kontracepcije. Ostvarivanjem posebnog cilja 3. Strategije, koji se odnosi na uspostavljanje pristupačne i sveobuhvatne zdravstvene zaštite i obezbeđivanje socijalne sigurnosti, obezbeđuje se zdravstvena zaštita i socijalna sigurnost za sve žene i muškarce u skladu sa principom socijalne pravde kao jednim od temeljnih principa na kojima počiva Ustav, kroz realizaciju mera i aktivnosti koje omogućavaju pristupačnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu svim ženama i muškarcima kao pretpostavku za unapređenje zdravlja, smanjenje nejednakosti žena i muškaraca, njihovu socijalnu sigurnost i preraspodelu neplaćenih poslova staranja. Posebno izdvajamo meru u okviru ovog posebnog cilja koja se odnosi na unapređenje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite bez diskriminacije, uključujući programe rane prevencije seksualnog i reproduktivnog zdravlja, raka dojke i raka grlića materice, kao i podizanje svesti o savremenim oblicima kontracepcije i poboljšanje pristupa uslugama za planiranje porodice. Navedena mera je usmerena na unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite, ranog otkrivanja bolesti i lečenja žena i muškaraca, posebno od kardiovaskularnih i malignih bolesti, depresije, demencije, kao i osteoporoze, anemije, te oboljenja i stanja u vezi sa trudnoćom i porođajem koji su vodeći uzroci obolevanja u reproduktivnom periodu života žena. Mera je namenjena unapređenju sprovođenja organizovanih preventivnih pregleda, informisanosti žena i muškaraca o zaštiti zdravlja, značaju prevencije i zdravim stilovima života, koji podrazumeva upražnjavanje sportskih i rekreativnih aktivnosti, a uključuje i podizanje nivoa znanja zdravstvenih radnika o rodnoj ravnopravnosti, rodnim stereotipima, predrasudama i diskriminaciji, radi unapređenja odnosa prema pacijentima i pacijentkinjama, posebno ranjivim grupama stanovništva. Ističemo da su Akcionim planom za 2022. i 2023. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine preciznije definisane aktivnosti za sprovođenje navedenih mera. Jedna od aktivnosti podrazumeva i dopunu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu kojima se obezbeđuje dostupnost kontraceptivnih sredstava svim ženama, pravo na prekid trudnoće svim ženama, kao i hitne kontracepcije žrtvama silovanja na teret zdravstvenog osiguranja u svim slučajevima.

Registracija statusa socijalnog preduzetništva počinje 15. novembra 2022. godine

15. novembar 2022.

Privredni subjekti, subjekti civilnog sektora i preduzetnici, koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre i koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o socijalnom preduzetništvu, od 15. novembra 2022. godine imaju mogućnost da registruju status socijalnog preduzetništva.

Subjekti sa statusom socijalnog preduzetništva obavljaju delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Ostvarena dobit ulaže se u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa i ostvaruje se naročito kroz proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), radnu integraciju, poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica, poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Na osnovu zahteva koji se podnosi nadležnom registru (Registru privrednih subjekata, Registru udruženja...), u kojem je subjekt već registrovan, Agencija će sprovesti postupak registracije statusa socijalnog preduzetništva, na osnovu koga pravna lica i preduzetnici imaju mogućnost da ostvare olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Informacije o statusu i registraciji statusa socijalnog preduzetništva možete naći na internet stranici Agencije za privredne registre.

(Izvor: Agencija za privredne registre)

Poziv za glasanje pripadnicima nacionalnih manjina

12. novembar 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća javnost a naročito pripadnike nacionalnih manjina u Republici Srbiji da će se sutra, 13. novembra 2022. godine održati izbori za nacionalne savete 23 nacionalne manjine – 19 na nesposrednim i 4 na elektrorskim izborima. Članove nacionalnog saveta na neposrednim izborima biraće pripadnici albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, poljske, romske, rumunske, ruske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine, dok  će 4 nacionalne manjine birati članove za nacionalne savete putem elektorske skupštine, i to: makedonska, hrvatska, crnogorska i goranska.

Reč je o značajnom društvenom događaju ne samo za nacionalne manjine u Republici Srbiji, jer su nacionalni saveti najvažnije ustanove nacionalnih manjina kojima su, prema Zakonu, poverena „javna ovlašćenja da učestvuje u odlučivanju ili da samostalno odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u tim oblastima“. Svesni spomenute važnosti i privrženi načelima vladavine prava, ključne državne institucije i ustanove na čelu s Republičkom izbornom komisijom učinili su sve korake koji su neophodni da izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina budu održani po najvišim demokratskim standardima. Na taj način Republika Srbija je ponovo potvrdila da je država posvećena ostvarivanju manjinskih prava i prosperitetu nacionalnih manjina.

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani na 949 biračkih mesta širom Republike Srbije od 07 do 20 časova, a na izborima će glasati blizu pola miliona pripadnika nacionalnih manjina sa pravom glasa, upisanih u Posebni birački spisak.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve građane sa pravom glasa da izađu sutra na izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina kako bi novi sazivi imali potreban demokratski legitimitet i bili pravo predstavničko telo nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Kontakt telefoni za proveru upisa u izvodima iz posebnog biračkog spiska

10. novembar 2022.

Spisak kontakt telefona Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog preko kojih građani, u nedelju 13. novembra 2022. godine, u periodu od 7 do 20 časova, povodom održavanja predstojećih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Posebnog biračkog spiska:

011 / 3643-989
011 / 3643-944

Partnerstvom do celovite slike o stanju ljudskih prava

4. novembar 2022.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov obratio se učesnicima na konferenciji na kojoj su predstavljeni zaključci  Platforme organizacija za saradnju sa  UN mehanizmima  u vezi sa ispunjenosšću preporuka dobijenih u toku Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda – UPR.

Ministar Žigmanov je podsetio na značaj ovog sveobuhvatnog pregleda stanja ljudskih prava i ukazao na rezultate koje je Srbija postigla u prethodnim ciklusima.  Pre svega pre osam godina formiran je nacionalni mehanizam, Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava. Pored toga što je kontinuirano zasedao, Savet je radio na unapređenju saradnje sa organizacijama civilnog društva.

On je istakao da je Platforma organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava značajan partner Saveta, ali i samog Ministarstva. Savet je sa Platformom radio na izradi indikatora za preporuke iz UPR-a, čime je praktično usaglašena metodologiju za praćenje primene preporuka, objasnio je ministar Žigmanov. U Savetu je dodatno ojačana uloga Platforme, obezbeđivanjem dva stalna predstavnika, a takođe je uvedena praksa održavanja tematskih sednica na inicijativu Platforme u cilju sagledavanja aktuelnih društvenih pitanja u domenu ljudskih i manjinskih prava.

Ministar je ukazao na značaj današnjeg predstavljanja i upoznavanja sa nalazima alternativnih izveštaja organizacija civilnog društva kako bi se stekla celovita slika stanja ljudskih prava.  On je upoznao prisutne da je ovo Ministarstvo započelo izradu državnog izveštaja za četvrti ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda koji treba da dostavi u februaru naredne godine. Na primeru ovog izveštaja, koji treba da obuhvati period od 2018. do 2022. godine, želimo da prikažemo stanje ljudskih prava početkom ciklusa, šta je preduzeto tokom izveštajnog perioda, kao i šta bi bili naredni koraci kako u pogledu neispunjenih, tako i preporuka na čijem ostvarivanju treba raditi u kontinuitetu.

Saradnja državnog i civilnog sektora je imperativ za unapređenje položaja građana u jednom društvu u svakom pogledu, a naročito u pogledu zaštite i unapređenja ljudskih prava, imajući u vidu pripadnike svih osetljivih društvenih grupa, podvukao je ministar Žigmanov. On je poručio da će Ministarstvo, težiti decentralizaciji aktivnosti kako bi građanima širom Srbije približili sve ono što Ministarstvo i partneri ministarstva rade uz promociju principa ,,Da niko ne bude izostavljen“.
Stalna koordinatorka UN-a u Srbiji Fransoaz Žakob istakla je da je za unapređenje ljudskih prava važno kontinuirano praćenje sprovođenja preporuka. Saradnja državnih organa i organizacija civilnog društva je grancija da ova namera i uspe, a da će Kancelarija Stalnog koordinatora UN-a u Srbiji nastaviti da pruža podršku  ovom procesu.

Šef  Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu istako je da je Misija OEBS-a u Srbiji  je istakao značaj međusobne povezanosti svih procesa u oblasti unapređenja stanja ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, ističući spremnost Misije OEBS-a u Srbiji da nastavi podršku Platformi i Ministarstvu u nastojanjima da unaprede kvalitet života građana Srbije.

Izvršna direktorka BG centra za ljudska prava  i koordinatorka Platforme Sonja Tošković ističući značaj saradnje Platforme i Saveta, posebno je istakla značaj usaglašavanja kriterijuma u pogledu merenja napretka u ispunjavanju preporuka iz Trećeg ciklusa UPR-a, što doprinosi stvaranju uslova za blagovremeno  sagledavanje stanja i aktiviranja sistema ranog upozoravanja.

Otvorenim dijalogom do reformskih procesa

3. novembar 2022.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, otvorio je danas konferenciju “Dijalog promena: o mogućnostima i preprekama saradnje organizacija civilnog društva i javnih vlasti”, u okviru projekta Dijalog promena koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a uz podršku Delegacije Evropske unije u RS.

Ovom prilikom ministar je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da svoj ministarski mandat započinje upravo pričom o važnosti dijaloga. On je naglasio da bez otvorenog dijaloga vlasti, civilnog sektora i građana, teško može doći do zadovoljavajućih rezultata u bilo kom reformskom procesu koji Republika Srbija sprovodi u okviru procesa pristupanja EU.

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU, Nikola Bertolini istakao je da se raduje saradnji sa ministrom, kao i to da smatra da je postojanje dijaloga, ma koliko on bio težak, od velike važnosti za napredak u društvu.

Konferencija je okupila preko 100 predstavnika javne uprave, organizacija civilnog društva, Delegacije EU i drugih donatora sa ciljem da se otvori diskusija o izazovima i perspektivama poboljšanja sveukupnog okruženja za partnerstvo između OCD i javnih vlasti, kao i predstave primeri dobre prakse u okviru projekata podržanih od strane Delegacije EU, a koji su podsticali dijalog u oblasti reforme javne uprave, zaštite životne sredine i ljudskih prava.

Ministar Tomislav Žigmanov razgovarao sa crnogorskim kolegegom Fatmirom Gjekom

28. oktobar 2022.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov razgovarao je danas sa ministrom za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore Fatmirom Gjekom, koji se nalazi u poseti našoj zemlji.

Osnovna tema razgovara odnosila se na unapređenje buduće saradnje dva ministarstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. Vladavina prava počiva na neotuđivim ljudskim pravima čiji nosioci su svi građani Srbije, izjavio je ministar Žigmanov i dodao da je u Srbiji učinjen veliki pomak u tom pogledu. Ključna aktivnost Ministarstva koja sledi su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će se održati 13. novembra o.g, istakao je ministar Žigmanov.

Ministar Gjeka je predstavio ovlašćenja i nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore kroz aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, antidiskriminacije i nacionalnih manjina i izrazio nadu da će saradnja dva ministarstva u narednom periodu biti unapređena. Takođe, pozvao je ministra Žigmanova da u narednom periodu poseti Crnu Goru.

Obavljena primopredaja dužnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

27. oktobar 2022.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov preuzeo je danas dužnost od dosadašnje ministrke Gordane Čomić, koja mu je predala Izveštaj o radu resornog ministarstva.u skladu sa Protokolom o primopredaji dužnosti u državnim organima.

Čomić je upoznala Žigmanova sa rezultatima rada Ministarstva i aktivnostima koje su u toku te posebno naglasila da u ovom resoru rade profesionalci, ljudi koji su posvećeni unapređenju ljudskih i manjinskih prava i jačanju kulture dijaloga.

Novi ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je istakao da ovaj resor predstavlja izazov, ali da će zahvaljujući dobrim polaznim osnovama biti lakše odgovoriti svim otvorenim pitanjima i izazovima.

Obeležen Međunarodni dan žena na selu

15. oktobar 2022.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena na selu, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić sa saradnicama, posetila je danas vinariju Alhemija u selu Sviloš kod Beočina i ženski manastir „Sveti Arhangel“ u Grabovu.

Obilaskom objekata kojima rukovode žene, ministarka Čomić je aktuelizovala i afirmisala njihov položaj u društvu i doprinos u ukupnoj proizvodnji, ali i istakla potrebu da se uslovi njihovog života moraju poboljšati, što je prvi korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas.

U razgovoru sa Natašom Silađi, direktorkom vinarije Alhemija, Čomić je istakla da žene na selu često predstavljaju nevidljivu radnu snagu, da se njihov rad u svim radnim procesima podrazumeva i nedovoljno ceni, ali  da se u svakodnevnom životu susreću sa nizom problema koji se tiču ostvarivanja prava. Zajedničkim naporima stvoramo ambijent u kome žene na selu imaju budućnost, kao zemljoradnice, preduzetnice, majke i supruge, poručila je Čomić.

Žene na selu, čiji opstanak uglavnom zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede, čine više od četvrtine ukupnog svetskog stanovništva. U zemljama u razvoju, žene na selu predstavljaju skoro 43 odsto ukupne radne snage u poljoprivredi. One proizvode i prerađuju većinu dostupne hrane čime snose najveću odgovornost za bezbednost hrane.

Imajući u vidu da 76 odsto ekstremno siromašnih živi u ruralnim oblastima, obezbeđen pristup proizvodnim poljoprivrednim resursima ženama u selu doprinosi smanjenju svetske gladi i siromaštva, čime žene na selu dobijaju ključni značaj za uspeh nove Agende održivog razvoja do 2030. godine.

Međunarodni dan žena na selu prvi put je ustanovljen 2008 od strane Generalne skupštine UN u okviru Rezolucije 62/136, 18. decembra 2007. Rezolucija prepoznaje kritičnu ulogu i doprinos seoskih žena, uključujući i urođeničke kulture za unapređenje poljoprivrednog i ruralnog razvoj, poboljšanje bezbednosti hrane i smanjenje siromaštva.

Usvojeni akcioni planovi Ministarstva

14. oktobar 2022.

U prethodnom periodu Vlada Republike Srbije usvojila je niz akcionih planova čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska i manjinka prava i društveni dijalog, sa ciljem operacionalizacije opštih i posebnih ciljeva prethodno usvojenih strategija, i to:

  1. Akcioni plan za 2022. i 2023. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021-2030. godine, na sednici održanoj 25. avgusta 2022. godine („Službeni glasnik RS“, broj 99 od 02. septembra 2022. godine);
  2. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine, na sednici održanoj 8. septembra 2022. godine („Službeni glasnik RS“, broj 105 od 14. septembra 2022. godine);
  3. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine, na sednici održanoj 16. septembra 2022. godine („Službeni glasnik RS“, broj 109 od 23. septembra 2022. godine);
  4. Akcioni plan za period 2022-2023. godine za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine, na sednici održanoj 30. septembra 2022. godine („Službeni glasnik RS“ broj 112 od 12. oktobra 2022. godine.)

Akcioni planovi nalaze se na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na sledećem linku: 
https://www.minljmpdd.gov.rs/strateska-dokumenta.php

Dodela nagrade Poverenika za informacije od javnog značaja

28. septembar 2022.

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uručeno Priznanje za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji republičkih organa za 2022. godinu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović uručio je danas ministarki za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordani Čomić Priznanje za doprinos afirmisanju prava javnosti da zna u kategoriji republičkih organa za 2022. godinu.

Priznanje u mojim rukama je priznanje svim zaposlenim u Ministarstvu, vrednim ljudima, posvećenih ideji izradnje kulture ljudskih prava, vladavini prava i transparentnom radu institucije u kojoj rade, izjavila je ministarka Čomić primajući nagradu. Kako je navela, kada je kao narodna poslanica, 2004. godine sa tadašnjim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, učestvovala u nimalo lakom donošenju prvog Zakona o informacijama od javnog značaja, branila je svoj stav da je takav zakon neophodan - da bude brana ponižavajućem položaju građana pred šalterima. Zakon je stavio obavezu imenovanom licu u državnom organu da informacije o svom radu s poštovanjem daje na uvid javnosti. Niko od njih nema pravo da sakriva činjenice i ne govori istinu, samo obavezu da deli tačne, precizne i proverljive informacije iz delokruga svog rada za koji je plaćen iz budžeta, naglasila je Čomić.

Nagrade organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama za 2022. godinu dobili su, u kategoriji pravosudnih organa Viši sud u Novom Sadu, u kategoriji pokrajinskih organa Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine i za najbolji Informator o radu nagradu je dobilo Ministarstvo kulture i informisanja. U kategoriji lokalnih organa javne vlasti prvi put su dobitnici priznanja dva organa lokalne samouprave – gradovi Subotica i Kruševac.

Na skupu posvećen Međunarodnom danu prava javnosti da zna govorili su i Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Emanuele Žiofre, šef Delegacije EU u Srbiji, Sara Gruen, zamenica šef Misije OEBS u Srbiji, Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i Bruk Ajšam, direktor Misije USAID u Srbiji.

Učešće predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na konferenciji o ljudskoj dimenziji u Varšavi

27. septembar 2022.

Srbija je u punoj meri posvećena univerzalnim vrednostima ljudskih prava i sprovođenju međunarodnih pravnih instrumenata o ljudskim pravima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog predano pristupa ovim načelima, unapređujući ljudska i manjinskih prava kroz saradnju sa civilnim društvom, u cilju ostvarenja, zaštite i poštovanja celokupnog ljudskog dostojanstva, izjavila je danas državna sekretarka Mina Rolović – Jočić na konferenciji o ljudskoj dimenziji u Varšavi.

Predstavljajući aktivnosti Ministarstva, Rolović je izdvojila oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, saradnje sa civilnim društvom i najavila izradu Strategije za ljudska prava. Kako je navela, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog vodi Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina i poslove izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji su zakazani za novembar 2022. godine. Pokrenuto je niz društvenih dijaloga između predstavnika albanske nacionalne manjine i organa državne uprave o ostvarivanju kolektivnih i individualnih prava pripadnika te manjine na jugu Srbije. U domenu podrške civilnog sektora, usvojeni su Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji 2022–2030 sa akcionim planom, istakla je Rolović.

Rolović je izjavila da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u 2021. i 2022. godini održalo 33 društvena dijaloga sa preko 1 500 učesnika. Trećina dijaloga organizovana je na inicijativu predstavnika civilnog društva, koji su bili aktivni učesnici svakog od njih.

Osnovni ciljevi buduće Strategije za ljudska prava su sistemsko i kontinuirano praćenje stanja ljudskih prava u Republici Srbiji i preduzimanje mera za unapređenje i dostizanje međunarodnih standarda UN, kao i razvoj kulture ljudskih prava, uz poštovanje principa „da niko ne bude izostavljen“ (Agenda 2030), najavila je Rolović i dodala da će se Strategija ljudskih prava prvenstveno zasnivati na standardima iz konvencija UN.

U maju 2021. godine su usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, navedeno je u prilogu Nine Mitić, pomoćnice ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Zakon o rodnoj ravnopravnosti definiše sve ključne pojmove za rodnu ravnopravnost, dok je kvota uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena podignuta na 40% za one koji su nedovoljno zastupljeni.

Strategija rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2030. godine sa akcionim planom predviđa premošćavanje rodnog jaza u svim relevantnim oblastima društvenog života, povećanje bezbednosti, zdravlja i socijalne sigurnosti žena i muškaraca i jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na nacionalnom i lokalnom nivou. Strategija socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom (revizija prethodnog strateškog dokumenta), usaglašen je sa strateškim okvirom EU za ravnopravnost. Taj dokument predviđa unapređenje obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, stanovanja i socijalne zaštite Roma i Romkinja, ali uvodi i dva nova cilja - eliminaciju ``ciganizma'', koji je prvi put prepoznat kao poseban oblik rasizma, te jačanje saradnje sa organizacijama civilnog sektora koje se bave unapređenjem položaja Roma. Strategijom i akcionim planom za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine predviđeno je usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa međunarodnim pravnim standardima, uvođenje antidiskriminacijske perspektive u sve javne politike, unapređenje socijalne inkluzije ranjivih društvenih grupa i jačanje mehanizama za sistemski odgovor na diskriminaciju.

Predstavljen instrument Da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

23. septembar 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, uz podršku Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner – OHCHR)  predstavili su danas instrument za uključivanje principa Da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije.

Kako su učesnici skupa naveli, instrument je namenjen donosiocima odluka i pruža jasne smernice u razumevanju i primeni jednog od osnovnih principa Agende 2030 za održivi razvoj „Da niko ne bude izostavljen“ u svim budućim zakonskim i strateškim dokumentima. Usmeren je ka različitim akterima koji učestvuju u procesu predlaganja, izrade, usvajanja, implementacije i praćenja primene zakonskih i strateških dokumenata na svim nivoima, kao i svim ostalim relevantnim učesnicima koji su na različite načine uključeni u njihovu izradu i praćenje, nezavisnim institucijama, civilnom sektoru i akademskoj zajednici. 

Prihvatanjem Agende 2030 za održivi razvoj, Republika Srbija se obavezala na uključivanje jednog od njenih osnovnih principa, u cilju poboljšanja kvaliteta zakonskih i strateških dokumenata u kontekstu ljudskih prava, te pokazala nedvosmislenu posvećenost okončanju diskriminacije i isključenosti, i smanjenju nejednakosti i dodatne ranjivosti osetljivih grupa.

Podsećajući na istorijat borbe za ljudska prava i slobode, ministarska za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je izjavila da Srbija planira politike koje će zabraniti da se zaborave one grupe koje se čine nevažnima donosiocima odluka.

Ona je istakla da je ideja da se taj proces ubrza, jer je Agenda UN do 2030. godine dokument na osnovu čega će Srbija moći da dokaže unapređenje ljudskkih prava određenih društvenih grupa.

Borba za princip da niko ne bude zaboravljen nikad neće prestati. To je jedini ispravni pristup – da nikog ne zaboravimo, poručila je Čomić.

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Elvira Kovač naglasila je da ciljevi održivog razvoja ove generacije moraju biti ciljevi razvoja i solidarnosti, da niko ne bude izostavljen, a osnova je „poštovanje prava i pravo na poštovanje“.

Ona je podsetila da Skupština Srbije poštuje načela inkluzivnog razvojnog rasta, što uključuje načelo da niko ne izostavljen.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob konstatovala je da treba da se okonča ekstremno siromaštvo i smanji razlika između pojedinaca i grupa, i to treba da ide i po vertikali i horizontali.

Ona je napomenula da je program UN u toj oblasti usmeren na najsiromašnije i one koji su najviše ugroženi, kako bi se smanjile razlike između marginalizovanih grupa i ostatka društva i da politike, akcioni planovi budu što inkluzivniji.

Neophodan sveobuhvatan pristup prevenciji radne eksploatacije

20. septembar 2022.

Ministarska za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić izjavila je danas da su siromaštvo, nezaposlenost i rastuća neformalna ekonomija, zajedno sa potražnjom za jeftinom radnom snagom i uslugama, faktori koji dovode do trgovine ljudima radi radne eksploatacije.

Čomić je na Regionalnoj konferenciji  o borbi protiv trgovine ljudima, koja je okupila više od 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije i drugih zemalja i međunarodnih organizacija, ocenila da su potrebne strategije za borbu protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Ona je navela da Savet Evrope dosledno prati i razmatra skoro sve društvene procese iz perspektive poštovanja ljudskih prava, čemu je i Srbija privržena.

Pretvaranje ljudskih bića u robu pred sve nas stavlja ogroman zadatak da se tim ljudima pomogne, a krivci za njihove nesreće kazne, naglasila je ministarka.

Izvršna sekretarka Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima Petja Nestorova rekla je da ta međunarodna organizacija priprema novu preporuku za 46 država članica, koja sadrži sveobuhvatan paket mera za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima

Prema njenim rečima, među ovim merama je i proširenje obima zaštite rada na sve sektore privrede, uključujući neformalnu ekonomiju i neprijavljenje radnika.

Ona je dodala da preduzeća imaju važnu ulogu u identifikovanju i suprotstavljanju rizicima trgovine ljudima kroz svoje poslovanje i lance snabdevanja.

Koordinatorka Evropske unije za borbu protiv trgovine ljudima Dajen Šmit navela da je radna eksploatacija trajno drugi vodeći oblik eksploatacije u Uniji i da je približno 30 odsto registrovanih žrtava trgovano u svrhu radne eksploatacije.

Na nivou EU, cilj nam je da se bavimo radnom eksploatacijom kroz sveobuhvatni pristup, koji uključuje prevenciju, istragu i krivično gonjenje trgovaca ljudima, štiteći žrtve u svakom trenutku, objasnila je ona.

Šmit je napomenula da je Evropska komisija predstavila predlog zabrane robe koja se proizvodi prinudnim radom na tržištu EU, i predočila da taj predlog uključuje robu proizvedenu prisilnim radom žrtava trgovine ljudima, a obuhvata i domaće i uvozne proizvode iz EU.

(izvor: veb sajt Vlade Republike Srbije)

Raspisani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13. novembar 2022. godine

05. septembar 2022.

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, raspisala je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13. novembar 2022. godine.

Nakon četiri godine raspisujemo redovne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Članove za nacionalne savete biraju 23 nacionalne manjine, od toga je 19 nacionalnih manjina ispunilo uslove za neposredne izbore, a četiri putem elektorske skupštine, izjavila je Čomić i pozvala pripadnike nacionalnih manjina da se  upišu u poseban birački spisak, kako bi iskoristili pravo da učestvuju na izborima i budu birani odnosno biraju članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine. Nacionalni saveti kao tela manjinske samouprave ostvaruju svoja ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama i oni odgovaraju građanima koji su ih birali, a mi svi zajedno odgovaramo za ocenu samih pripadnika nacionalnih manjina o tome kako žive u Srbiji, naglasila je Čomić.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog saveta održavaju istovremeno odnosno istog dana. Postoje dva načina izbora članova nacionalnih saveta: neposredno i putem elektorske skupštine.

Ministarstvo je 3. septembra 2022. godine u 24 časa privremeno zaključilo posebne biračke spiskove, koji se vode za 23 nacionalne manjine, kako bi se utvrdilo koje nacionalne manjine će nacionalni savet birati na neposrednim, odnosno elektorskim izborima.

Na osnovu privremenog zaključenja posebnog biračkog spiska utvrđeno je da je 19 nacionalnih manjina ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, ruska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektorske skupštine (goranska, makedonska, crnogorska i hrvatska).

Nakon privremenog zaključenja, upis pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak je nastavljen 4. septembra 2022. godine.

Realizovane informativne radionice za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina povodom predstojećeg Popisa stanovništva

18. avgust 2022.

Pod sloganima „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ i „Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti!“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, organizovalo je informativne radionice za članove svih 23 nacionalna saveta 17. i 18. avgusta, povodom predstojećeg Popisa stanovništva koji će biti održan u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Cilj informativnih radionica je da učesnici radionica prenesu stečena znanja drugim članovima, članovima odbora nacionalnih saveta, udruženjima koja se bave očuvanjem i zaštitom prava nacionalnih manjina, kao i što većem broju pripadnika svoje nacionalne zajednice.

Povodom predstojećeg Popisa stanovništva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u saradnji sa nacionalnim savetima i Republičkim zavodom za statistiku započelo kampanju za informisanje i podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o slobodnom izjašnjavanju nacionalne pripadnosti na Popisu 2022. godine. Cilj kampanje je da se pošalje jasna poruka da je značajno da se pripadnici nacionalnih manjina izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da su ti podaci potpuno zaštićeni, kao i da od rezultata Popisa zavise dalji razvoj i planiranje manjinskih politika u Republici Srbiji. Pored informativnih radionica u okviru kampanje biće pripremljen i štampani materijal u vidu flajera i postera i medijska kampanja koja podrazumeva video spotove i radio džinglove na jezicima nacionalnih manjina, izjavila je ministarka Gordana Čomić.

Podršku organizovanju informativnih radionica pružio je projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ u sklopu aktivnosti smerenih na unapređenje položaja nacionalnih manjina koje su finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju je implementaciju zadužena Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu stanovništva.

Raznovrsnost predstavlja samu srž Evropske unije. U članu 2 Ugovora o Evropskoj uniji posebno je napomenuto da je EU zasnovana na temeljnim vrednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i rava nacionalnih manjina. U implementaciji projekta „Podrška jačanju vladavini prava u Srbiji“ pružamo EU ekspertizu našim partnerima u Srbiji kako bismo na pravi način demonstrirali osnovnu poruku projekta #JačiSmoZajedno (#StrongerTogether), što je i zvanični moto Team Europe Initiative, koja je u samom srcu Nemačko-srpske razvojne saradnje. Informativne radionice sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju za cilj doprinos podizanju svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu. Mi ćemo nastaviti da podržavamo ovu zaista važnu temukroz različite aktivnosti koje implementira GIZ, kao i naši partneri iz Evropskog centra za pitanja manjina (ECMI), izjavila je direktorka GIZ-a u Srbiji gđa Daniela Funke.

Imajući u vidu da je ova godina i izborna godina za nacionalne saveta jedna od tema radionica će se odnositi i na izbore za članove nacionalnih saveta.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu – ostavi trag“, počinje 1. i traje do 31. oktobra 2022. Pored domaćinstava i stanova, popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji bez obzira na to gde će biti prisutni tokom sprovođenja popisa, stalno nastanjeni stranci, kao i oni kojima je odobren privremeni boravak ili u trenutku sprovođenja popisa borave u Republici Srbiji.

Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog počinju prijem kandidata za Program stručne prakse za mlade iz južne i jugozapadne Srbije za 2022/2023. godinu

18. avgust 2022.

Misija OEBS-a u Srbiji, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, počinje prijem kandidata za Program stručne prakse za 2022/2023. god.

Program, koji se sada organizuje po četvrti put, će omogućiti rad u državnim institucijama u trajanju od osam meseci za do desetoro mladih stručnjaka, sa početkom u novembru 2022. godine.

Pozivamo kandidate koji su nedavno diplomirali na univerzitetu i zainteresovani su za funkcionisanje državne uprave, sa trenutnim prebivalištem u Bujanovcu, Medveđi, Novom Pazaru, Novoj Varoši, Preševu, Priboju, Prijepolju, Raški, Sjenici i Tutinu da se prijave do 15. septembra 2022. Učesnici će biti odabrani kroz proces prijema koji uključuje razmatranje prijave, onlajn intervju i pisani test. Uslovi koji se tiču potrebnih kvalifikacija i prijave se mogu naći na stranici https://bit.ly/OEBSPSP2022

Institucije koje su u prethodnom periodu učestvovale u Programu su bile Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Narodna skupština, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pravosudna akademija, Agencija za sprečavanje korupcije, Kancelarija za javne nabavke i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Učesnici Programa su uključeni u svakodnevni rad institucija, uz podršku mentora tokom obavljanja prakse. Ove godine, učesnici će osmisliti i malu projektnu aktivnost, koja će biti sprovedena u saradnji sa institucijama domaćinima i Misijom OEBS-a u Srbiji.

Program podržava inkluziju i veće učešće mladih muškaraca i žena iz manjinskih, kao i nerazvijenih zajednica iz južne i jugozapadne Srbije u državnoj administraciji Srbije. Tekući ciklus se sprovodi uz podršku Vlade Kraljevine Norveške. Investiranje u mlade iz svih zajednica je u središtu pristupa Misije OEBS-a koji se tiče ravnopravnosti mladih, a posebno podrška njihovom učešću u sprovođenju vladavine prava u Srbiji.

ODRŽAN ČETVRTI SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA PRIPREMU TEKSTA PREDLOGA AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA

16. avgust 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog, organizovalo je 12. avgusta 2022. godine u Palati Srbija četvrti sastanak Posebne radne grupe za izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period 2022-2025. godine. Sastanku radne grupe prisustvovali su predstavnici i predstavnice relevantnih državnih organa, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnici/e nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ministarstvo je u proteklom periodu aktivno radilo na usaglašavanju teksta Akcionog plana, kao ključnog dokumenta koji će doprineti unapređivanju položaja pripadnika nacionalnih manjina. Imajući u vidu da su u svim dosadašnjim izveštajima i preporukama Republici Srbiji od strane Evropske unije, primedbe upućivane na nivo implementacije zakonodavnog okvira, cilj ovog Akcioniog plana je bio da se predvide aktivnosti koje će doprineti implementaciji postojećih zakonskih rešenja – istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog 15. jula 2022. godine stavilo je na uvid javnosti Radnu verziju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period 2022-2025. godine. Sugestije i komentari dostavljani su na predviđenom obrascu do 26. jula 2022. godine. Sastanak je organizovan je sa ciljem preduzimanja daljih aktivnosti na pripremi akcionog plana, kao i razmatranja dostavljenih komentara i sugestija, koje su pored nacionalnih saveta i državnih organa, dale i međunarodne organizacije, među kojima i OEBS.

Članovi posebne radne grupe najpre su diskutovali o uloženim primedbama posle javnog uvida, kojih je bilo osam. Najveći broj primedbi, kako je rekla Čomić, tiču se obrazovanja i kulture.

Članovi radne grupe rade na tome da Akcioni plan bude završen što pre kako bi u najkraćem roku bio spreman za sednicu Vlade. Cilj dijaloga o akcionom planu, kako je istakla ministarka Čomić, jeste pronalazak kompromisnog rešenja za dobrobit svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Zapošljavanje visoko obrazovanih Roma i Romkinja u lokalnim samoupravama

09. avgust 2022.

Danas je formirana prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koju čini 37 organizacija.

Svečano je potpisan Memorandum o saradnji sa dvadeset lokalnih samouprava izabranih za učešće u Programu „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalnih samouprava“. Program je pokrenut i razvijen na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku Programa Nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji'' koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Partneri u realizaciji Programa su i Udruženje Romskih studenata i Kancelarija za Inkluziju Roma AP Vojvodine, a dvadeset jedinica lokalne samouprave je izabrano na osnovu Javnog poziva, u kojima će se dvadeset i šest visoko obrazovnih Roma i Romkinja zaposliti na pozicijama kao što su programer inženjer, dipl. građevinski inženjer, mašinski inženjer, dipl. ekonomista, pravnik, ali i vaspitač i profesor fizičkog vaspitanja i drugo.

- Današnji događaj pokazuje da niko u Srbiji ne sme biti zaboravljen, ostavljen sam sebi, nevidljiv negde na marginama društvenih i ekonomskih procesa, bez šansi za ravnopravni lični razvoj. Ovaj događaj još jednom potvrđuje da smo tu praksu ostaviti u prošlosti i da smo se pobrinuli da se zajedno razvijamo. Politika Vlade Republike Srbije i ogroman napor rezultirali su ostvarenim pravom na posao mladih i obrazovanih Roma i Romkinja uz nezamenljivu podršku GIZa, Nemačke i evropske ideje koju duboko i privrženo deli Vlada Srbije. Danas je 26 Roma i Romkinja dobilo šansu za lični razvoj, za posao i ravnopravan status u društvu u kojem zajedno živimo. To je politika koja će se nastaviti jer je to politika koja rešava probleme – izjavila je Gordana Čomić, ministarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji izjavio je da se, uprkos naporima Srbije, Romi i dalje suočavaju sa značajnim izazovima na svim nivoima obrazovanja i zapošljavanja, odnosno da je mali broj njih kvalifikovan da učestvuje u kreiranju politika i da preuzme rukovodeće pozicije.

- Nemačka je veoma posvećena podršci Srbiji da postane član porodice EU. Ovaj Program predstavlja izuzetno važnu prekretnicu za Srbiju na njenom putu da postane inkluzivnije društvo. Posebno smo zahvalni Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog što je iniciralo i uspostavilo ovaj program koji ima za cilj da pruži podstrek i da otvori put za zapošljavanje budućih generacija visoko obrazovanih Roma u javnom sektoru. Nemačka razvoja saradnja u potpunosti podržava Rome i naše partnere u Srbiji da zajednički postignemo ovaj cilj - izjavio je Kristijan Šiling.

Gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski je istakla da su svi učesnici Programa, zajedno sa visoko obrazovanim Romima i Romkinjama, pokazali da niko nije zaboravljen i ostavljen.

- Lokalne samouprave na ovaj način pomažu da Romi i Romkinje ostanu u svojim gradovima i u svojoj državi. Na taj način možemo da motivišemo i ostale članove romske zajednice da se školuju i da ostanu u svojoj zemlji. Verujem da ćemo svi zajedno moći da pokažemo da smo na istom putu i da imamo isti cilj – objasnila je Dragana Sotirovski.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović istakao je da je ovaj program pravi primer inkluzije.

-Ovi mladi ljudi su dobili jedinstvenu šansu i sada je na njima da je iskoriste i opravdaju poverenje koje im je ukazano u ovom programu. Program „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“ je razvijen kroz partnersku saradnju uključenih partnera kako bi rezultati doveli do zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u javnom sektoru i jednoznačne poruke da je obrazovanje osnova razvoja svake zemlje i društva.

Formirana prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

02. avgust 2022.

Danas je formirana prva Platforma civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koju čini 37 organizacija.

Platforma je deo dijaloga koji će se permanentno odvijati između organizacija civilnog društva i predstavnika javnih vlasti, nezavisnih tela, Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji i onih kojima je misija da neposredno rade sa građanima, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

Platformu je iniciralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a podržao program Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" koji realizuje GIZ.

Šef odeljenja za privrednu saradnju nemačke ambasade Kristijan Šiling istakao je da je uključivanje romskih organizacija civilnog društva od suštinskog značaja za Srbiju na njenom putu ka prosperitetnom i inkluzivnom društvu.

Uspostavljanje Platforme civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je ogroman korak ka formalizovanju učešća romskih organizacija civilnog društva u kreiranju politika. Uključivanje Roma je od suštinskog značaja za uspeh Strategije za inkluziju Roma, izjavio je Šiling.

Direktorka GIZ u Srbiji Daniela Funke izjavila je da socijalna inkluzija predstavlja jedan od najtežih zadataka za svako društvo, jer zavisi od interakcije svih oblasti života i sektora.

Socijalna inkluzija Roma i Romkinja je jedan od najvažnijih preduslova na putu Srbije da postane istinski otvorena i demokratska zemlja koja je zasnovana na principima ciljeva održivog razvoja. Srbija je usvojila jednu od retkih Nacionalnih strategija za inkluziju Roma u Evropi, rekla je Funke.

(Izvor: agencija Beta)

Gordana Čomić o primeni Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

12. jul 2022.

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Ambasadom Češke Republike u Beogradu i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovala je danas sastanak sa predstavnicima ambasada i međunarodnim organizacijama u Beogradu. Tema sastanka je bila primena Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić informisala je učesnike sastanka o četvrtom mišljenju o Srbiji Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Pozdravljajući prisutne, ambasador Češke Republike u Srbiji Tomaš Kuhta istakao je prioritete češkog predsedavanja Savetom EU.

Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper je predstavio aktivnosti saradnje Saveta Evrope u Srbiji, uključujući i Horizontal Facility II.

(izvor: veb sajt kancelarije SE u Beogradu)

Čomić: Zakon o socijalnom preduzetništvu - zakon o ljudskim pravima

04. jul 2022.

U Palati Srbija u Beogradu danas je konstituisan Savet za socijalno preduzetništvo, a održao je i prvu sednicu, kojoj je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je tom prilikom istakla da joj je izuzetno drago što je predsednica Vlade koja je usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu privela kraju, kako bi počeo rad na težem delu – primeni zakona.

Mnogo izazova je pred nama kada je reč o primeni, ne treba se plašiti izmena i dopuna, jer je novo izuzetno kompleksna tema o kojoj uče i u EU i zemljama širom sveta, koje žele da izgrade potpuno inkluzivno društvo, u kome svi imaju jednake šanse, a najviše pažnje se poklanja upravo najranjivijim kategorijama, rekla je Brnabić.

Ocenila je da je Zakon o socijalnom preduzetništvu jedan od najboljih i najmodernijih zakona koji su usvojeni i to, kako je naglasila, zahvaljujući organizacijama civilnog društva.

Ovo je jedan od svetlih primera šta možemo da uradimo kada radimo zajedno, poručila je Brnabić i navela da je jedan od razloga zašto se toliko dugo čekalo na ovaj zakon upravo taj da ranije nije bilo poverenja između Vlade i tih organizacija.

Zbog toga su trpeli oni koji pripadaju najranjivijim kategorijama ovog društva i zato se nadam da će ovaj uspeh poslužiti za primer kako treba da radimo u budućnosti, rekla je Brnabić.

Ministarka Gordana Čomić podsetila je na “tri osmice – osam sati spavanja, rada i slobodnog vremena”.

Pre 170 godina govorili smo da ljudi imaju prava kada nešto rade, a tek skoro smo uočili' da sa nama žive i ljudi koji ne mogu sami da rade osam sati, ili to mogu sa teškoćama, i da oni ne mogu da stignu na red do svojih osam sati rada, upozorila je Čomić.

Zato je Zakon o socijalnom preduzetništvu nazvala zakonom o ljudskim pravima, što je podržala i premijerka.

Čomić je upozorila i da su prepreke za ranije usvajanje zakona bile i u sklonosti da se omalovažavaju novine koje su upravo usmerene na ostvarivanje ljudskih prava.

Biće komentara da je sve ovo bez veze, ali naše uverenje je da će primena ovog zakona očovečiti naše društvo, poručila je Čomić.

Ambasador Tomas Šib ocenio je da je osnaživanje ranjivih grupa stanovništva ključna na putu Srbije ka izgradnji inkluzivnog i uspešnog društva.

Izvor: RTV

Čomić: Životna sredina i profit nisu u sukobu, niti će ikada biti

30. jun 2022.

Ako danas u razvijenom delu sveta privatne kompanije, javna preduzeća, bilo ko misli da je održivo sa nezadovoljnim ljudima imati razvoj, onda duboko greši, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na konferenciji o društveno odgovornom poslovanju CSR Srbija 2022. u Narodnoj skupštini.

Kako je naglasila, u pripremi je strategija ljudskih prava u Srbiji gde privatni sektor ima izuzetno važnu ulogu, kao i okvir u kome je jasno definisano kako poštujemo ljudska prava, kako ih vide kompanije, kako vidimo ljudski razvoj i da ljudi koji zajedno rade sa nama na izgradnji kompanije i njenom razvoju budu cenjeni i zaštićeni.

Suština uloge Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je razbijanje stereotipa i ponuda da budemo alat kompanijama u privatnom i javnom sektoru u onome što mi zovemo „očovečenje profita“, rekla je Čomić i dodala da je prva predrasuda koju treba razbiti da su životna sredina i profit u sukobu.

Nisu. Nikad nisu bili u sukobu i nikad neće biti u sukobu, poručila je Čomić.

Na skupu su govorili i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, direktorka UNICEF-a Dejana Kostandinova,  posebna savetnica ministarke kulture i informisanja Gordana Predić i direktor Color Press-a Robert Čoban. 

Završeni radovi na vodovodnoj mreži u selu Vojka – 18 romskih domaćinstava ima pristup pijaćoj vodi

30. jun 2022.

Državne sekretarke u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društvni dijalog, Mina Rolović – Jočić i Olena Papuga,  ambasador Savezne Republike Nemačke Tomas Šib i menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Dragana Jovanović Arijas, posetili su danas porodice kojima je obezbeđen pristup čistoj, pijaćoj vodi kroz radove izvršene na vodovodnoj mreži u Staroj Pazovi u naselju Vojka. Ovim radovima je obezbeđeno priključenje 18 romskih domaćinstava na novoizgrađenu vodovodnu mrežu i puštanje vode za svaku stambenu jedinicu. Radovi su sprovedeni u okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” koji se realizuje u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHu i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, zahvalila se svim učesnicima u projektu što su prepoznali potrebe pripadnika romske manjine i adekvatno odreagovali na njih.

Preko 500 porodica je dobilo pristup pijaćoj vodi zahvaljujući projektu koji realizuje Ministarstvo u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom. Ovim projektom smo zajednički pokazali da su solidarnost i partnerstvo ključni u podršci najugroženijim i marginalizovanim grupama, izjavila je Papuga.

Ambasador Tomas Šib je istakao da je izgradnja održivih inkluzivnih zajednica jedan od temelja Evropske unije i da je Nemačka kao najveći bilateralni donator Republike Srbije uvek spremna da podrži inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa.

Naša podrška uvek je bila usmerena na pronalaženje dugoročnih rešenja, a obezbeđivanje stabilnog priključka na vodovodnu mrežu jedan je od najboljih primera iz prakse. Ključni faktor za uspeh ovog projekta je u partnerstvu i saradnji lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća, organizacija civilnog društva, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Nemačke razvojne saradnje, i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz aktivno učešće krajnjih korisnika, koji su svojim radom doprineli intervenciji, izjavio je ambasador Šib.

Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije istakla je da je saradnja između različitih sektora jedan od ključnih aspekata kada je reč o pronalaženju održivih rešenja.

Ovo je primer dobre prakse koji nam daje dobar osnov da verujemo da su ovakva rešenja moguća i u drugim gradovima i opštinama koji se suočavaju sa sličnim izazovima i da je moguće pronaći trajna rešenja za probleme sa kojima se pojedini građani suočavaju čitav svoj život. Cilj nam je da ovim projektom obuhvatimo što veći broj porodica i ljudi i dosadašnja saradnja je dobar pokazatelj da u tome možemo da uspemo, naglasila je Jovanović Arijas.

20. godina obrazovanja na hrvatskom jeziku

01. jul 2022.

Jedan od četiri praznika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji je Dan rođenja biskupa Ivana Antunovića, povodom kog je Nacionalni savet hrvatske nacionale manjine u petak, 24. juna 2022. godine  u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici priredio svečanu akademiju na kojoj su uručena priznanja i nagrade najboljim učenicima i prosvetnim radnicima.

Nacionalni savet hrvatske nacionale manjine svake godine nagrađuje najbolje među učiteljima, nastavnicima i direktorima, a ove godine prvi put je dodeljena nagrada »crveno penkalo«, koju je dobila učiteljica Ana Čavrgov, koja u nastavi na hrvatskom jeziku predaje 20 godina, dakle od samog početka postojanja.

Dobitnica titule »crvena kravata« koja na simboličkom planu predstavlja priznanje za postignute uspehe u školi  je Lea Vojnić, đak generacije u subotičkoj OŠ »Matko Vuković«, a ove godine je prvi put dodeljena i nagrada »crvena mašna« koju je  dobila učenica generacije srednjoškolskog uzrasta Leona Matković, učenica subotičke Gimnazije »Svetozar Marković«.

Na svečanosti su nagrađeni i učenici osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate u izvannastavnim aktivnostima u kojima su osvojili jedno od prva tri mesta u ekipnim ili pojedinačnim takmičenjima, zatim učenici koji su postigli skroz odličan uspeh, oni koji su na školskim, opšinskim, okružnim odnosno republičkim takmičenjima iz različitih predmeta osvojili jedno od prva tri mesta.

Na svečanoj akademiji je bila prisutna Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a prisutnim se na akademiji obratila predsednica Nacionalnog saveta hrvatske nacionale manjine, Jasna Vojnić podsećajući, da je za 20 godina obrazovanja razrešena  velika većina preduslova za kvalitetno obrazovanje na hrvatskom jeziku.

»Oko 300 udžbenika je izrađeno i odobreno, a trenutno je 108 udžbenika u upotrebi za osnovnu i 46 za srednju školu i Nacionalni savet hrvatske nacionale manjine svake godine ozdvaja značajna sredstva za kupovinu oko 2 000 udžbenika za naše učenike. Svake godine donatori uz posredovanje Nacionalnog saveta hrvatske nacionale manjine osiguraju sredstva za organiziranje četiri autobuske linije za prevoz učenika od kuće do škole. Ove je godine četvrta generacija stručnog kadra stasala na lektoratu. Svake godine oko 750 dece ide na oko 15-ak studijskih putovanja, izleta i drugih vannastavnih aktivnosti. Svake godine organizuje  se 15-ak stručnih usavršavanja za kadrove u nastavi na hrvatskom jeziku« - istakla je Vojićeva.

Na svečanosti je bio prisutan i ministar nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Radovan Fuks, koji je rekao da se primećuje veliki napredak u obrazovanju u odnosu na  12 godina pre.

IZVOR: Portal Hrvatska riječ (www.hrvatskarijec.rs )

FOTO: subotica.info (www.subotica.info)

Pokrenut program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“

24. jun 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa GIZ-om i partnerima Kancelarijom za Inkluziju Roma AP Vojvodine i Udruženjem romskih studenata, pokrenulo je program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“. Program se realizuje u okviru projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji u našoj zemlji sprovodi Nemačka razvojna saradnja.

Uloga države je da napravi normativni okvir u kojoj će svi njeni građani biti ravnopravni, te sprovodi mere koje vode smanjivanju društvenih nejednakosti i siromaštva romske zajednice. Stoga je program „Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovnih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave“, koncipiran da omogući zapošljavanje trideset visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave u struci za koju je stečena akademska i strukovna vrsta kvalifikacije, odnosno šesti i sedmi nivo kvalifikacije, izjavila je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Kako je navela, planirano je da trajanje programa bude najmanje osam meseci, od 01. avgusta 2022. godine do 31. marta 2023. godine, a na jedinicama lokalne samouprave je da obezbede radno angažovanje na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi svakog lica uključenog u realizaciju programa.

Upućujući javni poziv jedinicama lokalne samouprave za uključivanje u program kojim se podstiče zapošljavanja i osnažuje društveni položaj visokoobrazovnih Roma i Romkinja u Srbiji, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić i državni sekretar Ninoslav Jovanović izrazili su uverenje da će Republika Srbija nastaviti sa tom pozitivnom praksom, u cilju eliminisanja diskriminacije Roma i Romkinja i postizanja veće socijalne uključenosti u svim segmentima društva.

Programi stručne prakse za pripadnike manjina u državnim institucijama - podrška inkuluziji mladih

16. jun 2022.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić i šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu izjavili su danas u Novom Pazaru da su programi stručne prakse za pripadnike manjina u državnim institucijama dobra podrška inkuluziji mladih iz različitih zajednica.

Oni su na svečanoj dodeli sertifikata polaznicima trećeg ciklusa Programa izrazili nadu da će, i pored ograničenih sredstava, projekat biti nastavljen i sa više polaznika.

Šef Misije OEBS naglasio je da je Vlada Norveške obezbedila sredstva za nastavak realizacije projekta, ali i da ograničena sredstva u ovom trenutku limitiraju i uključivanje većeg broja polaznika.

Voleo bih da je to moguće, ali imali smo izazova sa nalaženjem finansijskih sredstava, rekao je Šef Misije OEBS u Srbiji.

Ministarka Gordana Čomić izrazila je želju da Srbija u bliskoj budućnosti preuzme program i u njega uključi više polaznika.

Ono na čemu će naše ministarstvo insistirati i uraditi jeste da se program nastavi, da bude godišnji program i sa mnogo više mladih, izjavila je Čomić.

Dodala je i da žali što je u ovogodišnjem programu učestvovalo samo dvoje pripadnika albanske manjine.

Elma Alivodić, jedna od polaznica iz Novog Pazara, ocenila je da je praksa u državnoj instituciji dobra osnova za dalji rad i usavršavanje.

Verujem da svi možemo iskoristi benefit ovog programa na pravi način i olakšati sebi dalji put ka vrhu, rekla je Alivodić.

Deset odabranih učesnika bili su raspoređeni su u osam institucija, a tokom trajanja stručne prakse svako od učesnika radio je uz podršku dodeljenih mentora.

Ove godine program stučne prakse finansirale su stalne misije Austrije, Turske i SAD pri OEBS-u, kao i Vlada Švajcarske.

„Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini“

2. jun 2022.

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je 31. maja na online događaju godišnji izveštaj „Ljudska prava mladih u Republici Srbiji u 2021. godini“.

Na događaju su se pored autora izveštaja obratili Ivana Joksimović, v. d. pomoćnika ministra ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Milan Marković, šef Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji i Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava.

Ivana Joksimović, v. d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je istakla da Republika Srbija kroz nacionalni mehanizam za praćenje UN preporuka za ljudska prava prati sprovođenje svih preporuka koje naša država dobija od Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava i u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama redovno izveštava ugovorna tela i Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija o njihovoj primeni. U okviru preporuka određeni broj se odnosi na položaj mladih osoba.

Joksimović je podsetila da su sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava neposredno pred razmatranje periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, mladi imali priliku da predstave ključne nalaze iz svojih izveštaja i u dijalogu sa članovima Saveta i državnom delegacijom razgovaraju o pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih.

Po prvi put, zahvaljujući aktivnostima mladih na izradi alternativnih izveštaja Srbija Republika je ove godine u martu mesecu od Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija dobila preporuke u odnosu na unapređenje položaja mladih i to u delu koji se odnosi na uključenost na tržište rada i preduzimanje efikasnih mera za zašštitu od radne eksploatacije učenika u dualnom sistemu obrazovanja, kao i pristupu besplatnoj pravnoj pomoći. Ona je obavestila učesnike da će Savet nastaviti praksu organizovanja tematskih sednica, kao i da će jedan broj sednica biti posvećen položaju mladih i omladinskim politikama.

Takođe, Joksimović je upoznala prisutne da je naša država u maju mesecu dostavila četvrti i peti periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta, koji je uključio stavove dece i mladih o primeni preporuka Komiteta za prava deteta. Izveštaj je pratio i aneks organizacija civilnog društva u vezi sa realizacijom preporuka Komiteta za prava deteta.

Na kraju najavila je da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovati seriju društvenih dijaloga posvećenih pravima deteta u našoj državi.

Autori izveštaja o ljudskim pravima mladih istakli su da novina ovog izveštaja u odnosu na prethodne jesu preporuke autora koje su pre svega usmerene ka odgovornima, donosiocima odluka, institucijama i onima koji pomažu, štite i zagovaraju, organizacijama mladih i za mlade ali i prema mladima. Podaci iz izveštaja pokazuju da su se mladi u Srbiji u 2021. godini suočavali sa brojnim izazovima u ostvarivanju ljudskih prava, naročito prava na rad, obrazovanje, slobodu kretanja i mirnog okupljanja, informisanost, a posebno u ostvarivanju prava na zdravlje u uslovima globalne pandemije virusa korona i zaštitu životne sredine.

Sednica Saveta za nacionalne manjine – 27. maj 2022. godine

27. maj 2022.

U Vladi Republike Srbije, u petak, 27. maja 2022. godine, održana je sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavala predsednica Vlade Ana Brnabić, zajedno sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordanom Čomić.

Na sednici su bili prisutni predstavnici svih nacionalnih saveta i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije. Premijerka Ana Brnabić, koja je i predsednica Saveta, ukazala je na nekoliko aktivnosti koje će u narednom periodu biti važne za unapređenje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U junu mesecu će biti završena izrada Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji će biti plod zajedničkog rada predstavnika svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina i državnih organa. Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, je podržala Evropska unija i Savet Evrope, a on će pozicionirati Srbiju kao zemlju koja poštuje prava nacionalnih manjina.

Prema rečima premijerke, unapređenje ljudskih i manjinskih prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste ostaju glavni ciljevi kojima Srbija stremi.

Kada je reč o Budžetskom fondu za nacionalne manjine, on i za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a prioritetna oblast je kultura. Cilj konkursa će biti unapređenje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Na sednici je bilo reči i o tome da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina planirani u istom periodu kao i popis stanovništva, pa su predstavnici nacionalnih saveta smatrali da bi zbog toga bilo dobro da se ti izbori odlože i taj svoj predlog su predali predsednici Vlade.

Resorna ministarka Gordana Čomić, koja je i zamenica predsednice Saveta, rekla je da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao alat nacionalnim savetima imati konsultacije sa svim nadležnom organima u vezi predloga Koordinacije.

Čomić je dodala da je Ministarstvo posvećeno rešavanju svih problema nacionalnih manjina kroz dijaloge i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u celini.

Pored predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sednici Saveta prisustvovali su i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

Održan prvi ciklus obuka u cilju unapređenja saradnje javnog i civilnog sektora u procesu donošenja odluka

25. maj 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u prethodnom periodu 4 obuke u cilju unapređenja saradnje javnog i civilnog sektora u procesu donošenja odluka.

Obuke su organizovane u okviru EU projekta „Dijalog promena: podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ u svrhu unapređenja znanja i veština u oblasti razvoja saradnje javne uprave i civilnog sektora u donošenju odluka, odnosno razmene iskustava i definisanja potencijalnih partnerstava organizacija civilnog društva i organa javne vlasti.

Dve dvodnevne radionice na temu „Saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog društva u procesu donošenja odluka“ organizovane su tokom marta i aprila u Beoradu i Nišu za preko 40 predstavnika organizacija civilnog društva i organa javne uprave. Osnovni cilj dvodnevnih obuka bio je jačanje kapaciteta predstavnika oba sektora za razumevanje važnosti međusobne saradnje u procesu donošenja propisa i dokumenata javnih politika, razvoj različitih mehanizama saradnje i njihove implementacije u praksi.

Nakon toga, sa učesnicima su bile organizovane onlajn radionice na temu značaja uspostavljanja partnerstva između dva sektora. Osnovni cilj ovih radionice odnosio se na podsticanje dalje saradnje među učesnicima prethodno realizovanih obuka i to kroz praktičnu primenu znanja i veština stečenih tokom dvodnevnih obuka, predstavljanje primera dobre prakse grada Kraljevo i opštine Bečej i dalju međusobnu razmenu iskustava.

Ove obuke pokazale su visok nivo zainteresovanosti za temu saradnje dva sektora u donošenju odluka, dok je zajedničko učešće predstavnika oba sektora, odnosno istovremeno prisustvo zaposlenih u javnoj upravi i predstavnika OCD naišlo na pozitivan stav učesnika, doprinelo interaktivnosti i omogućilo direktnu razmenu informacija i iskustava.

Održavanje sledećeg ciklusa obuka na ovu temu planirano je za jesen 2022. godine.

Vlada Republike Srbije usvojila Četvrti i peti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta

23. maj 2022.

Vlada Republike Srbije je na sednici 19. maja 2022. godine usvojila objedinjeni Četvrti i peti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, kojim je obuhvaćen period od početka 2017. do kraja 2021. godine.

Prvi deo izveštaja prati primenu Konvencije i dva fakultativna protokola uz odgvovore na 41 preporuku koja je dobijena nakon razmatranja prethodnog periodičnog izveštaja, 2017. godine, a drugi deo čine aneksi (prvi aneks sadrži plan ispunjavanja preporuka Komiteta za prava deteta, drugi koji sadrži informacije koje su dale organizacije civilnog društva u vezi sa primenom preporuka i treći aneks sadrži statističke i druge podatke koji prate izveštaj).

Po prvi put u okviru procesa izveštavanja ugovornih tela Ujedinjenih nacija, uz svoj izveštaj, Republika Srbija će dostaviti i aneks koji uključuje stavove i mišljenja organizacija civilnog društva o primeni preporuka Komiteta za prava deteta u Republici Srbiji.

Za potrebe izrade izveštaja ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je formirala Posebnu radnu grupu u čiji rad su bili uključeni predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, republičkih i pokrajinskih organa i institucija, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Regulatornog tela za elektronske medije, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima, Koalicije za monitoring prava deteta, Mreže organizacija za decu Srbije, Centra za socijalnu politiku, Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS i udruženja Praksis. U toku procesa rada na izradi izveštaja konsultovana su i deca iz Dečijeg informativno kulturnog servisa – DH, koji je funkcioniše kao tinejdžerski klub u okviru Centra za prava deteta, a njihova mišljenja i stavovi uključeni u izveštaj.

Deca su pohvalila inicijativu Saveta za praćenje primene UN preporuka da uključi decu u društveni dijalog povodom izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i pozvala donosioce odluka da ovakav vid saradnje primenjuju u vezi sa sprovođenjem javnih politika u oblasti prava deteta. Kao jedan od načina da se njihovo mišljenje čuje deca su predložila unapređenje rada učeničkih parlamenata kroz uvođenje prava na glas unutar školskih odbora. U vezi sa pravom na privatnost deca su istakla da „zabrinjava senzacionalističko izveštavanje medija kojima se krši pravo na privatnost što dovodi do opasnosti od sekundarne viktimizacija dece u sudskim postupcima“.

U izveštaju se navodi da je u proteklih pet godina unapređen institucionalni, zakonodavni i strateški okvir u oblasti prava deteta. Značajno je da su uspeh ostvarenosti preporuka resori i civilno društvo merili na isti način, kroz indikatore koji su zajednički razvijali u periodu nakon dobijanja zaključnih zapažanja sa preporukama Komiteta za prava deteta. Od ukupno upućene 41 preporuke Komiteta za prava deteta, u Planu preporuka koji vodi Savet za praćenje primene UN preporuka je evidentirano da je četiri preporuke realizovano u potpunosti, dve se realizuju u kontinuitetu, tri nisu realizovene, dok se 32 preporuke nalaze u fazi realizacije, iz razloga jer se neki procesi odvijaju kontinuirano ili neki od indikatora nije u potpunosti realizovan. Za preporuke koje nisu sprovedene ili nisu u potpunosti sprovedene u izveštajnom periodu, kroz dijalog na radnim grupama, resori i organizacije civilnog društva pokušali su da pronađu najadekvatnija rešenja.

Proces praćenja primene preporuka od samog početka su podržavali UNICEF, Tim za ljudska prava UN-a i Misija OEBS-a u Srbiji. Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava imao je važnu ulogu u procesu koordinacije i pripreme izveštaja. U okviru rada Saveta formirana je tematska grupa koje je pružala stručnu i savetodavnu podršku formalnoj radnoj grupi za izradu izveštaja. aktera na praćenju primene dobijenih preporuka u oblasti ljudskih prava.

Gradimo društvo ravnopravnih

20. maj 2022.

Uključenost je proces koji svedoči o tome gde živim i sa kim živimo, ali ono što treba da menjamo je način na koji živimo, kako se ophodimo prema drugima, da se prekine sa omalovažavanjem i nipodaštavanjem drugih, da gradimo društvo jednakih. To je ključna poruka koju danas šaljemo, sa nadom da će i drugi slediti naš put. Obraćajući se učesnicima dijaloga „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022“, Čomić je rekla da je srž inkluzije društveni proces, a da je uloga države da napravi normativni okvir u kojoj će svi njeni građani biti ravnopravni.

Nažalost, u prirodi ljudske vrste je i da mrzi, omalovaža, što se vidi i na primeru Roma. Nasuprot tome, mi se borimo da sva deca imaju isti pristup obrazovanju, zdravlju, stanovanju, da se deca među sobom ne razlikuju na osnovu etičkog, nacionalnog ili verskog porekla. Na optužbe o navodnim privilegijama Roma, odgovaramo „stavite se njihove cipele“ i njihove porodice, živite na način kako Romi preživljavaju, pa onda govorite o privilegijama. Radimo zajedno, ne manjine sa manjinama, ili većina da odlučuje, već svi zajedno. Ništa o Romima, bez Roma za stolom, poručila je Čomić.

Projekat Ekumenske humanitarne organizacije „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022“ zasnovan je na dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa osetljivim grupama i ima za cilj da doprinese procesu socijalne inkluzije kroz unapređenje životnih uslova siromašnih romskih i drugih socijalno ugroženih porodica.

Važan deo projektnih aktivnosti ima za cilj da doprinese uspešnom sprovođenju interkulturalnog obrazovanja u odabranim školama kao i podršku u radu sa decom i mladima iz socijalno ugroženih porodica.

Uspostavljena saradnja EHO sa državnim i lokalnim institucijama kroz projektne aktivnosti doprineće unapređenju postojećih politika i praksi koje su usmerene na unapređenje položaja Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji.

Projekat se sprovodi u deset jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.

Proslava 220. godišnjice doseljenja Slovaka u Kovačicu

20. maj 2022.

Na centralnoj proslavi jubileja 220. godina dolaska Slovaka u Kovačicu, koja je održana u subotu, 14. maja 2022. godine, pored mnogobrojnih gostiju iz Republike Srbije i Slovačke Republike, prisustvovala je i Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

„Bio je to veliki praznik ne samo za Kovačicu već i za sve Slovake koji su sa Gornje zemlje tadašnjeg Austro-Ugarskog carstva došli na Donju zemlju i oplemenili je svojim marljivim radom čuvajući svoju tradiciju, veru i jezik do današnjih dana. Ovi vredni ljudi Republiku Srbiju predstavljaju i naivnim slikarstvom i pred vratima su da ih UNESKO uvrsti u kulturnu baštinu“, rekla je Olena Papuga.

Na glavnom kovačičkom trgu tokom čitavog dana trajao je bogat kulturno-umetnički program na kom su učestvovala kulturno-umetnička društva predstavljajući bogat folklor i narodnu nošnju Slovaka iz cele AP Vojvodine, gde pretežno  živi ova nacionalna zajednica. Večernji program obogatila je u svetu poznata grupa „Kandračovci“ koja je došla iz njihovog starog kraja.

U prostorijama Udruženja žena „Kovačičanke“, koje postoji 102 godine, otvorena je izložba narodnih nošnji.
Svojim naivnim slikarstvom Republiku Srbiju stavljaju na svetsku mapu umetnosti, pa je tim povodom predstavljena slika „Moja jedinstvena Kovačica“ koju su 19 naivnih slikara poklonili Opštini Kovačica.

Na večernjoj svečanoj akademiji je direktor Kancelarije za Slovake u dijaspori iz Bratislave Milan Jan Pilip  dodelio Galeriji naivne umetnosti medalju te Kancelarije, odnosno Ministarstva inostranih poslova Republike Slovačke.

Mržnja se lako bira, a ljubaznost mora da se uči

20. maj 2022.

Na Završnoj konferenciji ,,100 za budućnost'' predstavljeni su rezultati istoimenog projekta, koji je sproveden u okviru šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine realizovala je projekat „100 ZA BUDUĆNOST“ sa partnerom Centrom za razvoj romske zajednice "Amaro Drom".

Osnaživanje 100 Romkinja bio je opšti cilj projekata koji je usmeren na njihovo aktivno učešće u lokalnim zajednicama i u široj zajednici uz kreiranje lokalnih i nacionalnih politika koje su usmerene na Rome i Romkinje.  Činjenica je da je unapređena saradnja među Romkinjama, organizacijama i državnim institucijama relevantnim za ljudska prava i rodnu ravnopravnost kroz edukativne sesije, interakciju i razmenu njihovih iskustava, izazova i mogućih rešenja.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavila je nešto što je ostavilo jak utisak na žene i ovoga puta:
Mržnja se lako bira, a ljubaznost mora da se uči.

Kratka rečenica: Dobro došli u vašu kuću, je u suštini srž ljudskih prava. Znači da i onaj ko ne misli baš da ste dobrodošli zna da je društveno pravilo i obaveza da zna da mora da vas dočeka dobrodošlicom.

Ženama verovatno ne treba mnogo više od toga i zbog toga je bilo važno da ovo naše druženje, zajednička razmena iskustava i unapređenje zajedničkih znanja, uz podršku GIZ-a, i uz rad Kancelarije za inkluziju, a sa partnerstvom Savetom za romske nacionalne manjine, zbog svega toga je bilo važno da nađemo načina za sva ona mesta, za sve one kuće u koje ulazite gde stoji neko neljubazan, kažete: Zaboravio si da mi kažeš dobrodošla, ovo je tvoja kuća.

Tako se ne stvara samo bolje okruženje za Romkinje, tako se ne gradi samo aktivizam Romkinja za sve poslove koji su tu pred nama da ih obavimo u romskoj nacionalnoj manjini, tako se pravi čovečnije društvo u Srbiji – izjavila je ministarka Čomić.

Ministarka je i ovoga puta uspela da ženama ukaže na činjenice da moraju da budu poštovane, da moraju sebe da cene jer samo tako možemo da utičemo na ljude oko sebe kao i na samopoštovanje.

Održana sednica Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava

19. maj 2022.

Na sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, 16. maja 2022. godine predstavljen je Nacrt četvrtog i petog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta. Sednici je predsedavala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

Sednici su pored članova Saveta, prisustvovali predstavnici nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, kao i predstavnici Dečijeg informativno kulturnog servisa – DH, koji je funkcioniše kao tinejdžerski klub u okviru Centra za prava deteta. Oni su na tematskoj sednici imali priliku da pred donosiocima odluka iznesu svoje mišljenje i stavove o primeni Konvencije o pravima deteta, što je naročito važno sa stanovišta preporuke Komiteta za prava deteta kojom se država potpisnica podstiče da osigura da se stavovima dece posveti dužna pažnja i da ojača stvaranje smislenog prostora kroz koji deca mogu da utiču na javne politike. Njihovi stavovi i mišljenja uključeni su u izveštaj koji naša država treba da dostavi Komitetu za prava deteta do 24. maja 2022. godine.

Po prvi put u okviru procesa izveštavanja ugovornih tela Ujedinjenih nacija,  uz svoj izveštaj, Republika Srbija će dostaviti i aneks koji uključuje stavove i mišljenja organizacija civilnog društva o primeni preporuka Komiteta za prava deteta u Republici Srbiji.

Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava imao je važnu ulogu u procesu koordinacije i pripreme izveštaja. Naime, u okviru rada Saveta formirana je tematska grupa koje je pružala stručnu i savetodavnu podršku formalnoj radnoj grupi za izradu izveštaja.

Republika Srbija je izradila periodični izveštaj na osnovu razvijenog Plana za praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta, za čije vođenje je zadužen ovaj Savet. Navedeni Plan sadrži preporuku, nadležan resor za njeno sprovođenje, rok, indikatore merenja stepena realizacije preporuka, povezanost preporuka sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a. Na razvijanju Plana resori su zajedno radili sa organizacijama civilnog društva. Ovaj model rada koristiće se  i za izradu svih ostalih periodičnih izveštaja za Ujedinjene nacije kao primer dobre prakse i multisektorske saradnje svih relevantnih aktera na praćenju primene dobijenih preporuka u oblasti ljudskih prava.

Srbija odlučna da gradi društvo jednakih prava za sve

17. maj 2022.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić izjavila je danas da naša zemlja neće odustati od svoje privrženosti izgradnji društva sa kulturom ljudskih prava i vladavinom prava, a u kojem će se svi osećati potpuno jednako.

Čomić je na prijemu povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, koji su organizovali Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji, EuroPride 2022 Beograd i Ambasada Francuske u Srbiji, istakla da je to cilj Vlade i volja stanovništva u Srbiji.

Ne želimo da odustanemo od toga da i u 21. veku razuveravamo ljude da je popularno nekog mrzeti, maltretirati i ubijati. Želimo da budemo deo sveta koji razume da su ljudska prava, koliko god bila krhka, jedino što naša ljudska vrsta ima, poručila je ministarka.

Ona je navela da ovaj dan treba sve da nas podseti na paradoks ljudske vrste da ponekad sa velikom lakoćom biramo nasilje i mržnju, a da veoma teško učimo jedni druge ljubaznosti, poštovanju i uvažavanju onog drugog, samo malo različitog od nas samih.

Ambasador Francuske u Srbiji Pjer Košar istakao je da su svuda u svetu homoseksualne, biseksualne i transrodne osobe žrtve uznemiravanja i torture, pa često i ubistava, a da veliki broj tih dela ostane nekažnjen.

Homokseksualnost je i dalje prekršaj i zločin u više od 70 zemalja u svetu, a u desetak država za homoseksualizam je zaprećeno smrtnom kaznom, naveo je on i dodao da se u nekim zemljama homoseksualnost i transeksualnost i danas smatraju bolestima.

Ambasador je rekao da Francuska podržava cilj univerzalne humanizacije homoseksualnosti, aktivno radi na tom pitanju sa partnerima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i različitim organizacijama civilnog društva.

On je saopštio da je Francuska, povodom povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, odlučila da simbolično podigne zastavu EuroPride 2022 na svojim ambasadama.

Košar je skrenuo pažnju i na ciklus debata „Šta je rod“, koji Francuski institut organizuje čitave godine i koji omogućuje da dođe do razmene mišljenja na tu temu.
Ambasador je ukazao i na kampanju koju je započeo Savet Evrope na Zapadnom Balkanu pod nazivom „Blokiraj mržnju, širi ljubav“, koja ima za cilj borbu protiv govora mržnje.

Zamenica šefa Kancelarije Saveta Evropeu Beogradu Nadia Ćuk ukazala je na to da je Srbija postigla veliki napredak u borbi protiv diskriminacije i poštovanju ljudskih prava i da će biti prva zemlja na Balkanu koja će biti domaćin EuroPride.

(Izvor: veb sajt Vlade Republike Srbije)

Pružanje podrške radu Savetima za međunacionalne odnose u lokalnim samoupravama

17. maj 2022.

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ u aprilu i maju su održani radni sastanci sa članovima i članicama Saveta za međunacionalne odnose devet jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji, na kojima je bila prisutna i državna sekretarka  u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Olena Papuga,  Dragana Vujkov Radulović, samostalna savetnica za prava nacionalnih manjina u Stručnoj službi Zaštitnika građana i Fahrudin Kladničanin ispred Saveta Evrope.   

Od 2017. godine do danas ova tema je višestruko prepoznatljiva i kroz izmene Zakona o lokalnoj samoupravi 2018. godine, preko formiranja ovih tela 2019. godine od strane JLS, konsultovanje istih prilikom promena naziva ulice, trgova i sl, međutim praksa kao i međunarodni izveštaji i dalje ukazuju na potrebu za daljim unapređenjem rada ovih tela.

U proteklom periodu, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Zaštitnika građana i Kancelarije Savete Evrope u Beogradu održani su radni sastanci i obuke za članove i članice Saveta za međunaconalne odnose u Novom Pazaru, Bujanovcu, Beočinu, Bačkoj Palanci, Bosilegradu, Petrovcu na Mlavi, Somboru i Subotici, a jedino Vrbas nije organizovao dogovorenu obuku.

Saveti za međunacionalne odnose su preko potrebna tela u jedinicama lokalne samouprave kako zbog zakonom utvrđene svrhe i nadležnosti, tako i zbog razvoja unutrašnjih kapaciteta lokalnih samouprava. Obaveza jedinica lokalne samouprave je da omogući stručno-administrativnu podršku radu Saveta.

Evidentirani problemi koji postoje u funkcionisanju saveta za međunacionalne odnose uglavnom se odnose na centralizaciju jedinica lokalnih samouprava, snažnom uticaju političkih partija na rad lokalnih samouprava, nedovoljnim kapacitetima jedinica lokalne samouprave, odsustvo građanske inicijative i društvene solidarnosti, nerazvijenim kapacitetima članova i članica saveta. U tom pogledu članovi i članice saveta za međunacionalne odnose istakli su potrebu za podizanjem stručnih kapaciteta i osmišljavanje zajedničkih aktivnosti koje bi se realizovale u jedinicama lokalne samouprave u partnerstvu sa različitim akterima iz lokalnog i nacionalnog nivoa. 

U Republici Srbiji 72 JLS su višenacionalne i imaju obavezu da formiraju savete za međunacionacionalne odnose.

O značaju Šumanove deklaracije u Sremskim Karlovcima

9. maj 2022.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Boris Milićević, otvorio je u ponedeljak, 9. maja 2022. godine, na Dan Evrope, završni događaj u okviru projekta „DESIRE u Sremskim Karlovcima.

Projekat „DESIRE - Šumanova deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope“ otpočeo je sa realizacijom krajem 2020. godine, u okviru programa Evropa za građane i građanke, i to kao deo poglavlja Evropsko sećanje. Projekat je imao za cilj da podigne svest građana, a posebno mladih, o istorijski značajnoj Šumanovoj deklaraciji za EU. Vodeći partner na projektu bila je opština Lavarone iz Italije, dok je partnerska organizacija u Srbiji udruženje Dunav 1245 Srbija, iz Sremskih Karlovaca.

Boris Milićević je upoznao učesnike iz Srbije, Italije, Portugalije, Bugarske, Severne Makedonije, Slovenije i Francuske sa uspesima Republike Srbije u učestvovanju u EU programu „Evropa za građane i građanke“, gde je u periodu od 2014. do 2020. godine odobreno 54 projekata čiji su nosioci iz RS. Dodeljen je ukupan iznos od preko 3 miliona evra, a gospodin Milićević je posebno naglasio da je preko 500 učesnika iz naše zemlje uspostavilo partnerstva na projektima koji su se realizovali širom Evrope.

On je takođe istakao da se nada da će Srbija uskoro biti ravnopravna učesnica novog programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti - CERV“, za koji smo u julu prošle godine iskazali formalno interesovanje kod Evropske komisije. Novi program, kao i sve mogućnosti koji isti nudi, predstavila je Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, koja je ujedno i kontakt tačka za CERV program u Hrvatskoj.

Predstavljena kampanja EU i Saveta Evrope „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav”

5. maj 2022.

Kampanja EU i Saveta Evrope "Blokiraj mržnju. Podeli ljubav!", koja ima za cilj borbu protiv različitih oblika govora mržnje usmerenih na određene zajednice i pojedince u Srbiji, predstavljena je danas u Beogradu.

Kampanja se sprovodi se u okviru projekta "Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u Srbiji" i odvijaće se onlajn, putem stranica na društvenim mrežama, medija, kao i kroz javne događaje.

U ove aktivnosti će se kroz lična iskustva, svedočenja i razmenu dobrih praksi promovisati različitost i ravnopravnost u Srbiji i regionu.

Na predstavljanju kampanje govorili su ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Gordana Čomić, direktorka Kancelarije Generalnog direktorata za programe SE Verena Tejlor i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žofre.

Gordana Čomić je pozdravila početak kampanje u Srbije i naglasila njen značaj i za primenu zakona u suzbijanju govora mržnje. Rekla je da govor mržnje nije i ne može da bude sloboda govora, te ocenila da ima jako puno onih kojima to treba objašnjavati.

Pravi način je da imate zakone u kojima zabranjujete ponašanje zasnovano na predrasudama, govor mržnje nije sloboda govora i ne može da bude, rekla je Čomić i navela da je dosta teškoća trebalo prevazići da bi takvi zakoni postojali u Srbiji.

Zato je ova kampanja, koja se na naše zadovoljstvo plasira u Srbiji danas tako značajna jer bez takve kampanje nema primene zakona u kojima su odredbe dobre, naglasila je Čomić.

Današnja kampanja i zakoni koje je Srbija donela su veliki doprinos kulturi dijaloga, stoga podržavamo ono što su osnivači SE i EU već jednom rekli, a to je da kultura, vladavina prava idu uz kulturu ljuskih prava. Mržnja uz njih ne ide, poručila je Čomić.

Rodna ravnopravnost u oku propisa i kroz praksu

29. april 2022.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 29. aprila 2022. godine organizovala je godišnju konferenciju „Rodna ravnopravnost u propisima i praksi“ uz učešće više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, resornog ministarstva i domaćih i inostranih eksperata u oblasti rodne ravnopravnosti. Učesnicima skupa obratili su se Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Današnja konferencija organizovana je u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Bez lokalnih samouprava, bez SKGO i međunarodnih saveznika za čovečnije društvo budućnosti, moći ćemo samo da čitamo o pravednijem društvu, a zajedničkim radom, moći ćemo i da ga živimo, istakla je ministarka Čomić i zaključila da je okvir za taj život zapisan u usvojenim aktima, a plan za ostvarivanje je na svima nama.

Gordana Čomić je istakla da su Zakon, Nacionalna strategija i Akcioni plan rodne ravnopravnosti u Srbiji dokumenta o životu i žena i muškaraca i veliki posao da budu usvojeni predstavlja manje od polovine posla koji nas čeka za pretvaranje svega zapisanog u svakodnevni život.

Nikola Tarbuk je naglasio da se koncept rodne ravnopravnosti prepoznaje kao jedan od ključnih uslova za stvaranje zajednice u kojoj svi njeni članovi imaju jednake šanse za lični, društveni i ekonomski razvoj.

Neki od instituta koji su ugrađeni u Zakon o rodnoj ravnopravnosti su potpuno novi, dok su neki bili poznati i ranije, ali su sada dodatno i jasnije definisani. Sada je važno da se snažno založimo za što bolju implementaciju ovog zakona, rekao je Tarbuk i dodao da će SKGO, kao savez gradova i opština, nastaviti da podržava lokalne samouprave u punoj implementaciji pravnog okvira i javnih politika i u merama koje vode ostvarenju rodno pravednijeg društva.

Tarbuk je izrazio uverenje da će novi zakonski okvir i njegova snažna implementacija u narednom periodu osigurati dalji razvoj lokalnog institucionalnog okvira, politika i mera koje obezbeđuju i podstiču rodnu ravnopravnost.

Skup je bio odlična prilika da se otvori dijalog i razmene informacije između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti, uz razmatranje novina i izazova u zakonskom okviru za rodnu ravnopravnost koje se odnose na lokalnu samoupravu.

U okviru stručnih panela razmatrani su relevantni propisi, prvenstveno Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021-2030, sa Akcionim planom za tekuću i narednu godinu, kao i uloga različitih činilaca na lokalnom nivou, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Bilo je reči o Indeksu rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, a uz buduće planove, predstavljene su i trenutne aktivnosti SKGO u ovoj značajnoj oblasti, posebno projektni paketi podrške opštinama i rad na polju rodno odgovornog budžetiranja.

Obezbeđen pristup pijaćoj vodi za 121 domaćinstvo na teritoriji Opštine Kanjiža

27. april 2022.

U Opštini Kanjiža sprovedeni su radovi kojima je obezbeđen pristup vodi za romska i domaćinstva iz drugih marginalizovanih grupa. Zahvaljujući ovim intervencijama, ukupno 121 domaćinstvo u Kanjiži povezano je na glavnu vodovodnu mrežu, čime je omogućen i pristup pijaćoj vodi koji do tada nisu imali. Ovo je jedan od rezultata projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” koji sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a partneri na realizaciji projekta su udruženja Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija. Projekat se sprovodi u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHu partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarka Gordana Čomić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog istakla je da je opština Kanjiža, organizacija GIZ, Skupština Vojvodine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, privredno društvo Potiski vodovodi, kao i mnogo dobrih ljudi u Kanjiži, bilo uključeno u ovaj projekat u nameri da dovede vodu u svaku kuću, smatrajući to osnovnim ljudskim pravom.

– Svi pomenuti su dokaz dobre volje ljudi i složnosti po pitanju onoga što je neophodno da radimo da se smanji siromaštvo i pomogne ljudima u nevolji. Uključenost za koju se zalažemo jeste da pomognemo jednako svima. Ideja je da se uključi još ljudi, da se projekat nastavi i da deca koja su danas rođena u Kanjiži ne razumeju kako je to živeti u kući bez vode – izjavila je ministarka Čomić.

Prisutnima se obratio i Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

– Zahvaljujući mnogobrojnim partnerima, 121 porodica je dobila pristup pijaćoj vodi. Svi oni koji žive teško i koji nemaju pijaću vodu ostvarili su svoje pravo kroz ovaj program. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je ne tako davno usvojilo strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja do 2030. godine. Strategija je koncipirana tako da bude decentralizovana i da se spusti na lokalni nivo i ovo je njena puna implementacija, ovo je podrška običnom čoveku – naglasio je Jovanović.

Jedan od prioriteta projekta je podrška lokalnim samoupravama i javno-komunalnim preduzećima u obezbeđivanju trajnog pristupa vodi za više od 500 romskih i drugih marginalizovanih porodica u više od 10 podstandardnih naselja u sedam jedinica lokalne samouprave: Kanjiža, Smederevska Palanka, Stara Pazova, Zrenjanin, Kovin, Alibunar i Valjevo.

– Ovo je primer dobre prakse i partnerstva. Pored osnovnog cilja da različite marginalizovane grupe dobiju pristup pijaćoj vodi, ovaj program se bavio i drugim temama, a to su teme obrazovanja, prevencije i imunizacije – rekao je Robert Bu, vođa tima programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, istakla je da se unapređenje vodosnabdevanja u okviru ovog projekta realizuje u još šest lokalnih samouprava, a opština Kanjiža je u ovom trenutku unapredila vodosnabdevanje za najveći broj porodica – 121 porodicu, od tog broja 89 porodica ima pristup vodi u svom domaćinstvu, dakle u objektu u kojem živi, a 32 porodice u dvorištu porodične kuće. Ovo je impozantna brojka imajući u vidu da su radovi realizovani za svega dva i po do tri meseca.

Radovi na sanaciji vodovodne deonice, izgradnji priključaka i šahta za smeštaj vodomera i priključenja na vodovodnu mrežu realizovani su u periodu od oktobra do decembra 2021. godine, u saradnji sa lokalnom samoupravom, a od strane Privrednog društva Potiski vodovodi, u skladu sa Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Opštine Kanjiža i Privrednog društva Potiski vodovodi, potpisanog u septembru 2021. godine. Ukupna vrednost radova u Kanjiži je 89.408 evra (sredstva projekta), a doprinos Opštine Kanjiža i Privrednog društva Potiski vodovodi iznosi 6.164 evra.

Nebojša Rakić, zamenik predsednika Opštine Kanjiža, zahvalio se svim državnim zvaničnicima i predstavnicima organizacija što su došli u mesnu zajednicu Horgoš i što su prepoznali ovaj projekat kao značajan. On je tom prilikom istakao da lokalna samouprava ima jedinstven stav da u XXI veku ne postoje razlike po pitanju verske, nacionalne pripadnosti ili boje kože i da danas svi imaju jednako pravo na pijaću, čistu vodu.

– Projekat koji iznosi 10.700.000 dinara samo je početak onoga što će nastaviti dalje da radi lokalna samouprava, nadamo se, uz podršku ministarstva i GIZ-a – zaključio je Rakić.

Dušan Glišić, direktor Privrednog društva Potiski vodovodi, zahvalio se prisutnima za podršku i nesebično zalaganje, kao i na ukazanom poverenju za učešće na jednom ovako velikom i važnom projektu.

O PROJEKTU
Osnovni cilj projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” je prevazilaženje izazova nastalih usled pandemije COVID-19 u oblasti obrazovanja, poboljšanje pristupa vodi i unapređenje informisanja i imunizacije protiv COVID-19, kao i tehnička podrška nadležnim lokalnim institucijama za potrebe praćenja toka pandemije. Projekat se realizuje na području 17 jedinica lokalne samouprave: Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Valjevo, Kanjiža i Alibunar.

Radovi u Kanjiži obuhvatili su sanaciju vodovodne deonice i izgradnju priključaka i šahta za smeštaj vodomera za 71 domaćinstvo u Horgošu, kao i izgradnju priključaka i šahta za smeštaj vodomera i priključenje za 32 domaćinstva na postojeću vodovodnu mrežu u Horgošu i Martonošu. Takođe, realizovana je izgradnja šahta i ugradnja vodomera za 18 domaćinstava u Kanjiži. Ovim intervencijama vodosnabdevanje je unapređeno za ukupno 121 domaćinstvo.

Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu

21. april 2022.

Holokaust i genocid iz Drugog svetskog rata svedoče o sistematskim i masovnim ubistvima ljudi koji su proglašeni nepoželjnim članovima društva. Izolovani slučajevi ksenofobije i netolerancije koji su i početku nailazili na ravnodušnost i nezainteresovanost, pretvoreni su u logore smrti u kojima su na najbrutalniji način stradali čitavi narodi, Jevreji, Romi, Srbi i drugi slovenski narodi. Nevine žrtve, među kojima su bila i deca, smatrane su nižom rasom i predviđene za „konačno rešenje“ i na teritoriji Nezavisne države Hrvatske i zbog toga mučeni i najsvirepije ubijani, izjavila je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu.

Stravično stradanje našeg naroda u Drugom svetskom ratu upozorava da netrpeljivost prema ljudima druge vere ili nacije i urušavanje njihovog dostojanstva i sloboda vodi najvećem zlu koje ljudsko društvo može doživeti. Neobjašnjiva zverstva koje je čovek počinio u ime „svetlije“ budućnosti teško je danas razumeti, kao i opravdati one koji su zatvarali oči pred njima, nadajući se da ih takvo zlo neće sustići. U društvu opterećeno prošlošću i istorijskim sukobima, naša moralna dužnost je da se sećamo svih nevinih žrtava, ne zaboravimo slobodarsku istoriju i borbu, istovremeno negujući duh tolerancije i zajedništva među novim naraštajima, poštujući drugu versku ili nacionalnu pripadnost. Srbija neguje kulturu sećanja na žrtve holokausta i genocida i dostojanstveno sećanje na stradale, u suprotnom, istorija će se ponoviti u svom najstrašnijem obliku, poručila je Čomić.

Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu se obeležava u Srbiji svake godine, 22. aprila. Posvećen je sećanju na Srbe, ali i Rome i Jevreje, koji su stradali u masovnim zločinima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i u okupiranoj Jugoslaviji.

U noći između 21. i 22. aprila 1945. godine dve grupe sa više od 1000 logoraša pokušale da se probiju iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Spasilo se samo njih 91.

Javna debata povodom Svetskog dana Roma: Potrebna je integracija, a ne njihova asimilacija u društvu

08. april 2022.

Povodom Svetskog dana Roma danas je održana javna debata "Romi u izazovu vremena" tokom koje su govornici poručili da je neophodno uključiti Rome u sve sfere društva podvlačeći da je Rome potrebno integrisati, ali ne i asimilovati.

Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kazala je da je zadatak tog Ministarstva da Romi budu uključeni ravnopravno u dijalog o njima samima i da se ukine pokroviteljski i omalovažavajući odnos prema Romima u društvu.

Navodeći da je Ministarstvo uspelo da uspostavi plan za uključivanje Roma i da ne odustaju od poslova koji su važni za one koji će se tek roditi, Čomić je kazala da će se danas u Srbiji roditi 200 dece, a od toga bar dve bebe moraju biti Romi.

Treba da tragamo za pitanjem kako će izgledati školska godina 2029/30 u kojoj će ta deca krenuti u prvi razred, koliko će ih biti, kako ćemo proveriti koliko je ukupno romske dece završilo osnovnu školu, da li će srednje obrazovanje biti obavezno za sve, ne samo za romsku decu, kako deca idu u školu, gde stanuju, da li imaju tekuću vodu, da li u školu idu sva, a ne samo romska deca, poručila je Čomić.

Ističe da neće da odustane od toga da to dete koje se rodilo danas onog momenta kada krene u školu ne razume pitanje o inkluziji Roma, odnosno da to u tom trenutku bude prošlost za naše društvo.

Hoću da se to izbriše i da postane sećanje na stvari koje nisu bile dobre, ali koje su za nama. To su stvari koje menjaju društvo, naglasila je Čomić.

Javnu debatu organizovao je Nacionalni savet romske nacionalne manjine, a predsednik tog saveta Dalibor Nakić kazao je da su dosadašnji rezultati u inkluziji Roma vidljivi u svim oblastima, ali da smo još uvek društvo u kojem smo daleko od toga da Romi imaju iste šanse kao ostali građani.

Proces inkluzije Roma je dvosmeran, kazao je Nakić naglašavajući da benefite od procesa inkluzije nemaju samo Romi, već i društvo u celini.

Siguran sam da je romska zajednica značajan potencijal našeg društva. Moramo kreirati društvo u kojem Romi imaju jednake mogućnosti i ista prava, poručio je Nakić.

Najveća manjina u Evropi

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre podsetio je da su Romi najveća manjina u Evropi, ukazujući da je potrebna potpuna inkluzija Roma i borba protiv diskriminacije.

Inkluzijom Roma učinićemo da društva budu jača, kazao je Žiofre.

Šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu ukazao je na to da se danas slavi i romska kultura, a da se ujedno ukazuje na neophodnost borbe protiv diskriminacije.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap je takođe istakla da je važno omogućiti Romima da imaju jednaka prava kao i svi drugi građani.

(Izvor: TANJUG)

Mina Rolović - Jočić na obeležavanju Svetskog dana Roma i Romkinja u Kragujevcu

08. april 2022.

Svečanim prijemom u gradskoj kući za predstavnike Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva za državnu upravu i lokanu samoupravu, predstavnike GIZ-a, NALED-a, SKGO-a, ROMAKTED programa, Romskog nacionalnog saveta, romskih organizacija, obrazovnih institucija, povodom obeležavanja Svetskog dana Roma i Romkinja, predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović i dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu upriličili su prijem.

Ne samo pripadnicima romske zajednice već svim građanima Svetski dan Roma, čestitala je Mina Rolović Jočić, državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, jer toj raznolikosti i bogatstvu kultura koju Srbija ima, možemo da zahvalimo tome što imamo dosta nacionalnih manjina. Ceo svet danas slavi kulturu, tradiciju i jezik romske zajednice, rekla je ona. Svesni smo da Romi najteže žive i da njihov položaj zahteva veliku pomoć države, ali ne samo ministarstava i koordinacionih tela već i jedinica lokalnih samouprava kao ključnim akterima za sprovođenje i adekvatnu primenu svih propisa o potrebama Roma i Romkinja. Kragujevac je u tome dobar primer u postupanjima u mnogim sferama, od stipendija u obrazovanju, socijalne zaštite do zapošljavanja Roma i Romkinja, istakla je državna sekretarka.

Istorija Roma i njihove zajednice u Kragujevcu je veoma duga i bogata. Grad Kragujevac značajno mesto poklanja romskoj zajednici obzirom da prema nezvaničnim podacima u našem gradu živi oko 16 hiljada Roma i Romkinja, rekao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović i svim sugrađankama i sugrađanima romske nacionalnosti čestitao 8. april. Dan kada je pre nešto više od pola veka održan prvi Svetski kongres Roma i koji predstavlja prekretnicu u razvoju romskog pokreta, njihove afirmacije i emancipacije, podsetio je on. Značajni projekti u proteklim godinama su realizovani za poboljšanje njihovog položaja u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja a posebno smo ponosni na broj Roma koji su radno angažovani kod 17 poslodavaca.

Govoreći o do sada realizovanim projektima, dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i predsednica Saveta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, je istakla da je u protekle dve godine bilo mnogo obavezujućih dokumenata, lokalnih akcionih i operativnih planova, rada na terenu, saradnje sa ministarstvima, nacionalnim savetom za romsku manjinu. Do sada je najviše učinjeno u zdravstvenoj i oblasti socijalne zaštite i obrazovanja ali sve to nije dovoljno jer postoji prostor za unapređenje njihovog položaja, kaže dr Damnjanović. Oblast rodne ravnopravnosti i prevencija diskriminacije su oblasti podjednako važne za romsku populaciju, ali u oblasti stanovanja nam predstoje najvažniji zadaci.

Na prijemu su uručene zahvalnice predstavnicima ministarstava, institucija, organizacija i udruženja, partnera koji u saradnji sa gradom rade na poboljšanju i unapređenju života Roma i Romkinja u Kragujevcu.

(Izvor veb sajt grada Kragujevca)

Učešće Gordane Čomić na Svetskom samitu Vlada u Dubaiju

30. mart 2022.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić učestvovala je 29. i 30. marta  na Svetskom samitu Vlada 2022. godine u Dubaiju i u okviru foruma „Žene u vladi“, govorila o  ulozi i učešću žena u kreiranju politika, različitim mogućnostima dizajniranja socijalnih politika (učešće žena i muškaraca u promeni kulturnih obrazaca), posebno onih koje osnažuju žene u njihovom kreiranju.

Žene su te koje ruše barijere i viševekovne stereotipe o nametnutoj ulozi sluškinje u društvu. Tražile su pravo na školovanje, na rad, na imovinu, da glasaju, da učestvuju u javnom, političkom životu, pravo da žive svoj život bez nasilja, pravo na slobodan izbor o tome kako će, s kim i gde da provedu svoj život. Stoga danas integrisanje rodnog aspekta u različite sfere društva i države obuhvata mnogo više od povećanja učešća žena u procesima odlučivanja, istakla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Ugrađivanje rodnog aspekta u politiku postavlja rodnu ravnopravnost u centar donošenja odluka, srednjoročnih planova, programa budžeta, institucionalnih struktura i postupaka, ali i iskustava, znanja i interesa, žena, i muškaraca u procesu uobličavanja politika, planiranja i odlučivanja.

Govoreći o kulturi starenja, Čomić je rekla da je starenje privilegija, ali da se najčešće ta starosna dob sagledava na diskriminatorni način. Kako je istakla "srebrna ekonomija" i "srebrno preduzetništvo" osnova su za međugeneracijsku solidarnost. Ljudima kada odu u penziju smanjuju se prihodi, razvijanjem "srebrne ekonomije" razvija se  potpuno novi sektor zbog procentualno većeg učešća nastarijih u društvu i zadovoljavanju njihovih potreba.

Čomić je podsetila i da je Republike Srbija posvećena ciljevima održivog razvoja,  veoma značajnom delu globalnog procesa, te da predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve, ali i klimatskih promena, ekonomskih nejednakosti i inovacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog do sada održalo 29 društvenih dijaloga u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, na teme koje su od životnog značaja za građane Srbije, naglasila je Čomić i dodala da se uvođenjem dijaloga smanjuju tenzije i uspostavlja razmena mišljenja koji vode društvenom prosperitetu i celokupnom razvoju zemlje.       

U okviru iste sesije, ministarka za zapošljavanje i socijalnu politiku Sejšela Patrisija Frankort rekla je da je put do dostizanja rodne ravnopravnosti bio trnovit, ali da se očigledan uspeh ogleda i u imenovanju pet ministarki Vlade, koje zajedno sa njom prisustvuju svetskom forumu.

Ministarka za razvoj zajednice Ujedinjenih arapskih emirata Hesa Buhamed govorila je o planovima u oblasti rodne ravnopravnosti u njenoj zemlji i istakla značaj osnaživanja generacija devojčica koje će ubuduće učestvovati u kreiranju politike zemlje.

Forum „Žene u vladi“ je globalna platforma za dijalog o ženskom rukovođenju u javnom sektoru i okuplja liderke koje razgovaraju o unapređenju uključivanja žena u vladama širom sveta. Forum pruža podršku vladama u osnaživanju većeg broja žena, u cilju dostizanja najvišeg nivoa donošenja odluka. Takođe, ima za cilj da izgradi mrežu globalnih liderki u javnom sektoru za podršku, negovanje i mentorstvo novih generacija žena, koje će biti uključene u kreiranje i donošenje odluka. 

Ovogodišnji Svetski samit Vlada u Dubaiju ugostio je lidere, međunarodne stručnjake i donosioce odluka iz celog sveta kako bi podelili iskustva i doprineli razvoju politika i modela koji su od suštinskog značaja za oblikovanje budućih vlada, odnosno, bolje budućnosti za čovečanstvo.

Poboljšati položaj Roma kroz novu strategiju

24. mart 2022.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić prisustvovala je danas predstavljanju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji za period 2020–2030. godine, čiji je cilj poboljšanje položaja Roma u našoj zemlji.

Čomić je u Narodnoj skupštini istakla da se u Strategiji prvi put govori o "anticiganizmu", koji predstavlja borbu protiv jednog oblika rasizma, zbog kojeg su Romi isključeni iz društva.

Imamo zadatak da se svakoga dana borimo protiv toga da se prema Romima ljudi ophode sa omalovažavanjem i da ih isključuju iz zajednice, naglasila je ona i ocenila da je Strategija dobar početak da se ukaže na to koliko ljudi u Srbiji ima etničku i rasnu distancu prema Romima, ali i da se ponude rešenja kojima će se poboljšati njihov položaj u društvu.

Svaki čovek može u sebi da misli o Romima šta želi, ali ponašanje ne može da zasniva na predrasudi da Romi nisu integralni deo svakog društva. Ukoliko se neko tako ponaša, biće prekršajno ili krivično gonjen jer je u našoj zemlji neprihvatljiv bilo kakav oblik rasizma prema Romima, poručila je ministarka.

Predsednik poslednjeg saziva Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da su u prethodnom periodu parlament, odbori i poslanici posvetili dosta pažnje unapređenju položaja Roma kroz zakonodavnu aktivnost i preko drugih formi rada.

On je ukazao na nepovoljan položaj Roma u našem društvu, ističući da su jedna od najranjivijih društvenih grupa u pogledu ekonomskog položaja, stanovanja, obrazovanja, zdravstvne zaštite, ali i kada je reč o poštovanju njihovih osnovnih prava.

Prema njegovim rečima, poboljšanje položaja Roma jedan je od prioriteta Vlade, kao i strategije koja je danas predstavljena.

(izvor: veb sajt Vlade Republike Srbije)

Održan prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Predloga Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

24. mart 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog otpočelo je izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2023. godine.

Prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu ovog planskog dokumenta održan je 11. marta 2022. godine u Beogradu. Sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih državnih organa, organizacija civilnog društva, nezavisnih tela i međunarodnih organizacija.

Na sastanku je predstavljena radna verzija Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2023. godine na koju su članovi/ce Posebne radne grupe izneli svoje predloge i sugestije.

Javne konsultacije za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2023. godine otvorene su od 15. do 22. marta 2022. godine za učešće civilnog društva i širu zainteresovanu javnost.

 

Puštena u rad vodovodna mreža za Pridvorice – preko 100 kuća dobilo pijaću vodu

15. mart 2022.

Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije posvećeni su poboljšanju položaja Roma i svih drugih građana Srbije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i siromaštva. Njihova politika je u skladu sa politikom EU i ovakav pristup rezultirao je projektom i saradnjom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa Nemačkom razvojnom saradnjom da preko 100 porodica dobije  pitku vodu, što je osnovno ljudsko pravo. Postoji još porodica u Srbiji koji su u sličnim problemima, što znači da je put pred nama dug i da je nam je potrebna podrška i pomoć, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić prilikom obilaska radova u selu Pridvorice na otvaranju vodovodne mreže u opštini Smederevska Palanka.

Građevinske radove, kao i porodice kojima je voda već priključena, pored ministarke Čomić obišli su i Ninoslav Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Robert Bu, predstavnik GIZ-a, Dragana Jovanović Arijas, predstavnica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Nikola Vučen, predsednik opštine.

Izgradnjom vodovodne mreže, preko 100 porodica u selu Pridvorice je dobilo pijaću vodu u svojim domaćinstvima, među kojima je najveći broj romskih porodica. Od sada će i   đaci iz prigrevičke škole umesto bunarske koristiti pijaću vodu.

Unapređenje vodosnabdevanja, jedan je od prioriteta u okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“, koju sprovodi Vlada Republike Srbije  uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje. Projekat predstavlja podršku lokalnim samoupravama u obezbeđivanju trajnog pristupa vodi za više od 500 romskih i drugih marginalizovanih porodica, u više od 10 podstandardnih naselja u sedam jedinica lokalne samouprave: Smederevska Palanka, Stara Pazova, Zrenjanin, Kovin, Alibunar, Valjevo i Kanjiža.

U Smederevskoj Palanci sprovedena je najsveobuhvatnija intervencija koja podrazumeva izgradnju 3,6 km vodovodne mreže i ugradnju buster stanice za obezbeđivanje adekvatnog pritiska vode u selu Pridvorice.

Društveni dijalog u Bujanovcu rezultirao zajedničkim dogovorom

11. mart 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa organizavalo je danas  u Bujanovcu drugi po redu društveni dijalog u vezi sa Planom od 7 tačaka na temu integracija u državne institucie. 

U uvodnom delu dijaloga obratili su se ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, v.d.pomoćnika ministra za građevinarstvo, saobraćaja i infrastrukture Aleksandar Adamović, pomoćnik ministarke pravde, Vladimir Vinš, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Ragmi Mustafa i šef Misije OEBS-a u Srbiji ambasador Jan Bratu. Predstavnici Albanaca na jugu Srbije, pored Mustafe, bili su Ardita Sinani iz Preševa, presednik Skupštine Bujanovac Enver Ramadani i Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac.

Dijalog koji smo vodili danas je rezultirao našim zajedničkim dogovorom o Planu od 7 tačaka i o vremenu u kome ćemo imati primenjeno u institucijama Srbije zaposlene pripadnike albanske nacionalne manjine jer im je tamo mesto, ne samo što zakon tako kaže, već i zato što je to jedino prirodno, rekla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U roku od deset dana biće formirana posebna radna grupa koja će se baviti primedbama i sugestijama Nacionalnog saveta Albanaca po pitanju zapošljavanja Albanaca. Radna grupa će videti šta može, kako može i kad može, a za tri meseca  sastaćemo se ponovo da vidimo koliko smo vladavine prava primenili, koliko smo ljudi zaposlili i da li ima rezultata dijalog koji vodimo, naglasila je Čomić.

Svrha postojanja svake institucije jesu građani, njihov bolji i kvalitetniji život i efikasnije ostvarivanje svih prava, pa stoga smatram da je današnji dijalog prilika da čujemo potrebe  zajednice,   definišemo probleme i nađemo najbolji način da se ti problemi prevaziđu. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su institucije socijalne zaštite na području Bujanovca, Preševa i Medveđe dale puni doprinos integraciji pripadnika albanske nacionalne manjine, što pokazuje da država Srbija posvećuje punu pažnju integraciji svih njenih građana, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić.

Učesnici dijaloga usvojili su na kraju skupa obavezujuća postupanja i dogovorili formiranje posebne radne grupe u čijem radu će učestvovati svi predstavnici u dijalogu, u cilju povećanja zastupljenosti Albanaca u državnim institucijama. Ona će takođe izraditi i plan kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva za ostvarivanje i drugih prava pripadnika albanske nacionalne manjine.

Usvojena Zaključna zapažanja Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

11. mart 2022.

Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima razmatran je na 71. zasedanju Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, koje se održavalo u periodu od 14. februara do 4. marta 2022. godine.

Državna delegacija Republike Srbije, koju je predvodila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Gordana Čomić, predstavila je u interaktivnom dijalogu sa članovima Komiteta, u virtuelnom formatu, od 21-23. februara 2022. godine, Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Komitet je u okviru 71. zasedanja, na svom 30.  sastanku, održanom 4. marta 2022. godine,  usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Trećim periodičnim  izveštajem o primeni Međunaronog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (E/C.12/ /SRB/CO/3) koja sadrže konkretne preporuke našoj državi za naredni izveštajni period.

Naredni periodični izveštaj o primeni Pakta Republika Srbija treba da dostavi do 31. marta 2027. godine.

Naša država ima obavezu da u roku od dve godine izvesti Komitet o sprovođenju preporuka iz Zaključnih zpažanja koje se odnose na:  Branitelje ljudskih prava  (stav 17b), Nacionalni akcioni plan biznis sektor i ljudska prava (stav 19a) i Lične isprave (stav 31 b i c). 

Obrazovan Poseban birački spisak goranske nacionalne manjine

10. mart 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava sve pripadnike goranske nacionalne manjine da je počelo obrazovanje Posebnog biračkog spiska goranske nacionalne manjine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donelo je Rešenje o usvajanju zahteva za obrazovanje Posebnog biračkog spiska goranske nacionalne manjine.

Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak nacionalne manjine isključivo na lični zahtev, kada ispuni opšte uslove za sticanje biračkog prava propisane zakonom. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Svaki građanin sa biračkim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može na posebnom obrascu pismeno zatražiti da bude upisan u poseban birački spisak.

Zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi se organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj fomi, na posebnom obrascu i svojeručno se potpisuje. Obrazac zahteva sastavni je deo Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 61/18).

Obrazac zahteva za upis u poseban birački spisak

Srbija i digitalna dekada 2030 – put u čovečnije društvo

8. mart 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je 8. marta 2022. godine u Palati Srbija društveni dijalog „Srbija i digitalna dekada 2030“.  Dijalog je podržao projekat „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a finansiraju vlade Nemačke i Švajcarske.

Put ka digitalnoj dekadi sadrži ciljeve do 2030. godine u oblastima digitalnih veština, digitalne infrastrukture, digitale transformacije poslovanja i javnih usluga. Društveni dijalog je stoga realizovan u cilju sagledavanje trenutnog stanja u Srbiji, uključujući i osvrt na zloupotrebe i izazove koje nužno prate digitalnu tranziciju. Imajući u vidu da dijalog održan 8. marta, na Međunarodni dan žena, učesnici skupa su se naročito osvrnuli na nasilje nad ženama i ostalim ranjivim grupama kako bi upozorili  na njihov položaj u modernom dobu,  u kontekstu novih (digitalnih) alata i prostora kao oblika napada kojima su svakodnevno izloženi.

Otvarajući tematski dijalog, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić čestitala je 8. mart svim ženama i muškarcima, ističući da je to zajednički praznik ljudi koji sanjaju o slobodi i pravdi i smatraju da je moguće živeti ravnopravno, poštujući što su prethodne generacije zapisale u zakonima, a tiče se poštovanja ljudskih prava i negovanja čovečnosti.

Za neke od nas digitalizacija ima mnogo više pozitivnog nego negativnog, istakla je Čomić, dodajući da nas to ne sprečava da govorimo o onome što je negativno. Ako ste graditelji snova, podsetila je Čomić, onda pripadate generaciji žena s početka veka koje su hapšene, mučene, ubijane zato što su sanjale život kakav mi danas živimo.

Digitalni alati nam služe da ljudska prava prenesemo u stvarnost i da kroz dijalog odredimo troškove i zaduženja svih aktera u digitalnoj Srbiji.  Važno nam je da uporedimo digitalno iskustvo u dekadi pre nas i danas, kakav je položaj ljudskih prava, a kako da ubuduće unapredimo zaštitu prava žena, manjina, mladih ljudi na digitalnoj platformi, na kraju kako da nam digitalna Srbija bude alat za čovečniju Srbiju,  istakla je Čomić.

U uvodnom delu društvenog dijaloga govorile su i Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, Milena Altmejer, rukovoditeljka projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Milana Rikanović, šefica Kancelarije UN WOMEN u Srbiji i Gordana Predić, posebna savetnica ministarke kulture i informisanja.

Na kraju društvenog dijaloga, predstavnici državnih organa, Novinarki protiv nasilja, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada  usvojili su obavezujuća postupanja u kojima je istaknuta potreba uređenja digitalnog prostora kroz usaglašavanje nacionalnog normativnog okvira sa EU regulativom u oblasti korišćenja interneta i formiranja Digitalne strategije mladih. Upućen je  apel nosiocima javne vlasti da u saradnji sa civilnim sektorom rade na unapređenju procesa prikupljanja podataka koji bi unapredili institucionalnu borbu protiv femicida.

Generalna sekretarka SE u poseti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

8. mart 2022.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić razgovarala je danas sa generalnom sekretarkom Saveta Evrope Marijom Pejčinović Burić koja se nalazi u radnoj poseti našoj zemlji.

Veoma sam zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa Savetom Evrope, istakla je Čomić i zahvalila se na podršci koju ova međunarodna organizacija pruža Srbiji u reformskim procesima ka putu u punopravno članstvo EU. Kako je naglasila, od izuzetnog značaja je bila saradnja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava, demokratije i vladavine prava.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog informisala je  sagovornicu o sadržaju strategija iz oblasti rodne ravnoravnosti i sprečavanja diskriminacije pripremljenih u skladu sa standardima Saveta Evrope i zahvalila se za stručna mišljenja koja su dostavljena prilikom izrade zakona. Usvojena Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, ima za cilj da obezbedi veću uključenost civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapredi transparentno finansiranje i održivost civilnog sektora, te ojačava njihovo delovanje u skladu sa načelima održivog razvoja. Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja želimo da unapredimo kvalitet života Roma, eliminišemo diskriminaciju i ciganzam kao oblik rasizma i postignemo veću socijalnu uključenost u svim segmentima društva, izjavila je Čomić i najavila najavila izradu Strategije o ljudskim pravima, krovnog i sveobuhvatnog dokumenta.  

Društvenim dijalogom otvorili smo teme o kojima se nije govorilo, unapredili smo saradnju sa civilnim sektorom i otvorili vrata manjinskim grupama. Omogućili smo im da govore u svoje ime, umesto da drugi govore o njima, izjavila je Čomić, naglasivši da  se protivi patronizirajućim odnosom prema manjinskim grupama.

Pejčinović Burić je rekla da je u Srbiji, kroz različitu saradnju sa stručnim telima SE, postugnut napredak u oblasti zaštite ljudskih prava i nacionalnih manjina, kao i slobode izražavanja i slobode medija. Pružila je podršku dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjisnka prava i društveni dijalog i izrazila spremnost da se saradnja nastavi u istom duhu.

Održan sastanak Radne grupe za izradu Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

22. februar 2022.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog, uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, organizovalo je sastanak Radne grupe za izradu Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Sastanak radne grupe održan je 23 - 25. februara 2022. godine u Šapcu. Sastanku radne grupe prisustvovali su predstavnici i predstavnice relevantnih državnih organa, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnici/e nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U toku sastanka Radne grupe, svi relevantni partneri pokazali su vidljivu spremnost da prilikom izrade Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina uzmu u obzir najnoviji izveštaj Evropske komisije o Srbiji, IV mišljenje Savetodavnog komiteta o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, kao i ex-post analizu sprovođenja Akcionog plana za nacionalne manjine koju je pripremio Savet Evrope u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope.

Sastanak Radne grupe i izrada Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina su organizovani u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.

Predstavljanje Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

22. februar 2022.

U toku je 71. zasedanje Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava tokom kojeg državna delegacija Republike Srbije, od 21. do 23. februara, predstavlja Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Delegaciju, koju pored predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, čine i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapoljšavanje boračka i socijalna pitanja, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Komesarijata za izbeglice i migracije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predvodi Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U skladu sa procedurom ovog monitoringa Komitet će, na osnovu istupanja državne delegacije, kao i iz navoda tzv.alternativnih izveštaja, usvojiti Zaključna zapažanja i dostaviti Republici Srbiji konkretne preporuke za naredni izveštajni period.

Interaktivni dijalog između članova Komiteta i državne delegacije, koji se zbog epidemiološke situacije prvi put odvija u virtuelnom formatu, može se pratiti putem http://webtv.un.org/

Ekonomska, socijalna i kulturna prava u fokusu sednice Saveta za praćenje primene UN preporuka za ljudska prava

18. februar 2022.

Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kojim predsedava Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održao je 9. februara 2022. godine u Palati „Srbija“ u Beogradu tematsku sednicu na posvećenu ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Srbiji.

Povod organizovanja tematske sednice je predstojeće razmatranje trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koje će se u online formatu održati u periodu od 21. do 23.2.2022. godine.

Savet je ovim povodom po prvi put na jednom mestu okupio članove državne delegacije koja će predstavljati državni izveštaj Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija i predstavnike svih organizacija civilnog društva i Pravnog fakulteta koji su podneli izveštaje iz senke Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kako bi zajednički razgovarali o ključnim nalazima iz izveštaja. Na sednici je predstavljeno i diskutovano o 10 izveštaja.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, nezavisnih tela (Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana),Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Saveta Evrope i Misije OEBS u Srbiji.

Predsedavajuća Saveta Gordana Čomić je podvukla da je Savet alat Vladi i civilnom društvu za diskusiju o najznačajnim pitanjima iz oblasti ljudskih prava. Ona je pozvala organizacije civilnog društva da dostave svoje predloge za tematske sednice Saveta, a na raspolaganju je stavila i ministarstvo kojim rukovodi za tematske društvene dijaloge.

Učesnici su zaključili da ova vrsta zajedničkog dijaloga državnih institucija i civilnog društva korisna ne samo za predstavljanje izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza koje je naša država preuzela ratifikacijom konvencija o ljudskim pravima već i za pronalaženje najadekvatnijih rešenja kojima se štite i unapređuju ljudska prava svih građana, a posebno onih koji pripadaju naosetljivijim društvenim grupama.

Zaboravljena deca Srbije

18. februar 2022.

Savet za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kojim predsedava ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić održao je 7. februara 2022. godine tematsku sednicu na kojoj su razmatrani nalazi iz izveštaja „Zaboravljena deca Srbije“. Sednica je organizovana na inicijativu Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava.

Ključne nalaze iz izveštaja predstavila je Dragana Ćirić Milovanović, direktorka evropskih programa, DRI. Ona je upoznala prisutne da je izveštaj „Zaboravljena deca Srbije“ na nalazima prikupljenim tokom 2019. godine i informacijama koje su Disability Rights International - DRI i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S prikupile do vremena njegovog objavljivanja i odnosi se prevashodno na položaj dece u institucijama socijalne zaštite.

Predsedavajuća Savetom Gordana Čomić je podsetila da je u prethodnom periodu usvojeno više zakona i strateških dokumenta koji prepoznaju značaj deinstitucionalizacije, kao što su izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i Zakonao finansijskoj podršci porodicama sa decom, Strategije za sprečvanje i zaštitu dece od nasilja, Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite koja je usvojena ove godine, a koja nije obuhvaćena izveštajem. Prededavajuća Saveta je ukazala da rad na Akcionom planu za primenu Strategije deinstitucionalizacije mora biti multisektorski, da uključi sve relevantne aktere i da postavi jasne ciljeve, sa precizno definisanim merama i aktivostima za njihovo ostvarivanje.

Nakon izlaganja gospođe Ćirić Milovanović otvorena je diskusija. Na tematskoj sednici su učestvovali i članovi državne delegacije koje će Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija u periodu od 21. do 23. februara 2022. godine predstaviti izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomski, socijalnim i kulturnim pravima.

Učesnici su se složili da rešavanje pitanja dece u institucijama nije stvar jednog resora, već je potreban multisektorski pristup, ali i saradnja Vlade i organizacija civilnog društva.

Vlada Republika Srbije usvojila Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

3. februar 2022.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022–2030. godine, kojom se obezbeđuje pravni i insitucionalni okvir neophodan organizacijama civilnog društva, kako bi delovale nezavisno i nesmetano i bile podstaknute za veće učešće u reformskim procesima.

Cilj Strategije je da se obezbedi veće uključivanje civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapredi transparentno finansiranje i održivost civilnog sektora, poveća učešće organizacija civilnog društva u socio-ekonomskom razvoju i delovanje u skladu sa načelima održivog razvoja, kao i da obezbedi veće učešća tih organizacija u procesu evropskih integracija.

Vlada Srbije prepoznala je važnost usvajanja Strategije s obzirom na to da je razvoj civilnog društva neophodan za političku stabilnost i ekonomsku i socijalnu koheziju u svim modernim demokratskim društvima.

Predviđeno je obrazovanje saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja Strategije i načina izveštavanja o postignutim rezultatima.

Savet će činiti jednak broj predstavnika državnog i civilnog sektora, a o rezultatima sprovođenja obaveštavaće Vladu.

Vlada Srbije usvojila je i Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022 – 2030. godine.

Strategija se zasniva na međunarodnim aktima i nacionalnim propisima koji se odnose na oblasti obuhvaćene ovim dokumentom kao što su: pravda i zaštita ljudskih i manjinskih prava, uključivanje i jednakost Roma i Romkinja u društvo, jednakost i nediskriminacija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita i građanski status.

Opšti cilj Strategije je unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Republici Srbiji, uz uvažavanje ljudskih i manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i ciganizma kao oblika rasizma, i postizanje veće socijalne uključenosti u svim segmentima društva.

Strategija obuhvata ciljeve koji se odnose na unapređenje participacije Roma i Romkinja u svim društvenim procesima, obezbeđivanjem pune uključenosti u predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, povećan pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju, kao i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, poboljšanje uslova stanovanja i jednak pristup Roma i Romkinja pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti.

(Izvor: Veb sajt Vlade Republike Srbije)

Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta

27. januar 2022.

Industrija smrti, koja je prozvela milione mrtvih tokom Drugog svetskog rata bila je zakonita operacija sa stanovišta onoga koji je sproveo. Seme zla koje je rašireno polovinom 20. veka nastalo je u Kristalnoj noći, nije prestalo da postoji i danas se može pronaći u onima koji mrze nekoga zato što je drugačiji od drugih, izjavila je ministarska za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na 13. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova posvećenoj obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

Kako je navela, 27. januar je dan sećanja na žrtve koje su sabirane u logorima i kojima su na najsveripiji način kršena ljudska prava. Romima nisu oduzimana ljudska prava zato što se smatralo da ih nemaju, a nije im oduzimana imovina zato što je nisu imali, što patnju te zajednice čini većom. Dugo godina posle Drugog svetskog rata, svet nije pričao o koncentracionim logorima, kao ni o patnjama Jevreja, Roma i Srba, koji su gonjeni širom rajhovske Evrope i ubijani na najstrašnije moguće načine. Aktivizam jevrejske zajednice učinio je da njihove patnje i tema Holokausta postanu vidljivi. Za nas iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je glavno pitanje, kad se pomene tema Holokausta zašto se desio, kako se dešava mržnja prema etičkim drugačijim, kako nastaje netrpeljivost prema onima koji imaju drugačiju kulturu, na kraju, šta je to u nama što slobodno bira mržnju, istakla je Čomić.

To mora biti tema za ovu i svaku naredu generaciju. Za razliku od mnogih koji obećavaju da se zlo 20 veka nikada ne sme ponoviti, imamo razloga da mislimo da se može ponoviti. Verovatnoća je veća da će se ponoviti ako prestanemo da razgovaramo o razlozima izbora mržnje među ljudima. Sigurna sam da su svi oni koji su sabijeni u logore postavljali jedno pitanje: Zašto sam ja ovde i šta sam skrivio? To je pitanje koje smatram neophodnim da bi se sećali svih onih koji su svoje živote izgubili u vremenu zla koje je promenilo Evropu, istakla je Čomić i dodala je ono kasnije donelo i najbolje od Evrope u vidu mirovnog projekta - Evropske unije, koja je nastala zato što su dobri i razumni ljudi seli oko jednog stola i dogovorili se da se samo dijalogom može graditi Evropa.

Na sednici Odbora govorili su predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, predsednik Odbora dr Muamer Bačevac, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, prof. dr Dragoljub Acković, zaštitnik građana Zoran Pašalić i drugi.

Čomić: Javnost ima da pravo da zna, naša obaveza je da informišemo o ishodima referenduma

12. januar 2022.

Tematski društveni dijalog „Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova – ishodi referenduma“ u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održan je danas u amfiteatru Pravnog fakulteta uz široko učešće javnosti. Dijalog je moderirala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, dok su uvodna obraćanja imali Ivica Momčilović zamenik gradonačelnika Kragujevca, prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Dragan Vujisić, dekan Pravnog fakulteta, Biljana Ilić Stošić, načelnica Šumadijskog upravnog okruga i Aleksandar Blanuša, predsednik Apelacionog suda u Kragujevcu.

Teme javne debate bile su kako se menja zaštita ljudskih prava u slučaju uspeha referenduma ili u slučaju nepotvrđivanja ustavnih reformi, ali i kakva su iskustva građana sa pravosuđem, te da li postoji procena da se ta iskustva mogu promeniti ishodom referenduma.

Javnost ima pravo da zna, a građani i građanke Srbije imaju pravo da odluče hoće li izaći i kako će glasati na referendumu. Naša obaveza je da ih informišemo o tome šta su ishodi referenduma, šta se dešava ako promenimo, izbacimo politiku iz pravosuđa, a šta će biti ako ostane tako kako jeste, izjavila je Čomić.

Kako je navela, posao ministarstva je da sluša ljude i različita mišljenja, što je povod za organizovanje društvenih dijaloga koji imaju za cilj unapređenje ljudskih i manjinskih prava.

Vladavina prava je dugotrajan proces, a nezavisno funkcionalno pravosuđe prvi je neophodan korak da bi bilo više osećanja pravde u Srbiji. Tako se gradi poverenje prema pravosuđu i zato je suština promena u pravosuđu da izbacite politiku, što će voditi boljoj zaštiti ljudskih prava u Srbiji, poručila je Čomić.

U završnom društvenom dijalogu o ishodima referenduma u Kragujevcu učestvovali su predstavnici pravosuđa, univerziteta, gradske uprave, Šumadijskog okruga, Šumadijske eparhije, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i narodni poslanici. Dijalog o referendumu je treći po redu, prethodni dijalozi u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjisnka prava i društveni dijalog održani su u Beogradu i Novom Sadu.

Gordana Čomić: Informisanje građana od predsudne važnosti za ishod predstojećeg referenduma

5. januar 2022.

Razgovor o predstojećem ustavnom referendumu je neophodan, jer građani imaju pravo da znaju šta ih čeka kada Srbija odluči hoće li ili neće prihvatiti promenu Ustava u oblasti pravosuđa, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na tematskom društvenom dijalogu “Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova – ishod referenduma” u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu.

Kako je navela, ovako zamišljen društveni dijalog bitan je s aspekta informisanja građana o ishodima referenduma, odnosno o tome šta se menja u zaštiti prava građana ako budu prihvaćene ustavne promene, a šta će biti u slučaju njegovog neuspeha. Prvi društveni dijalog smo imali 29. decembra u Beogradu, danas smo u Novom Sadu, a 12. januara bićemo u Kragujevcu. Želimo da svako jasno razume šta donosi odluka Narodne skupštine da se politika povlači iz pravosuđa i kako to dobro ili loše utiče na zaštitu ljudskih prava, što je ključni ishod referenduma, naglasila je Čomić.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor ocenio je da sa tim ustavnim promenama neće biti odmah razrešena sva pitanja i sporovi koji su opterećivali prethodne decenije, ali da su oni bitni, jer se Srbija obavezala da primeni pravne tekovine Evropske unije i potpuno razdvoji sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast.

To su vrednosti kojima se stremi i mislim da na ovaj način stvaramo jedan ambijent u kome činimo dodatni korak ka tom cilju, rekao je Pastor i pozvao sve građane koji imaju pravo glasa da 16. januara izađu na referendum i donesu odluku u skladu sa svojim ubeđenjem.

Hteli smo široko da postavimo ovaj razgovor, da uključimo predstavnike državnih organa i institucija, javne ličnosti iz različitih segmenata društvenog života, predstavnike civilnog društva i verskih zajednica, nacionalnih zajednica, predstavnike akademske zajednice i medija, te prevashodno stručnjake iz oblasti pravosuđa. Svrha ovog dijaloga jeste da sve građanke i svi građani Republike Srbije budu potpuno informisani o predstojećem referendumu“, poručio je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš.

Učesnici društvenog dijaloga, na kraju sastanka, usaglasali su zaključke prema tematskim celina po kojima se odvijao dijalog.

Čomić: Ustavne promene jedan od najevropskijih poteza Srbije

29. decembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije organizovalo je danas društveni dijalog “Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova – ishodi referenduma“.

Ako odluka građana bude da se prihvate dopune Ustava, biće mnogo novih zakona oko kojih će biti potrebno mnogo dobrih i detaljnih dijaloga, i to ne zbog predstavnika pravosuđa, već najviše zbog građana koji treba da osete više pravde, pravičnosti, jednakosti, manje korupcije, više osećanja zaštićenosti ljudskih prava, naglasila je Čomić i dodala da je to razlog zašto je ministarstvo na čijem je čelu uložilo napore zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije, da se o ovoj temi razgovara.

Jer ako išta ima evropski duh u našem društvu, kako je istakla, to je onda način na koji su donete dopune Ustava, a smisao i razlozi za donošenja ustavnih dopuna su jedan od najevropskijih poteza koje smo učinili na putu evrointegracija i jedan od najsnažnijih dokaza da je to dobro za Srbiju.

Čomić je rekla da Srbija, nažalost, nema neku detaljnu istoriju dijaloga o ustavnim promenama uključujući i one vezane za ustave iz 1996, pa i 1992. godine kao i onaj iz 1990.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović naglasila je da će 16. januara, na referendumu za ustavne promene, zaokružiti "da" jer je to šansa koju ne bi trebalo propustiti.

To je važno zbog evropskih integracija, ali je presudan deo taj što građani unazad najmanje deceniju i više očekuju nezavisnije pravosuđe, efikasniju borbu protiv korupcije, a naša je obaveza da odgovorimo na ta očekivanja i zahteve građana.

To je izuzetno važna stvar za građane i pitanje o kojem se ne odlučuje na primeru ličnih preferenci – ne radi se o grbu, izgledu zastave ili himni, navela je ministarka i ocenila da su ustavne promene i referendum na kojem će se građani o tome izjašnjavati suštinski korak napred.

Joksimović je ukazala na važnost potrebe da se objasni na koji način ustavne promene mogu da doprinesu unapređenju ljudskih prava i pristupu pravdi, pravičnosti i jednakom postupanju, što je za građane najvažnije.

Prema njenim rečima, sva relevantna istraživanja u poslednjih 10 godina u kontekstu EU su ukazala na to da su građani, pored ličnog i ekonomskog standarda, kao jedno od dominantnijih očekivanja naveli vladavinu prava i reformu pravosuđa, koja treba da pomogne i efikasniju borbu protiv korupcije i pristup pravdi i pravičnosti za sve.

Reforme pravosuđa su, kako je predočila, važne ne samo u kontekstu ispunjavanja zahteva EU.

Ne postoji nametnuto rešenje, već dobra evropska pravna praksa na osnovu koje je Venecijanska komisija, kao stalno ekspertsko telo, dala pozitivnu ocenu da su predlozi ustavnih promena u skladu sa najvišim evropskim pravnim praksama i standardima, objasnila je Joksimović.

Tematski društveni dijalog "Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova – ishod referenduma" održan je danas u Beogradu, kao prvi od tri koja će biti organizovana do 16. januara, kako bi se građanima pomoglo da slobodno odlučuju da li će ili neće izaći na referendum i prihvatiti predložene ustavne promene.

Naredni dijalog biće 5. januara u Novom Sadu, a treći 12. januara u Kragujevcu.

Izvor: Veb sajt Vlade Republike Srbije, TANJUG

POZIV
Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog svim registrovanim političkim strankama u Republici Srbiji da učestvuju u tematskom društvenom dijalogu pod naslovom
“Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova - ishodi referenduma“,
a povodom predstojećeg referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, zakazanog za 16. januar 2022. godine

24. decembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, organizuje tematske društvene dijaloge pod naslovom “Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova - ishodi referenduma“, a povodom predstojećeg referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, zakazanog za 16. januar 2022. godine.

Prvi društveni dijalog na ovu temu, održaće se u sredu, 29.12.2021.godine sa početkom u 10.00 časova u Palati Srbija, (sala Beograd) Bulevar Mihajla Pupina 2.

U cilju uključivanja što šireg kruga zainteresovanih učesnika, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, poziva sve registrovane političke stranke u Republici Srbiji da učestvuju u tematskom društvenom dijalogu “Pravosuđe, državna uprava i lokalna samouprava i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost polova - ishodi referenduma“.

Prijave za učešće u društvenom dijalogu, zainteresovane političke stranke mogu dostaviti na elektronsku adresu drustveni.dijalog@minljmpdd.gov.rs, do utorka 28. decembra 2021. godine, najkasnije do 1200 časova.

Poštujući važeće epidemiološke mere, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava sve zainteresovane učesnike da je omogućeno praćenje i učešće na društvenom dijalog i putem internet platforme. Učesnici koji žele da uzmu učešće u dijalogu putem internet platforme, u prijavi za učešće treba da navedu oblik učešća, kako bi im se link za praćenje blagovremeno dostavio.

Dijalog će se voditi prema utvrđenim komunikacionim pravilima društvenog dijaloga.

U prilogu:

Obrazac o obliku učešća

Tekst komunikacionih pravila

Gordana Čomić podržala apel javnih ličnosti da se zaustavi tabloidno izveštavanje o suicidu dece i mladih

24. decembar 2021.

Povodom otvorenog pisma koje su uputile An Mari Alves Ćurčić, Katarina Šubašić, Milica Čalija, Olivera Milošević-Plešinac i Anesa Vilić i apela da predstavnici državnih organa u skladu sa zakonima i Ustavom stanu na put neprofesionalnom izveštavanju o slučajevima suicida, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je podržala njihov apel i uputila poruku medijima:
„Uz podsećanje na etičke kodekse u novinarstvu, pozivam predstavnike medija da se prilikom izveštavanja o slučajevima suicida, posebno kada su žrtve deca i mladi ljudi, dosledno pridržavaju Kodeksa novinara, Zakona o informisanju i medijima i poštuju pravo na privatnost i dostojanstvo garantovanih Ustavom. Nedopustivo tabloidno izveštavanje, koje podrazumeva neprikladne fotografije, naslove ili opise tragičnog događaja, urušava dostojanstvo žrtve i njene porodice, nasuprot odgovornom izveštavanju koje ga može sprečiti. U vremenu koje svakodnevno beleži porast mentalnih oboljenja, naročito među mladima, senzacionalističko informisanje javnosti o tragičnoj sudbini dece i mladih ima pogubno dejstvo po njihovo zdravlje i razvoj.

Sa nadom da će vam predstavnici civilnog društva o etičkom izveštavanju o mentalnim bolestima i suicidu biti partner, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog snažno podržava apel u zajedničkoj izgradnji kulture ljudskih prava i očuvanju ljudskog dostojanstva svih građana i građanki Srbije.“

Održan prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

20. decembar 2021.

Prvi sastanak Posebne radne grupe za pripremu teksta Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održan je 20. decembra 2021. godine u Palati Srbija. Radna grupa je sastavljena od predstavnika nadležnih institucija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva. Radnom grupom rukovodiće Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Po potrebi i po pozivu, u radu Posebne radne grupe mogu učestvovati predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti koji poseduju znanja relevantna za izradu ovog dokumenta.

U postupku pripreme Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina podršku pruža Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji”, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije/Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, pripremljena je „Ex post Analiza o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina“ i obezbeđena je ekspertska podrška domaćih konsultanata.

Akcioni plan će biti baziran, između ostalog, na Izveštaju o napretku u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, preporukama iz Četvrtog mišljenja Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, kao i zaključcima i preporukama iz Ex-post analize o realizaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Gordana Čomić: Dečji brakovi prisila, a ne pravo na izbor

16. decembar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je danas na konferenciji "Zajedno za okončanje dečjih brakova - za pravo na izbor, obrazovanje i bolju budućnost“ da dečji brakovi nikada nisu bili pravo na slobodan izbor i da Vlada Srbije neće dozvoliti da se nekome uskraćuje pravo na dostojanstven život, te da će se izboriti sa oduzimanjem prava na izbor deci koju smatraju predmetima, a ne osobama. Kako je istakla, dečaci i devojčice na sličan način prolaze kroz to, te da uloga mladih muškaraca nije ništa bolja.

Čomić je rekla da dečji brakovi nisu pravo na izbor, već prisila. Toliko je očigledno da je borba protiv dečijih brakova borba za kulturu ljudskih prava, borba za pravo na izbor i slobodu, borba za rodnu ravnopravnost. Kada devojčici oduzmete pravo na izbor, oduzimate joj pravo na život.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ukazala je na to da, kada se posvećeno radi i veruje u vladavinu prava, kao rezultat imamo Nacionalnu koaliciju za okončanje dečjih brakova, koja na inicijativu Koordinacionog tela okuplja na delovanje sve relevantne aktere.

Čomić je ocenila da je današnja konferencija važan doprinos pravu na izbor i slobodu i dokaz da se neće odustati sve dok se u Srbiji ne izgradi kultura ljudskih prava.

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da se mora raditi na stvaranju uslova za normalno detinjstvo svake devojčice i svakog dečaka u Srbiji, kako bi se svim građanima objasnilo da su rani brakovi ozbiljno urušavanje ljudskih prava.

Mihajlović je istakla da je iz tog razloga i formirana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova, kao institucija gde vladin i nevladin sektor zajedno predlažu mere za rešavanje ovog problema.

Ona je navela da se radi na normativnom okviru kao osnovi da se reaguje na štetnu pojavu ranih brakova, ali i na izmeni Porodičnog zakona, jer se mora zabraniti mogućnost sklapanja braka pre 18. godine.

Prema njenim rečima, dat je i predlog da se izmeni Krivični zakonik, budući da su dečji brakovi oblik trgovine ljudima, pri čemu je želja da se menja i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, s obzirom na to da su rani brakovi vid partnerskog i nasilja u porodici.

Direktorka Unicefa u Srbiji Dejana Kostadinova istakla je da su dečji brakovi ozbiljno kršenje ljudskih prava koje utiče na zdravlje, obrazovanje, ravnopravnost i život bez nasilja.

Znamo da se jedna od pet devojčica globalno uda pre 18. godine. Srbija nije izuzetak, 22 odsto mladih žena iz najsiromašnijih domaćinstava i 56 odsto iz romskih naselja to učini pre 18. godine. Vlada Srbije preduzima važne korake u sprečavanju dečjih brakova, shvatajući značaj prevencije i zaštite dece od nasilja, naglasila je Kostadinova.

Izvor: Veb sajt Vlade Republike Srbije, TANJUG

Uskoro izrada strategije o ljudskim pravima

10. decembar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić poručila je danas, na otvaranju "Foruma ljudskih prava – Srbija u 2021. godini", da o ljudskim pravima ne treba govoriti samo 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, već svakog dana.

Čomić je, u izjavi novinarima pre početka Foruma, istakla da će predstavnici države, civilnog sektora, međunarodnih institucija i stručnjaci diskutovati o pristupu ljudskim pravima, siromaštvu i ciljevima održivog razvoja i društvenom dijalogu u našoj zemlji.

Ona je najavila i početak izrade strategije o ljudskim pravima, napomenuvši da su svi učesnici Foruma zapravo aktivisti i aktivistkinje za ljudska prava, koji su danas na zadatku, kako je rekla, da ocene koliko o ljudskim pravima sanjamo, a kakva nam je java.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković navela je da je to telo primilo najviše pritužbi građana povodom diskriminacije na osnovu starosne dobi.

Janković je istakla da je zbog toga ove godine fokus na diskriminaciji dece i starih, i poručila da su, pored starosnih, posebno osetljive grupe žene, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, posebno romska, i LGBT populacija.
Potpredsednica Narodne skupštine Elvira Kovač poručila je da, iako zakoni u Srbiji prepoznaju pojam individualnih i kolektivnih prava, to nije garant da će se sprovoditi.

Vidimo da određene manjinske grupe u praksi osećaju da njihova zakonom zagarantovana prava nisu u potpunosti poštovana i da se još suočavaju sa diskriminacijom, patrijarhalnim stavovima i određenim negativnim ponašanjem, rekla je Kovač.
Ona je ocenila da je neophodno da sve institucije sarađuju, da se manjinske zajednice prvo upoznaju sa svojim pravima i da ona zažive u praksi.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović istakla je takođe razliku između deklarativnih prava o kojima se priča i svakodnevnog života građana.
Pitanje je da li postoji svest ljudi da zaista imaju ta prava koja su navedena u Ustavu i strategijama i da im se garantuju zakonima, rekla je ona.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija Fransoaz Žakob, zamenica šefa Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Sara Gruen i šef Misije Saveta Evrope Tobijas Flesenkemper pohvalili su domaće institucije zbog saradnje na polju ljudskih prava i uspostavljanju dobrog normativnog okvira.
Oni su posebno istakli probleme na kojima treba raditi u budućnosti, kao što su bezbednost u javnom prostoru, sloboda medija i bezbednost novinara, sloboda izražavanja i okupljanja, suzbijanje govora mržnje i glorifikacije ratnih zločinaca.

Izvor: TANJUG
Preuzeto: www.srbija.gov.rs

Čomić: Srebno preduzetništvo osnova za međugenerecijsku solidarnost

8. decembar 2021.

U Beogradu je danas održan društveni dijalog „Međugeneracijska solidarnost“, 22. po redu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Koncept ovog društvenog dijaloga, zasnovan na popularizaciji solidarnosti, uvažavanju i poštovanju različitih starosnih grupa, ujedno i na ideji da se kroz integraciju starijih i jačanje njihove ekonomske nezavisnosti spreči njihova dalja diskriminacija i isključenost u svim segmentima društvenog života, okupio je veliki broj predstavnika državnih organa i institucija, civilnog sektora i eksperata u ovoj oblasti.

Kultura starenja je ljudsko pravo, a starenje je privilegija, ali se vrlo retko posmatra na taj način, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić i dodala da su "srebrna ekonomija" i "srebrno preduzetništvo" osnova za međugeneracijsku solidarnost.

Ona je podsetila da se ljudima kada odu u penziju smanjuju prihodi, ali da im se ne smanjuju troškovi i da se razvijanjem "srebrne ekonomije" razvija potpuno novi sektor zbog procentualno većeg učešća nastarijih u društvu i zadovoljavanju njihovih potreba.

Stvaranje društva jednakih mogućnosti, društva koje jača solidarnost, uvažava i prihvata razlike bez barijera, društva koje brine o svakom svom stanovniku, jeste i biće jedan od glavnih ciljeva rada svih institucija Republike Srbije, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević.

Pitanje međugeneracijske solidarnosti je pre svega pitanje naše društvene kohezije, kao preduslova za pravedno i inkluzivno društvo. Imajući u vidu trenutnu demografsku sliku i očekivane tendencije u pogledu prirodnog priraštaja i starenja stanovništva uopšte, ovo je veoma važno polje na kome treba i u budućnosti raditi, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i dodala da mi kao društvo imamo veliku prednost i potencijal, shodno našem kulturnom identitetu, dobroj tradiciji i običajima iz prošlosti koji podrazumevaju poštovanje starijih i odnose solidarnosti i razumevanja, ako takav odnos očuvamo i unapredimo u godinama koje dolaze.

Učesnici dijaloga na kraju skupa usvojili su obavezujuća postupanja i saglasili se o neophdonosti uključenja međugeneracijske solidarnosti u sve javne politike kako bi se svim generacijama, kroz aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju politika, dala mogućnost da ostvare svoj potencijal.

Ulaganje u mlade generacije postaje sve važnije, jer uspeh mladih omogućava društvu da podrži one starije koji zavise od tuđe pomoći. Upravo zbog toga visoka nezaposlenost mladih, prerano napuštanje školovanja, nesigurnost zaposlenja, problemi su koje kreatori javnih politika u Republici Srbiji moraju efikasnije rešavati, jer direktno utiču na kvalitet života svih generacija, kaže se između ostalog u obavezujućim postupanjima.

Održan dvodnevni nacionalni seminar o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu

2. decembar 2021.

Dvodnevni nacionalni seminar o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu (NERVT) sa fokusom na uključivanje čitavog društva u Srbiji završio se 26. novembra 2021. godine u Beogradu.

Seminar, koji je održan u kombinovanom formatu, uživo i onlajn, a koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Jedinicom za borbu protiv terorizma Odeljenja za transnacionalne pretnje pri Sekretarijatu OEBS-a, imao je za cilj da doprinese procesu analize učinka važeće Nacionalne strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i razvoja nove Nacionalne strategije tokom 2022. godine.

Oko 70 učesnika okupilo se kako bi razmenili primere dobre prakse u primeni pristupa koji podrazumeva angažovanje celokupnog društva u prevenciji i borbi protiv NERVT-a u lokalnom kontekstu, ali takođe i sa ciljem da se unapredi inkluzivnost u procesu analize i razvoja Nacionalne strategije.

„Pristup koji je participativan, konsultativan i trasparentan bitan je za uspešan proces kreiranja i implementacije politika,“ rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Jan Bratu.

„Misija OEBS-a ostaje posvećen partner Srbije, spreman da nastavi pružanje podrške naporima širokog spektra učesnika, uključujući državne institucije, civilno društvo i akademsku zajednicu, u prevenciji ekstremizma i terorizma. Naposletku, to doprinosi jačanju sigurnosti i bezbednosti svih građana Republike Srbije.“

Seminar je obezbedio platformu za dijalog između civilnog društva, sektora bezbednosti i drugih vladinih predstavnika, kao i predstavnika univerziteta i eksperata iz međunarodnih organizacija poput OEBS-a, Evropske unije i UN. Diskusija je poslužila kao prilika za unapređenje multiresorne koordinacije među državnim organima i saradnje između vladinih i nevladinih aktera.

„To je upravo negde cilj i ovog dvodnevnog seminara – da obezbedimo platformu za dijalog i saradnju između javnog i civilnog sektora, i tu će nam svakako značajno pomoći i brojni međunarodni stručnjaci koji će preneti svoja iskustva i pomoći nam da lakše identifikujemo različite izazove u primeni pristupa uključivanja čitavog društva kada je reč o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma,“ rekao je pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Žarko Stepanović.

Društveni dijalog, 21. po redu: „Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva“

1. decembar 2021.

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog 21. put zaredom u okviru svojih društvenih dijaloga dokazuju da ono što misle to i govore, a ono što govore to i rade, kao i da su spremni da budu alat svima kojima je potreban prostor da iskažu svoje stavove ili afirmišu svoje ideje u javnosti. Na početku svog mandata obećala sam da Ministarstvo neće biti mesto gde se problemi ogovaraju, već sredina u kojoj se oni rešavaju i gde se gradi prostor stalnog dijaloga. To je razlog zašto smo se na inicijativu Sindikata novinara Srbije danas okupili, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić otvarajući tematski dijalog „Kako do dostojanstvenog rada u medijima i odgovornog novinarstva“ u Palati Srbija.

Stvaranje kulture ljudskih prava i kompromisa su u funkciji vladavine prava. Radna prava i socioekonomski položaj je ugrožen kada postoji priroda moći i kada se koristi da bude nad nekim, a ne moć za nešto. I zato, bez obzira da li ste poslodavac, ministar ili načelnik Poreske uprave, ukoliko se ponašate na taj način, zloupotrebljavate svoju moć nad onima koji vas plaćaju da ispunjavate svoje zakonom utvrđene nadležnosti. Mi ćemo danas pokušati da promenimo tu moć, bilo da je sprovodi poslodavac ili moćni ljudi u medijima. Jer ukoliko imamo novinare kojima se krše socioekonomska prava, taj čin je jednake težine kao kada se krše prava u oblasti etike ili slobode iražavanja. Vreme je da se o tome razgovara, zašto je nekima ugrožena egzistencija, istakla je Čomić i dodala da bez novinara nema demokratije u društvu, kao i da bez elementarne sigurnosti i poštovanja za novinare taj posao nije moguće raditi.

U zajedničkom interesu nam je da se to ispravi i zato ovj dijalog organizujemo danas, poručila je Čomić.

U uvodnom delu govorili su i Sara Gruen, zamenica šefa Misije OEBS u Srbiji, Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragana Čabarkapa, predsednica Sindikata novinara Srbije, Džeremi Dir, zamenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara, Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Slobodan Radičević, predsednik Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije i Gordana Predić, posebna savetnica u Ministarstvu kulture i informisanja.

Učesnici dijaloga usvojili su obavezujuća postupanja koja se odnose na buduću saradnju sindikata i nadležnih organa.

Poseta učenica Mitrovačke gimnazije

26. novembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imalo je priliku da organizuje sastanak sa učenicama Mitrovačke gimnazije, u petak 26. novembra. Učenice su u pratnji prof. Slađane Teodorović razgovarale sa državnim sekretarima Ninoslavom Jovanovićem i Olenom Papugom, kao i drugim zaposlenima u Ministarstvu. Ovom prilikom predstavljen je rad Ministarstva, a posebno u oblasti rodne ravnopravnosti, prava nacionalnih manjina i antidiskriminacije. Prof. Teodorović je istakla da je ova poseta od velikog značaja za buduće usmerenje učenica i njihov odabir fakulteta. Ona je navela da mladi često imaju utisak da ne mogu uticati na kreiranje politika i da se njihov glas ne čuje u procesu donošenja odluka.

Državni sekretar Ninoslav Jovanović naglasio je da je Ministarstvo otvoreno za svaki dijalog i da uzima u obzir značaj učešća mladih, te da je u planu organizovanje tematskih dijaloga usmerenih upravo na participaciju mladih u svim sferama društvenog života. Predstavnice Mitrovačke gimnazije su izrazile zahvalnost i istakle da će razmotriti mogućnosti za saradnju sa Ministarstvom.

Učenice su nakon sastanka, u pratnji kustosa, obišle Palatu Srbija i upoznale se sa istorijom zgrade, kao i najznačajnijim umetničkim delima koja se nalaze u svečanim salonima.

Potpisani ugovori za spovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

26. novembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodelilo je sredstva na osnovu Javnog konkursa „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“.

Ovogodišnji konkurs bio je otvoren od 28. jula do 17. avgusta tekuće godine. Od ukupno 57 pristiglih projektnih inicijativa, podržano je 26, u ukupnoj vrednosti od 12.000.000 dinara.

Programi će biti realizovani u narednih šest meseci i omogući će :

  • podizanje društvene svesti o fenomenu anticiganizma;
  • promovisanje obrazovanja, informatičke i digitalne pismenosti među Romkinjama i Romima i podršci pristupu internetu u romskim naseljima;
  • utvrđivanje postojećih oblika, uzroka i posledica segregacije romskog stanovništva u svim oblastima društvenog života;
  • informisanje i osnaživanje Romkinja i Roma u vezi sa predstojećim popisom stanovništva
  • realizaciju programa iz oblasti definisanih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Održan prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu četvrtog i petog periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta

26. novembar 2021.

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao nadležnog za pripremu i izradu periodičnih izveštaja o osnovnim međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava, danas je održan prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta četvrtog i petog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija.

U Posebnu radnu grupu imenovani su predstavnci Narodne skupštine Republike Srbije, Odbora za prava deteta, predstavnici ministarstava i institucija na republičkom i pokrajinskom nivou zaduženih za sprovođenje preporuka Komiteta za prava deteta, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava, Mreže organizacija za decu Srbije, Centra za prava deteta, Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao i predstavnika Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija i UNICEF-a u Srbiji.

Savetodavnu i stručnu podršku radu Radnoj grupi pružaće i tematska grupa u okviru Saveta Vlade za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava čime će se proces izrade izveštaja učiniti još inkluzivnijim i efikasnijim.

Podsećamo da je Drugi i treći periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta razmatran u dijalogu delegacije Republike Srbije sa članovima Komiteta za prava deteta u januaru 2017. godine, nakon čega je Komitet usvojio Zaključna zapažanja i našoj državi uputio 41 preporuku. O sprovođenju ovih preporuka Republika Srbija će izvestiti Komitet najkasnije do 24. maja 2022. godine.

Vlada Republike Srbije nakon dobijanja preporuka ozbiljno je pristupila planu za njihovo sprovođenje. Uz podršku UNICEF-a, Savet Vlade za praćenje primene UN preporuka za ljudska prava i organizacije civilnog društva radili su na izradi indikatora za merenje uspešnosti sprovođenja preporuka, određivanju nadležnosti organa i institucija za njihovo sprovođenje.

Kroz sardanju na izradi ovog plana prvi put je postignut konsenzus Vlade i organizacija civilnog društva o tome šta se meri kada je reč o sprovođenju preporuka. Kako bi se na sveobuhvatan način pratili svi procesi koji se paralelno dešavaju u našoj državi, sve preporuke Komiteta za prava deteta povezane su sa Ciljevima odživog razvoja iz Agende 2030 Ujedinjenih nacija. Ovakav način rada svrstava Srbiju među državama članicama koje imaju razvijene mehanizme za praćenje primene preporuka koje daju Ujedinjene nacije državama članicama, što su više puta potvrdile Ujedinjene nacije u svojim zapažanjima o Srbiji.

Potpisana izjava o saradnji na prevenciji i eliminaciji dečjih brakova i poboljšanju položaja Romkinja u Romskim naseljima u Srbiji

26. novembar 2021.

Kampanja “Ne žuri da odrasteš! Detinjstvo, ne brak!” koja se sprovodi u cilju prevencije i eliminacije dečjih brakova u Srbiji i poboljšanja položaja Romkinja, počela je 25. novembra 2021. godine potpisivanjem izjave o saradnji na prevenciji i eliminaciji dečjih brakova i poboljšanju položaja Romkinja u romskim naseljima u Srbiji.

Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavu o saradnji u projektu je potpisala državna sekretarka Olena Papuga.

Kampanju je podržala Nemačka razvojna saradnja “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, ambasada Kraljevine Holandije, UNICEF Srbija i nevladine organizacije Praksis, kao i predstavnici 8 gradova i opština iz Srbije, koji su potpisali izjavu o saradnji na prevenciji i eliminaciji dečjih brakova i poboljšanju položaja Romkinja u romskim naseljima u Srbiji.

Uvodni događaj označava i početak sprovođenja projekta „Prevencija i eliminacija dečijih brakova“ koji finansiraju program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ i Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji, a sprovodi Praksis zajedno sa partnerskim organizacijama. Projekti se sprovode u Kruševcu, Kragujevcu, Vranju, Subotici, Bačkoj Palanci, Smederevu, Novom Sadu i Leskovcu.

Podaci iz istraživanja sprovedenog u okviru UNICEF-ovog programa “Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji” 2019. godine, ukazuju na ogromnu razliku u prisustvu dečjih brakova u opštoj populaciji i romskim naseljima – 56% žena u romskim naseljima starosti 20 do 24 godine udalo se pre 18. godine, u poređenju sa 6% u opštoj populaciji, dok se 16% venčalo pre 15. godine, za razliku od samo 1% onih koje su se za to odlučile u opštoj populaciji.

Projekat, će između ostalog, obuhvatati analizu situacije na terenu, organizovanje socio-edukativnih radionica u romskim naseljima sa devojčicama, majkama i očevima, kurseve i dokvalifikacije za mlade Romkinje i osnaživanje škola za podršku ostanku romske dece u školi.

“Naš zajednički cilj jeste da dopremo do dečaka i devojčica, Roma i Romkinja i njihovih porodica i osnažimo ih u uverenju da za njih postoje i drugi izbori u životu, poput školovanja i posla. Ulazeći u brak pre punoletstva lišavaju se mogućnosti da ojačaju, razbiju krug siromaštva i steknu šansu za bolji život“, rekla je tim povodom Olena Papuga, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Regionalne konsultacije o nacionalnim mehanizmima za ljudska prava

25. novembar 2021.

Na regionalnim online konsultacijama 24. i 25. novembra 2021. godine o nacionalnim mehanizmima za implementaciju, izveštavanje i praćenje ljudskih prava predstavljen je rad Saveta Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava. Konsultacije su bila prilika da države članice Ujedinjenih nacija iz Evrope i Centralne Azije predstave svoja iskustva tokom formiranja mehanizama i primere dobre prakse.

Konsultacije su otvorene porukom Visoke komesarke za ljudska prava Ujedinjenih nacija Mišel Bačele (Michelle Bachelet) koja je pozdravila napore država članica Ujedinjenih nacija za sprovođenje ugovornih obaveza, kroz uspostavljanje nacionalnih mehanizama za ljudska prava, ali i ohrabrila one koji iste još nisu uspostavili da razmene dobre prakse i iskustva u cilju sveobuhvatnijeg, efikasnijeg i održivijeg pristupa izveštavanju, angažovanju i praćenju UN preporuka u oblasti ljudskih prava.

Tokom dva dana konsultacija učestvovalo je više od 200 predstavnika država članica i predstavnika nacionalnih mehanizama za ljudska prava, tela  Ujedinjenih nacija, stručnjaka, regionalnih organizacija i organizacija civilnog društva. Srpski nacionalni mehanizam predstavila je sekretar Saveta, a isti je kao primer dobre prakse pohvaljen od strane Ujedinjenih nacija.

Ispunjavajući preporuku iz drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (2013.g.) Vlada Republike Srbije je 19.12.2014. godine uspostavila Savet za praćenje preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Savet od osnivanja pa do danas, funkcioniše na dva ključna principa: inkluzivnosti i transparentnosti.

Savet ima predsednicu (ministarka za ljudska prava) i 11 članova ( pet državna sekretara, četiri pomoćnika ministara i dva državna službenika) iz resora zaduženih za oblast spoljnih poslova, unutrašnjih poslova, pravosuđa, obrazovanja, rada, boračkih i socijalnih pitanja, zdravlja, kulture i informisanja, državne uprave i lokalne samouprave, evropskih integracija, omladine i sporta i brige o porodici.

Specifičnost u radu Saveta, a što se naslanja na principe njegovog rada, jeste činjenica da su u rad Saveta od samog početka uključeni i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije i to Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i nezavisnih državnih organa. Kroz transparentnost procesa omogućeno je da organizacije civilnog društva takođe učestvuju u radu Saveta.  

Od osnivanja Saveta organizovana su brojna zajednička javna slušanja u saradnji sa Parlamentom kako bi se predstavile preporuke koje su Srbiji uputile Ujedinjene nacije ali i razgovaralo o položaju osetljivih društvenih grupa.

U cilju ostvarivanja svojih zadataka Savet je razvio poseban Plan za ispunjavanje preporuka, koji trenutno sadrži 393 dobijene i prihvaćene preporuke mehanizama UN za ljudska prava i na čijoj realizaciji radimo. Specifičnost Plana je da se rezultati ispunjenosti preporuka mere kroz indikatore. Na razvijanju indikatora u prethodnom periodu zajednički su radili Savet i organizacije civilnog društva, kako bi postigli konsenzus oko toga šta merimo kada izveštavamo mehanizme Ujedinjenih nacija.

Plan preporuka koji vodi Savet doprinosi ne samo efikasnijem izveštavanju ka mehanizmima Ujedinjenih nacija, već i boljem sagledavanju stanja u oblasti ljudskih prava. Takođe, on na svojevrstvan način podiže kapacitete svih učesnika u procesu i daje smernice u kom pravcu treba delovati.

Srbija je prvi put je zahvaljujući razvijenim indikatorima za praćenje primene preporuka u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda dostavila dobrovoljni srednjoročni izveštaj Savetu za ljudska prava u februaru ove godine čime se svrstala u red država sa dobrom praksom izveštavanja. Rad na izradi ove vrste izveštaja uticao je na unapređenje saradnje između nadležnih državnih organa i institucija, kao i njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva, što je od izuzetnog značaja za praćenje i ispunjavanje dobijenih preporuka. Na unapređenju efikasnosti ovog Plana će se i dalje raditi, kroz razvijanje indikatora i njihov unos u bazu podataka koju Srbija planira da preuzme od OHCHR-a i prilagodi svojim potrebama.

Na kraju izlaganja je najavljeno da je Srbija započela proces izrade Nacionalne strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava do 2030. godine. Verujemo da će Savet da preraste u nacionalni mehanizam za nadzor nad primenom ove strategije.

Čomić oštro osudila napad na imovinu jevrejske zajednice

25. novembar 2021.

Najoštrije osuđujem razbijanje stakla na kapeli na Jevrejskom groblju u Beogradu, koji je vandalski i razbojnički čin, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Kako je navela, antisemitizam i fašizam nisu svojstveni građanima Srbije što je kroz istoriju i dokazano, te stoga ne smemo ostati nemi i bez reakcije i kada je u pitanju napad na imovinu pripadnika jevrejske zajednice.

Pozivam nadležne da u skladu sa svojim ovlašćenjima počinioce skrnavljenja jevrejskog groblja što pre otkriju i privedu pravdi, a građane Srbije da se odupru širenju svake vrste nasilja i agresivnog ponašanja prema pripadnicima manjinskih zajednica.

Čomić u ponovnim posetama Nišavskom, Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu

17. novembar 2021.

Ministarska za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, ponovo je, nakon dva meseca, od 15. do 17. novembra 2021. godine posetila Nišavski, Pčinjski, Toplički i Jablanički okrug i razgovarala sa predstavnicima lokalne samouprave, državnih organa, institucija i civilnog sektora o zaštiti i mogućnostima unapređenja ljudskih i manjinskih prava.

Za bolji položaj manjinskih grupa i sprovođenje zakona koji se tiču poštovanja ljudskih prava u najvećoj meri su nadležne lokalne samouprave, istakla je Gordana Čomić. Kako je dodala, neophodno da se na čelu svih lokalnih samouprava nalazi neko ko će sa najugroženijim i najosetljivijim grupama, poput nacionalnih manjina ili žrtava nasilja, razgovarati o problemima sa kojima se susreću.

Cilj novih poseta je da zajedno analiziramo izveštaj, kao i da ustanovimo da li je došlo do napretka u određenim oblastima nakon naših prethodnih poseta, kao i da popravimo ono što nije dobro u svim okruzima u Srbiji. Takođe, da razgovaramo i o dve osnovne teme za budućnost, o Strategiji ljudskih prava u Srbiji i ciljevima održivog razvoja, izjavila je Čomić. Mi smo alat za sve građane i predstavnike lokalnih samouprava koji žele da razgovaraju, da se dogovorimo kako će Srbija da izgleda 2030. godine. Takođe, treba da znamo zašto je važno da Srbija ima Strategiju ljudskih prava. Izveštaj Evropske komisije pokazao je nedvosmisleno ocenu da je Srbija napredovala u oblasti vladavine prava i za to su zaslužne upravo lokalne samouprave, istakla je ministarka Čomić u razgovoru sa predstavnicima okruga.

Prilikom posete Bujanovcu, ministarka Čomić je posetila i Ekonomski fakultet iz Subotice, Odeljenje u Bujanovcu i održala predavanje studentima o zaštiti i unapređenju ljudskih prava iz nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

U Bujanovcu o temi obrazovanja u okviru Plana od sedam tačaka

16. novembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, organizovalo je 16. novembra 2021. godine u Bujanovcu, u zgradi Ekonomskog fakulteta i Subotice, u Odeljenju u Bujanovcu, društveni dijalog „Plan od sedam tačaka, tema obrazovanje“.

U uvodnom delu dijaloga govorili su ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu i predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Ragmi Mustafa.

Priznavanje diploma, udžbenici na albanskom jeziku, licence za albanske nastavnike samo su neka od pitanja o kojima se razgovaralo u okviru dijaloga i koji su prepoznati kao najvažniji.

Govoreći o priznavanju diploma Albanaca kao pitanju sa političkim tonom, ministarka Čomić je istakla da mora postojati zajedničko razumevanje razloga zašto je taj proces u zastoju od 2018. godine, ali i o delikatnosti pitanja i činjenici da taj proces mora biti završen. Dijalog o Sporazumu od sedam tačaka koji je Vlada Srbije usvojila, a zatim je zamrznut od 2018. godine, sada je nastavljen, rekla je Čomić, a kao gorući prepoznati su problemi u obrazovanju i oni bi trebalo da budu rešeni u roku od godinu dana.

Ljudsko pravo na dostupnost zarade na osnovu obrazovanja je nešto o čemu ćemo voditi računa kada budemo argumentovali zašto i proces o priznavanju diploma treba da bude otkočen i ubrzan, naglasila je Čomić.

Za godinu dana od danas nadam se da će svi ti problem biti skinuti sa liste, imaćemo neke druge probleme, ali ćemo znati da smo stekli elementarno poverenje u dijalog kojim ćemo rešiti sve probleme zbog dece koja dolaze posle nas, rekla je Čomić i naglasila da je društveni dijalog organizovan na inicijativu Nacionalnog saveta Albanaca, zato što brinu o svojoj nacionalnoj zajednici.

Stoga smo danas prisustni svi mi koji želimo da probleme koje oni imaju najbrže rešimo, istakla je ministarka Čomić i izrazila zahvalnost Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine na inicijativi za organizaciju tematskog dijaloga, ministru prosvete Branku Ružiću i  OEBS-u.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je da su razgovor i dijalog bili veoma uspešni.

Činjenica da sam se odazvao na poziv ministarke Čomić da u ovom kratkom roku ponovo posetim Bujanovac i predstavimo rezultate iz oblasti obrazovanja za pripadnike albanske nacionalne manjine, pa i porazgovaramo o još nekim pitanjima, govori o spremnosti Ministarstva prosvete da doprinese unapređenju uslova za normalan život, za ulaganje u mlade, za negovanje različitosti kao naše vrednosti, za kreiranje još tolerantnijeg i boljeg društva u kojem svi mi živimo, naveo je Ružić

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, Ragmi Mustafa rekao je da je sprovođenje plana od sedam tačaka neophodna potreba da bi se obezbedilo više pravednosti i jednakosti u društvu za Albance.

Mustafa je kao vodeće probleme istakao nostrifikaciju i priznavanje diploma, i rešavanje nedostatka udžbenika za osnovne i srednje škole, kao i školskih planova i programa na albanskom jeziku, a zatražio je i rešavanje pitanja polaganja stručnih ispita i razmatranje mogućnosti i potrebe za otvaranja novih visokoškolskih ustanova na albanskom jeziku u Preševu i Bujanovcu.

Mustafa je istakao i potrebu unapređenja kvaliteta nastave srpskog jezika u školama na albanskom jeziku i zatražio da se omogući i učešće predstavnika albanske nacionalne manjine u radu Nacionalnog prosvetnog saveta i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Ambasador i šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu, izrazio je zadovoljstvo zbog uspešno održanog dijaloga i naglasio da je Misija OEBS-a posvećena podsticanju pozitivnih međuetničkih odnosa, pružanjem podrške i raznih vidova pomoći te da će biti nastavljena u tom pravcu.

Učesnici dijaloga usvojili su obavezujuća postupanja, između ostalog i postupanja koja se odnose na obrazovanje učenika osnovnih i srednjih škola i korišćenja udžbenika na albanskom jeziku kroz programe nastave i učenja sa elementima nacionalne kulture, kao i koracima ka poboljšanju kvaliteta učenja srpskog kao nematernjeg jezika u školama na albanskom jeziku.

Počeo šestomesečni Program struče prakse mladih sa juga Srbije

9. novembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podržalo je Program stručne prakse 2021/2022 godine koji već treću godinu za redom realizuje Misija OEBS-a u Srbiji.

Kroz ovaj Program jedanaestoro mladih diplomaca iz Preševa, Bujanovca, Medveđe, Sjenice, Prijepolja i Novog Pazara, dobilo je priliku da bude angažovano u državnim organima Republike Srbije, na period od 6 meseci.

Učesnici Programa odabrani su kroz proces objektivne procene akademskih i drugih postignuća, od strane kancelarija OEBS-a u Novom Pazaru i Bujanovcu, a domaćini učesnicima programa su: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Narodna skupština/Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Agencija za zaštitu životne sredine, Agencija za borbu protiv korupcije, Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Pravosudna akademija.

Cilj ovog programa je da se, ulaganjem u mlade iz svih zajednica, pruži podrška uključivanju i većoj zastupljenosti mladih koji dolaze iz južne i jugozapadne Srbije, u državnim institucijama i nezavisnim telima.

U našem Ministarstvu praksu će obavljati dve stažistkinje i to u Sektoru za nacionalne manjine i Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Realizaciju tekuće faze ovog programa finansijski pomažu stalne delegacije Republike Austrije i Republike Turske pri OEBS-u.

Potpisan Protokol o saradnji u okviru druge faze programa ROMACTED

2. novembar 2021.

Danas je u Klubu poslanika potpisan Protokol o saradnji između Saveta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Grada Subotice u okviru druge faze programa ROMACTED, zajedničke inicijative Evropske komisije i Saveta Evrope, koji se realizuje na području Zapadnog Balkana i Turske. Protokol su potpisali ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper i u ime Grada Subotice član Gradskog veća i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja Ilija Đukanović.

Sve strane potpisnice dokumenta su saglasne da razvijaju partnerstvo u unapređivanju položaja romske zajednice na lokalnom nivou i da doprinose kreiranju, sprovođenju i nadgledanju mera, planova i projekata koje se odnose na Rome i Romkinje.

Grad Subotica je uspešno implementirao i prvu fazu programa ROMACTED, tako da je nastavak saradnje rezultat kvalitenog rada u prethodnom periodu.

Pored predstavnika Subotice, protokol o saradnji u okviru druge faze programa ROMACTED potpisli su i predstavnici Aleksinca, Apatina, Bača, Kostolca, Kragujevca, Kruševca, Lebana, Niša, Pirota, Prokuplja, Vrnjačke Banje, Zaječara i opštine Zvezdara.

Druga faza programa ROMACTED počela je da se sprovodi u januaru 2021. godine i trajaće do decembra 2024. godine, koji sprovodi Savet Evrope.

Visoka komesarka UN za ljudska prava upoznata sa ključnim aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

25. oktobar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić razgovarala je putem video linka sa Visokom komesarkom UN za ljudska prava Mišel Bačele (Michelle Bachelet) i upoznala je sa ključnim aktivnostima Ministarstva koje su sprovedene od njegovog osnivanja do danas.

Društvenim dijalogom otvorili smo teme o kojima se nije govorilo ili za koje nije postojalo interesovanje, unapredili smo saradnju sa civilnim sektorom, otvorili vrata manjinskim grupama i omogućili im da u svoje ime govore, umesto da drugi govore o njima, istakla je Čomić i dodala da se protivi patronizirajućim odnosom prema manjinskim grupama. U 18 društvenih dijaloga učestvovali su  predstavnici državnih organa i civilnog sektora koji su razgovarali o mogućnostima unapređenja ljudskih prava u različitim oblastima. Usvojena je Strategija za rodnu ravnopravnost, dok je u planu usvajanje još dve strategije, za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, naglasila je Čomić i dodala da je za narednu godinu u planu izrada Nacrta zakona o civilnim žrtvama rata i Nacrta zakona o nestalim licima, što bio donelo pravdu i utehu porodicama nastradalih i nestalih. Čomić je najavila i izradu krovnog, sveobuhvatnog  dokumenta, Strategije o ljudskim pravima. Takođe, istakla je uverenje da će ciljevi održivog razvoja oživeti na svim nivoima vlasti i u saradnji sa svim relevantnim akterima.

Visoka komesarka UN za ljudska prava Bačele je istakla važnost ljudskih prava u izazovnim vremenima, naročito u periodu pandemije. Pozdravila je napore Ministarstva u rešavanju pitanja nestalih lica, kao i jačanje normativnog okvira ljudskih prava u Srbiji u domenu antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, inkluzije Roma, te izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Od ne manjeg značaja, kako je istakla, predstavlja i edukacija građana u tim oblastima. Pandemija zahteva zajednički odgovor i agendu, odnosno, plan delovanja i najveći je izazov sa kojim se planeta trenutno suočava, naglasila je Bačele. Sagovornice su se saglasile da je vakcina protiv Kovida 19 primer uspešne globalne saradnje, ujedno i jedini način borbe protiv najveće zdravstvene pošasti koja je zadesila planetu poslednjih decenija.

Gordana Čomić položila vence u spomen - parku u Šumaricama

21. oktobar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić prisustvovala je danas obeležavanju Dana sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80 godina od masovnog streljanja civila u Kragujevcu i položila venac na Spomenik streljanim đacima i profesorima „V3“ u Šumaricama. Nakon toga, ministarka Čomić je u prisustvu potpredsednice Bundestaga Klaudije Rot, ambasadora Nemačke Tomasa Šiba i članice Gradskog veća Gordane Damjanović položila venac na spomenik „Kristalni cvet“ podignut u čast malih čistača obuće, Roma, dečaka od 12 do 15 godina, koji su takođe tragično nastradali u masovnom streljanju u Kragujevcu.

Čovek može da umre dva puta, prvi, kada umre prirodnom smrću i drugi put kada ga zaborave. Zato smo danas u Šumaricama, da se poklonimo senima žrtava ispred Spomenika streljanih đaka i profesora i ne zaboravimo tragičnu smrt 15 romskih dečaka, uzrasta od 12 do 15 godina koji su streljani u istom danu i sahranjeni na mestu gde se danas nalazi spomenik Kristalni cvet, izjavila je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.

U jutarnjim časovima episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom služio je moleban u pomen stradalima, a u znak sećanja na stradanje nevinih civila u Kragujevcu je održan i tradicionalni "Veliki školski čas". Državnu cerenomiju je predvodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Masovno streljanje civila u Kragujevcu smatra se jednim od najvećih zločina nemačke vojske u Drugom svetskom ratu, koje je izvršeno 19, 20. i 21. oktobra kao odmazda za 10 ubijenih i 26 ranjenih nemačkih vojnika posle sukoba sa partizanima i četnicima na putu između Kragujevca i Gornjeg Milanovca. Izdata je naredba da se za jednog ubijenog nemačkog vojnika strelja 100 ljudi, a za ranjenog 50. Ne zna se tačan broj ubijenih nevinih žrtava, a Muzej u Kragujevcu raspolaže podacima o 2.796 streljanih civila.

Čomić i Rot: Društveni dijalog značajan za stvaranje tolerantnog društva

20. oktobar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić razgovarala je danas sa potpredsednicom Bundestaga Klaudijom Rot i upoznala je sa aktivnostima koje je preduzela u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava iz svoje nadležnosti. Kako je navela, do sada je realizovano 18 društvenih dijaloga na kojima se u prisustvu predstavnika državnih organa i civilnog sektora razgovaralo o mogućnostima unapređenja ljudskih prava u različitim oblastima. Takođe, usvojena je strategija u oblasti rodne ravnopravnosti, dok je planu usvajanje još dve strategije. Formirana je Stručna grupa u okviru Koordinacionog tela za socijalna uključivanja Roma i Romkinja, zadužena za izradu teksta Predloga Akcionog plana i sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Koordinacionim telom predsedava premijerka Ana Brnabić. Takođe, u radu je i Strategija za stvaranja podsticajnog okruženja za stvaranje civilnog društva, istakla je Čomić. Ona se zahvalila potpredsednici Rot na tome što će sutra, 21. oktobra, posetiti Kragujevac i u Šumaricama prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjici od streljanja nedužnih civila, kako bi naglasila značaj zajedničkog sećanja.

Rot je podržala aktivnosti Ministarstva u stvaranju demokratskog okruženja koje neguje dijalog i toleranciju u društvu i istakla značaj ciljeva održivog razvoja. Kako je istakla, od izuzetnog značaja je da građani, pre svega na lokalnom nivou, budu informisani o ciljevima održivog razvoja. U Nemačkoj se u velikoj meri radi na uključivanju predstavnika nacionalnih manjina i njihovom zapošljavanju u državnim institucima, istakla je Rot i pohvalila dosadašnje napore Srbije da integriše nacionalne manjine u društvo.

Potpisani ugovori o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2021. godini

20. oktobar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodelilo je sredstva iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Ovogodišnji konkurs bio je otvoren od 29. juna do 28. jula 2021. godine, u kom periodu je 137 organizacija podnelo programe i projekte koji su imali za cilj unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina.

Ukupna planirana sredstva u budžetu Republike Srbije iznose 30 miliona dinara, a sredstva su dodeljena za  realizaciju 78 programa i projekta.

„Obrazovanje je oblast koja je od suštinskog značaja za svako društvo. Obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina je posebno značajno, jer manjinskim zajednicama dodatno doprinosi u delu koji se odnosi na očuvanje identiteta, kao i obezbeđivanju jednakih mogućnosti pristupa obrazovanju na svim nivoima“, rekla je ministarka Gordana Čomić tokom potpisivanja ugovora sa predstavnicima odabranih projekata.

Ministarka je istakla da se među programima i projektima kojima su ove godine dodeljena sredstva nalazi i značajan broj onih koji su bili višenacionalni, odnosno koji su svojim edukativnim programima predvideli podršku u razvoju interkulturnog dijaloga i tolerancije pripadnika nacionalnih manjina i većinskog stanovništva.

Kako je navela, dodela sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine nije jedina aktivnost koju Ministarstvo preduzima, jer pored rada sa nacionalnim savetima na ovaj način motivišemo i podržavamo rad organizacija civilnog društva da svojim aktivnostima doprinesu unapređenju ove oblasti.

O konceptu solidarnog preduzetništva sa predstavnicima civilnog sektora i državnih organa

18. oktobar 2021.

Zakon o socijalnom preduzetništvu, za koji je urađen Nacrt, trebalo bi da uredi drugačiji način poslovanja po principu solidarne ekonomije, da socijalna preduzeća dobiju status i budu prepoznata u pravnom sistemu Srbije, rečeno je danas na društvenom dijalogu Koncept socijalnog preduzetništva i primeri dobre prakse u Republici Srbiji“ u Palati Srbija.

Kako je najavljeno na dijalogu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Nacrtu zakona predstoji javna rasprava. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je da Ustav jednog društva pokazuje njegove vrednosti, dok socijalna zaštita i mere socijalne politike pokazuju njegove  karakteristike, što je vidljivo kroz donošenje antidiskriminacionih zakona, Zakona o rodnoj ravnopravnosti, izrade Nacrta zakona o istopolnim zajednicama, itd. Kada govorimo o karakteristikama društva, nije primaran novac,  već promena ponašanja prema drugačijima od sebe, istakla je Čomić.

Svi imamo obavezu da uz sagledavanje sopstvenog položaja, prihvatimo različitosti u društvu, da poštujemo i pomažemo one koji ne mogu sami o sebi da vode računa, kao što su žrtve nasilja ili siromašni, marginalizovani, ljudi sa ličnim svojstvima koja ih onemogućavaju u svakodnevnom radu. Svi oni moraju da budu vidljivi i u oku svih zakona koji prate vrednosti Ustava Srbije, naglasila je Čomić.

Kako je navela, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je nadležno je za donošenje Strategije za stavaranje podsticajnog okruženja civilnog društva u Srbiji. Važno nam je da čujemo šta misle kolege iz civilnog društva, kao i predstavnici državnih organa koji se sektorski bave socijalnim preduzetniptvom, kako bi i u Strategiji i ova delatnost bila navedena i definisana. Spremni smo da ponudimo i hibridne modele preduzetništva sa privatnim kompanijama, koje bi omogućile humaniju atmosferu radnicima. U fokusu Ministarstva su centri za mentalno zdravlje u Srbiji koji će biti organizovani u dogovoru sa nadležnim organima, kao i  deistitucionalizacija, odnosno sprovođenje sistemskih promena koje treba da omoguće puno uključivanje korisnika sistema socijalne zaštite u sve ssfere života u zajednici, najavila je Čomić.

U obavezujućim postupanjima koja su usvojena na kraju dijaloga, istaknuta je neophodnost okončanja dugogodišnjeg rada na izradi zakona kojim bi se uredilo solidarno preduzetništvo, prepoznato i kao ključni faktor društvenog razvoja u svim evropskim državama. Donošenjem zakona država Srbija će pokazati da prepoznaje značaj socijalne ekonomije u razvoju društva, čime se usklađuje pravni okvir sa globalnom razvojnom Agendom 2030.

Usvojena Strategija za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine

14. oktobar 2021.

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, čiji je cilj prevazilaženje rodnog jaza i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao preduslova za razvoj društva i poboljšanje svakodnevnog života žena i muškaraca, devojčica i dečaka.

Vizija koja se ostvaruje Strategijom je rodno ravnopravna Republika Srbija u kojoj su žene i muškarci, devojčice i dečaci, kao i osobe drugačijih rodnih identiteta ravnopravni, imaju jednaka prava i mogućnosti za lični razvoj, pružaju ravnopravan doprinos održivom razvoju društva i preuzimaju jednaku odgovornost za budućnost.

Strateški okvir od ključne je važnosti za jačanje kapaciteta institucija i organizacija, poboljšanje koordinacije ključnih aktera i podizanje nivoa svesti građana o rodnoj ravnopravnosti.

Preuzeto sa sajta: https://www.srbija.gov.rs/vest/582820/usvojena-strategija-za-rodnu-ravnopravnost-od-2021-do-2030-godine.php

Mina Rolović Jočić: Rodna nejednakost tokom epidemije bila je jasno ispoljena – žene u većem riziku od zaraze KOVID -19

14. oktobar 2021.

Žene su podnele nesrazmerno opterećenje usled izloženosti rizicima od zaraze KOVID-19 zbog posla koje obavljaju, ali i zbog stepena angažovanja u svakodnevnoj brizi o domaćinstvu i porodici. Danas je prilika da se osvrnemo na ovaj nedovoljno vidljiv rad glavne pokretačke snage društva, u ime onih žena koje imaju i znanje i stručnost i koje uvek iznova dokazuju da imaju snage i volje da prebrode najteže trenutke za dobrobit svojih najbližih, izjavila je večeras državna sekretarka Mina Rolović Jočić, na otvaranju multmedijalne izložbe ''Kada je svet stao, one nisu“ u Obrenovcu. Svakako ne treba zaboraviti da je rat daleko od dobijenog, da on i dalje traje, samo u izmenjenim okolnostima, jer je čovečanstvo dobilo vakcine kao glavno oružje u ratu protiv virusa.

Mina Rolović Jočić je podsetila da se rodna nejednakost kao jedna od temeljnih društvenih nejednakosti jasno ispoljila tokom epidemije. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je izradilo dugo očekivani Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji integriše rodni aspekt u sve sfere društva, procese odlučivanja, donošenje planova i programskih budžeta i definiše ključne pojmove u pogledu rodne ravnopravnosti. Takođe, na današnji dan, usvojena je i Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, kao još jedan korak napred ka ostvarivanju konkretnih pomaka u ovoj oblasti, istakla je Rolović Jočić.

U sedištu Evropske komisije u Briselu zvanično predstavljena izložba slovačke naivne umetnosti iz Srbije

12. oktobar 2021.

Izložba slika slovačkih umetnika iz Srbije po treći put se održava u Briselu, a ovoga puta pod pokroviteljstvom potpredsednika Komisije, Maroša Šefčoviča i potpredsednice Vlade Srbije, Maje Gojković.

Maroš Šefčović je predstavljajući izložbu poručio da je ona dokaz dobrog života koje slovačka manjina ima u Srbiji u kojoj su nastanjeni više od 200 godina i gde se, prema njegovim rečima, osećaju kao kod kuće.

Foto: Tanjug


”Razgovarali smo o izazovima i važnosti kulturne razmene za mir i bolje razumevanje država i poznavanje među susedima. One odražavaju pozitivnu energiju, optiizam, to su slike iz života. Nadam se da ćemo ovu umetnost promovisati na način da dospe i na UNESKO listu kulturnog nasleđa gde u potpunosti i pripada”, poručio je Šefčović.

U ime Vlade Srbije izložbi u Briselu je prisustvovala ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, koja je istakla važnost kulture i različitosti u izgradnji evropske zajednice naroda.

Ona je posebno nagalasila važnost koju Vlada Srbije pridaje pravima manjinski zajednica.

”Ove slike predstavljau svetlo i lepotu sveta. Ova lepota pripada svima, ne samo slovačkoj zajednici koja živi u Srbiji, ne samo EU. Deleći lepotu postiđujemo ono što je ružno i što čini ljude nesrećima”, kazala je Čomić.

Foto: Tanjug


Slikar Pavel Babaka, osnivač galerije ”Babka Kovačica“ iz cije kolekcije dolaze izložene slike, nije prisustvovao izložbi zbog mera restrikicije protiv Kovida-19 koje se primenjuju u Belgiji, ali se okupljenima obratio video porukom.

Među posetiocima izložbe bili su i specijalni EU predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i ambasadorka Misije Srbije pri EU Ana Hrustanović.

Slike slovačke naivne umetnosti iz Srbije izložene su u centralnom holu sedišta Evropske komisije ”Berlamon” od 1. do15. oktobra 2021. godine.

Izvor: TANJUG

Mina Rolović - Jočić: Srbija ojačala sistem zaštite prava migranata/izbeglica

7. oktobar 2021.

U godini kada je Srbija normativno uredila oblasti rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, istovremeno privela kraju izradu planskih dokumenata koji prate ove zakone, krenuli smo i u proces izrade krovne strategije praćenja i unapređenja ljudskih prava u Republici Srbiji od 2022. do 2030. godine. Cilj donošenja tih dokumenata je unapređenje vladavine prava i zaštita i unapređenje ljudskih prava uz jačanje dijaloga o temama koje se tiču građana Republike Srbije, uključujući i zaštitu prava migranata/izbeglica, izjavila je Mina Rolović - Jočić, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prilikom dodele UNHCR-ove nagrade Nansen Nikoli Kovačeviću, pravniku iz Beograda. Ono što je uočljivo, kada se pogleda prethodni period, jeste činjenica da se od 2015. godine kada je izbeglička kriza dostigla najveće razmere postepeno menjala praksa nadležnih organa, koja je doprinela zaštiti i unapređenju prava migranata.

Kako je istakla, Nikola Kovačević je svojim radom, stručnošću, posvećenošću doprineo zaštiti i unapređenju prava migranata/izbeglica, pojedine probleme učinio vidljivijim, doprineo unapređenju njihovog položaja i podizanju svesti o potrebi zaštite ljudskog dostojanstva i poštovanja ljudskih prava

UNHCR-ova nagrada Nansen za pomoć izbeglicama uspostavljena je 1954. godine i odaje priznanje pojedincima, grupama i organizacijama koje prevazilaze svoje dužnosti u oblasti zaštite izbeglica, raseljenih lica i lica bez državljanstva. Od 2017. godine dodeljuje se i na regionalnom nivou, za Afriku, Aziju, Evropu i Bliski istok.

Zaštita i unapređenje životne sredine od presudnog značaja za opstanak čoveka

1. oktobar 2021.

Veliko je zadovoljstvo organizovati stalnu formu dijaloga o onome što je nama izuzetno važno, a to je zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine. Tema današnjeg dijaloga je izuzetno važna kako za pojedince, članove društva, tako i za državu u celini, zbog međunarodnih obaveza koje smo preuzeli prema EU i UN, ali i drugih međunarodnih organizacija sa kojima je Srbija u ugovornim obavezama, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prva i društveni dijalog Gordana Čomić otvarajući društveni dijalog „Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode“.

Problem očuvanja životne sredine je od presudnog značaja ne samo za običnog čoveka i očuvanje njegovog zdravlja, već i za opstanak čitavog čovečanstva, a apsurd je da ga je teško rešiti. Naime, danas govorimo o stvarima koje je najteže ostvariti, istakla je Čomić i dodala da je obaveza zaštite prirodne sredine toliko očigledna za očuvanje života svih nas, da moramo neprekidno informisati i upozoravati građane na značaj štetnih posledica svih vrsta zagađenja koje se nalaze u prirodi. Stoga smo danas organizovali prisustvo svih relevantnih učesnika kako bi aktivno doprineli procesu postizanja društvene saglasnosti o daljim pravcima unapređenja zakonodavnog okvira za zaštitu prirode i iznalaženju dobrih rešenja u ovoj oblasti, naglasila je Čomić.

Predstavnici civilnog društva i Ministarstva zaštite životne sredine zaajednički su dogovorili tekst obavezujućih postupanja u kojima, između ostalog stoji i da je potrebno stalno i suštinski vršiti preispitivanje sistema zaštite prirode u Republici Srbiji, da nadležno ministarstvo primenjujući u potpunosti Zakon o planskom sistemu Republike Srbije omogući učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu praćenja efekata primene propisa i izradi ex post analize, kao i izradi propisa, podzakonskih akata i usaglašavanja sektorskog zakonodavstva.

Ministarstvo zaštite životne sredine i predstavnici civilnog društva saglasili su se da će kontinuirano raditi na unapređenju zakonodavnog okvira za zaštitu prirode.

Pokretanje operativnog procesa za merenje stanja ljudskih prava u Srbiji

29. septembar 2021.

Jedanaesta sednica Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava održana je 29. septembra 2021. godine u „Palati Srbija“ u Beogradu.

Sednicom je predsedavala ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i predsednica Saveta – Gordana Čomić, a prisustvovali su joj predstavnici državnih organa koji čine sastav Saveta. Sednici su takođe prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija (Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misija OEBS u Srbiji), nezavisnih tela (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), kao i organizacija civilnog društva, uključujući Platformu organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Predsednica Saveta Gordana Čomić upoznala je članove Saveta sa inicijativom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za izradu operativnog dokumenta koji će Srbiji omogućiti po prvi put merenje stanja i praćenje unapređenja stanja ljudskih prava u Republici Srbiji. Ona je iznela očekivanja od članova Saveta i učesnika na sednici da daju punu podršku i da se uključe u proces izrade ovog krovnog dokumenta u oblasti ljudskih prava. 

Čomić je najavila i razmatranje Trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka 23. i 24. novembra 2021. godine u Palati Ujedinjenih nacija u Ženevi. Ona je takođe upoznala članove Saveta i prisutne da Srbija u maju 2022. godine treba da dostavi Komitetu za prava deteta objedinjeni peti i šesti periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta i da će u tom cilju u skladu sa novim Poslovnikom Saveta biti formirana tematska grupa koja će pružati savetodavnu podršku radu resorima koji su zaduženi za izveštavanje o primeni Konvencije o pravima deteta.

Na sednici Saveta je odlučeno da se formira i tematska grupa za podršku izradi ažuriranog Zajedničkog osnovnog dokumenta o Republici Srbiji, koji je obavezni prateći dokument državnih izveštaja o primeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Platforma organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava je pozdravila ovu inicijativu i istakla da će njihova mreža organizacija dati punu podršku izradi dokumenta.

Zadatak cele zajednice je da omoguće starijima dostojanstven život bez diskriminacije

27. septembar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da način na koji živi osoba u poznim godinama nije samo njena privilegija, već i zadatak svih nas da učinimo da taj život bude dostojanstven i bez diskriminacije.

Ljudi kao pojedinci su različiti po mnogo čemu – po polu, seksualnom opredeljenju, naciji, religiji, ali kada dostignu određeni broj godina postaju svi isti, izjavila je Čomić otvarajuću regionalnu konferenciju na kojoj je predstavljen prvi Globalni izveštaj UN o diskriminaciji na osnovu starosti i organizovan Nacionalni dijalog o starenju i ejdžizmu. 

Starenje je privilegija, resurs iskustva, znanja, sve što u starijim ljudima postoji a nije izgovoreno. U starosti postajemo svi jednaki i isti. Društvo koje neće da unapređuje odnos prema starima je društvo kojem ni mladi ne mogu da se raduju, navela je Čomićeva.

Ćutanje o problemima  starih mora da prestane, naglasila je Čomić i dodala da je ejdžizam prisutan u mnogim oblastima društva, počev od banaka, gde stariji ne mogu da dobiju kredit, do institucija gde im je često onemogućen pristup. Treba da otvorimo dijalog o tome kako žive stari, kako se osećaju, kako su živeli za vreme karantina. To je vreme kada su gubili bračnog druga, svet pred očima koji su do tada imali, naglasila je Čomić.

O predrasudama i stereotipima sa kojima se susreću sve starosne grupe u okvriu regionalne konferencije govorili su stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob, regionalna direktorka Populacionog fonda UN za istočnu Evropu i centralnu Aziju Alan Armitaž, regionalni direktor SZO za Evropu dr Hans Kluge, glumica Rada Đuričin, predstavnici drugih zemalja, međunarodnih organizacija i eksperti.

Nakon regionalne održana je i nacionalna konferencija o ejdžizmu na kojoj su pored ministarke Čomić govorili i ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitroviić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković,, predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, predsednica udruženja Amiti Nadežda Satarić i drugi.

Čomić: Ugrađivanje rodnog aspekta u politiku postavlja rodnu ravnopravnost u centar donošenja odluka

24. septembar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog realizovalo je od 22. do 24. septembra 2021. godine u Aranđelovcu trening za savete nacionalnih manjina „Ravnopravno, ženska snaga promene“. Treningu su prisustvovale predstavnice iz 22 nacionalna saveta, koje su pozdravile ovakav način obuke i inicirale njegov nastavak u što skorije vreme.

Integrisanje rodnog aspekta u razlličite sfere društva i države obuhvata mnogo više od povećanja učešća žena u procesima odlučivanja, istakla je Čomić. Ugrađivanje rodnog aspekta u politiku postavlja rodnu ravnopravnost u centar donošenja odluka, srednjoročnih planova, programa budžeta, institucionalnih struktura i postupaka, ali i iskustava, znanja i interesa, žena, i muškaraca u procesu uobličavanja politika, planiranja i odlučivanja.

U oblasti zaštite prava nacionalnih manjina rodni aspekat ukazuje na potrebu unapređenja ljudskih prava, ali i inicira promenu ciljeva, strategije i akcije kako bi se obezbedilo da svi građani, i manjinske i većinska zajednica, doprinosu procesu razvoja, istakla je Gordana Čomić.

Čomić: Ništa o Romima bez Roma za stolom

22. septembar 2021.

Romska zajednica je ravnopravna sa drugim manjinskim i sa većinskom zajednicom u Srbiji i važno je da iskoristimo značajan resurs koji oni predstavljaju, kako bi zajedno gradili budućnost, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na konferenciji za medije povodom društvenog dijaloga "Ekonomsko osnaživanje Roma i ciljevi održivog razvoja u Srbiji", u Palati Srbija.

Očekuje naas veliki posao i do konkretnih rezultata ćemo doći kroz dijalog, rekla je Čomić i dodala da je moto kojim se rukovodi kada je rešavanje problema romske zajednice - ništa o Romima bez Roma za stolom. Današnji dijalog vodimo uz podršku Saveta Evrope i saradnju sa civilinim društvom i želimo da ga pretvorimo u stalni dijalog kojim ćemo izgraditi budućnost 2030. i uključenu romsku zajednicu u Srbiji, na način kako to Romi kažu da treba, naglasilaje Čomić. Ona je ukazala da je jedan od poslova Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izrada Strategije za uključenje Roma gde će nastaviti sa idejom da se u svim sektorima u državi, kada se govori o razvoju Srbije, pita i romska zajednica.

Zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji Nadia Ćuk rekla je da su Romi i Romkinje žrtve diskriminacije u svim oblastima života, počev od obrazovanja, zapošljavanja, stambene, socijalne politike i da nisu uključeni u kreiranje javnih politika. Ona je ocenila da bi zbog toga trebalo podržati aktivnosti i napore Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i svih drugih koji su usmereni na osnaživanje Roma i stvoriti inkluzivno, prosperitetno društvo. Ćuk je istakla da bi posebno trebalo obratiti pažnju na ekonomsko jačanje Roma, na njihovo uključivanje u kreiranje lokalnih javnih politika.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić rekao je da veliki broj Roma živi ispod granice siromaštva, da je prosečan životni vek Roma znatno kraći u odnosi na prosečni životni vek ostatka populacije, i da Romi spadaju u jednu od najdiskriminisanijih kategorija stanovništva. Raduju me napori koje država poslednjih godina ulaže da bi se unapredio položaj Roma, kao i da su ostvareni određeni rezultat,i naglasio je Nakić i dodao da romska zajednica ide krupnim koracima ka boljoj i svetlijoj budućnosti. Nakić je rekao da je izuzetno značajno ekonomsko osnaživanje Roma, jer napredak u toj oblasti povlači napredak i u drugim segmentima, kao što su obrazovanje, stanovanje, zdravstvena i socijalna zaštita i utiče na podizanje životnog standarda.

Društveni dijalog, 16. po redu, okončan je usvajanjem obavezujućih postupanja u kojima je, između ostalog, istaknuta potreba jačanja aktivnosti svih nadležnih državnih institucija na ekonomskom jačanju Romkinja i Roma, kao i uslova za bolje obrazovanje romske dece i novih programa za obrazovanje starijh Roma. Takođe, Radnoj grupi za izmenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti je predloženo da uspostavi efikasnije procedure u oblasti zapošljavanja za sve koji su privremeno radno angažovani u periodu od 3 do 6 meseci, mirovanjem socijalne pomoći dok su angažovani.

PREDSTAVLjENA ANALIZA EFEKATA PRIMENE AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA

9. septembar 2021.

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Saveta Evrope, 8. septembra 2021. godine u Beogradu, predstavljena je Ex-post analiza efekata primene Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Analiza je izrađena u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“. Predstavljanju Analize prisustvovali su predstavnici relevantnih državnih organa, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U uvodnom obraćanju prisutne je pozdravila pomoćnica ministra Ivana Antić, koja je iznela da su razlozi za izradu predmetne analize, sadržani kako u Zakonu o planskom sistemu tako i u potrebi da se, nakon 5 godina primene, utrvrdi da li su realizovane sve aktivnosti i da li su ostvareni predviđeni ciljevi.

„Ova analiza daće smernice za metodologiju izrade novog strateškog dokumenta, koji će biti baziran na Izveštaju o napretku u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i na preporukama iz Četvrtog mišljenja Savetodavnog komiteta o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, a izradu novog strateškog dokumenta koordiniraće Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.“ istakla je Antićeva.

„Ex-post analiza akcionog plana otvara prostor za budući rad. Postoji potreba da se aktivnosti učine specifičnijim i merljivim. Potrebno je povećati znanje i podatke o položaju pripadnika nacionalnih manjina. Ovo zahteva sveobuhvatnu i participativnu pripremu popisa stanovništva u oktobru 2022. godine, uključujući i utvrđivanje prava pripadnika manjina na višestruku nacionalnu pripadnost. Štaviše, politike treba da postanu sveobuhvatnije i holističnije, po sektorima, kao i prema starosti, polu i geografskim grupama. Demokratiji je potrebno nacionalno manjinsko okruženje bez govora mržnje. Kao jedan od osnivača Opservatorije Saveta Evrope za nastavu istorije u Evropi, srpska vlada ima posebnu odgovornost za obezbeđivanje multikulturalne, međukulturne i višestruke perspektive u obrazovanju i kulturi “, rekao je Tobias Flesenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope, podsećajući na rezoluciju Komiteta ministara od aprila 2021.

Zamenik predsedavajućeg Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Dalibor Nakić, istakao je da Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina od izuzetnog značaja za pripadnike nacionalnih manjina koji žive u Republici Srbiji i da će nacionalni saveti, kao i do sada, da se aktivno uključe u rad na njegovom unapređenju, kao i u realizaciji aktivnosti i praćenju sprovođenja Akcionog plana.

Srbija je višenacionalna sredina, što je bogatstvo jednog društva

02. septembar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić razgovarala je danas sa ambasadorkom Rumunije u Beogradu Silvijom Davidoju. Tema razgovora se odnosila na položaj rumunske nacionalne manjine, odnosno, funkcionisanje Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i mogućnosti njihovog unapređenja.

Ministarstvo ima ulogu alata za rešavanje problema sa kojima se suočavaju saveti nacionalnih manjina i njihovi predstavnici izjavila je Gordana Čomić. Kako je naglasila, u temeljne evropske vrednosti spadaju ljudska prava i slobode, koji obezbeđuju dostojanstven život građana u tolerantnoj sredini i neguju dijalog. Dijalog je uspostavljen sa svim relevantnim akterima u društvu u različitim oblastima, među kojima su i oni sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Naš stav je da se o problemima nacionalnih manjina razgovara sa njihovim predstavnicima za istim stolom, naglasila je Čomić.

Srbija je višenacionalna sredina, što je bogatstvo jednog društva. Upravo je Priručnik za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji je nedavno predstavljen, dokaz da se zaštita nacionalnih manjina primenjuje i unapređuje na celoj teritoriji Republike Srbije, istakla je Čomić.

Gordana Čomić: Zdravlje, obrazovanje, zdrava hrana i životna sredina – teme o kojima moramo da razgovaramo

31. avgust 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da su zdravlje, obrazovanje i zdrava hrana, uz zdravu životnu sredinu, teme o kojima se mora razgovarati i navela da se o tome do sada nije razgovaralo zato što je Srbija društvo i država u hroničnom nedostatku dijaloga. Otvarajući društveni dijalog „Ciljevi održivog razvoja - svet bez gladi, dobro zdravlje i kvalitetno obrazovanje“, Čomić je rekla da je Srbija društvo i država u hroničnom strahu od dijaloga i stavu da je samo jedna strana u pravu. Ostajemo u klopci samoopisivanja i ogovaranja problema i ljudi, umesto da primenimo Zakon o planskom sistemu, analiziramo aktuelno stanje i razgovoramo kako probleme da rešimo, na kraju, na koji način da u Srbiji ustanovimo kulturu kompromisa, istakla je Čomić i dodala da resorno Ministarstvo kao alat služi ispunjavanju i tog cilja.

Prema njenim rečima, današnja tema dijaloga je postavljena jer je važno da se zna kako ćemo se i čime hraniti 2030, kako će nam se obrazovati generacije, kakav će biti obrazovni sistem u budućnosti, kako ćemo živeti posle korone.

Obišli smo svih 29 upravnih okruga i razgovarali sa onima koji su zaduženi za primenu Zakona o planskom sistemu, gde su teškoće, zašto se ne primenjuju i šta možemo zajedno da uradimo. Takođe smo posetili i 22 saveta nacionalnih manjina i Zajednicu jevrejskih opština, tražeći i od njih da nam kažu šta je to što ovo Ministarstvo može da uradi za nacionalnu manjinu, da i oni budu ravnomerno tretirani, istakla je Gordana Čomić.

U društvenom dijalogu, 15. po redu, učestovali su stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoa Žakob, specijalna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za implementaciju Agende 2030 prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Milena Altmejer iz Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), kao i predstavnici ministarstava u Vladi Republike Srbije, Narodne skupštine, međunarodnih institucija, udruženja, Univerziteta u Beogradu, Republičkog statističkog zavoda, Privredne komore, načelnici upravnih okruga, gradonačelnici i predsednici opština.

Učesnici dijaloga usvojili su obavezujuća postupanja koja se odnose na izradu planova razvoja i njihovo usklađivanje sa Ciljevima održivog razvoja, inteziviranje komunikacije i saradnje nadležnih državnih organa sa lokalnim nivoom vlasti, kao i uspostavljanje sistematske i kontinuirane edukacije predstavnika lokalne samouprave o održivom razvoju.

Predstavljen priručnik za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji

26. avgust 2021.

26. avgusta 2021. godine u Novom Sadu, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, predstavljen je „Priručnik za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji“.

Priručnik je izrađen u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, a promociji Priručnika pored predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, prisustvovali su predstavnici AP Vojvodine, Saveta Evrope i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina koje imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

U uvodnom obraćanju prisutne je pozdravio Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor i poručio da je „Priručnik dragocen kako za članove današnjih nacionalnih saveta, tako i za budeće nacionalne savete, ali istovremeno predstavlja dokument koji možemo s ponosom pokazati evropskoj političkoj javnosti, kao dostignuće naše politike“.

„Potrebna je živa reč nas koji smo alat, da budemo sigurni da se primenjuje i unapređuje zaštita nacionalnih manjina na celoj teritoriji Republike Srbije. Zahvaljujući ovom Priručniku, korisnici imaju jasnu sliku o tome kako se primenjuje Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i kako na najbolji način mogu da iskoriste njegov kapacitet”- istakla je ministarka Gordana Čomić.

„Nakon održanih izbora za članove nacionalnih saveta i usvajanja seta manjinskih zakona 2018. godine, Ministarstvo je uočilo potrebu da se neka od najvažnijih pitanja u vezi s radom nacionalnih saveta preciznije obrade, naglase i predstave na praktičan način, te je sačinjen priručnik prema oblastima u kojima nacionalni saveti vrše svoja ovlašćenja”- naglasila je Ivana Antić, pomoćnica ministra.

„Unapređenje zaštite nacionalnih manjina i rada nacionalnih saveta ima pozitivan efekat na promociju različitosti i ravnopravnosti”– istakao je Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu.

Zamenik predsedavajućeg Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Dalibor Nakić, istakao je da su u Priručniku date jasne smernice koje će doprineti uspešnijem radu svih nacionalnih saveta, kao i da će predstavljati značajno sredstvo u vršenju ovlašćenja nacionalnih saveta i zahvalio se svima koji su učestvovali u njegovoj pripremi.

Osnovna namena Priručnika je da korisnicima omogući da na jednom mestu pronađu praktične primere akata koje nacionalni saveti nacionalnih manjina, saglasno propisima, mogu da donesu, kao i savete koje korake i aktivnosti treba da preduzmu kako bi blagovremeno, potpuno i efikasno vršili neka od javnih ovlašćenja koja su im poverena.

Unapređenje položaja Roma od izuzetnog značaja za Srbiju

25. avgust 2021.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas konstitutivnoj sednici Koordinacionog tela za unapređenje položaja i socijalno uključivanje Roma i Romkinja i praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za perod od 2016. do 2025. godine.

Brnabić je imenovana za predsednicu Koordinacionog tela, a ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić za zamenicu predsednice tog tela.

Članove pomenutog tela čine ministri prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zdravlja, za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, državne uprave i lokalne samouprave, finansija, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pravde, za evropske integracije, kao i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Na sednici je formirana i Stručna grupa Koordinacionog tela koja će sprovoditi operativne aktivnosti.

Premijerka je istakla da je unapređenje položaja Roma i Romkinja i njihovo uključivanje u društvo od izuzetnog značaja za Srbiju i da je, u skladu s tim, uloženo dosta vremena, napora i resursa kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života.

Ona je podvukla da resorno ministarstvo može mnogo da uradi na tom polju i da napori na poboljšanju životnog kvaliteta Roma i Romkinja nisu važni samo zbog poštovanja ljudskih prava i evropskih integracija, već zbog toga što Srbija želi da stvori upravo takvo društveno okruženje za sve narode i pripadnike nacionalnih manjina koji u njoj žive.

Čomić je ukazala na to da je koordinacija rada ministarstava od izuzetnog značaja za sprovođenje različitih aktivnosti na terenu i kao pozitivan primer navela imunizaciju Roma i Romkinja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Ministarka je takođe najavila da će do kraja godine biti revidirana Strategija, koja će na taj način biti usklađena sa evropskim okvirom.

Izvor: Vlada RS https://www.srbija.gov.rs/vest/570055/unapredjenje-polozaja-roma-od-izuzetnog-znacaja-za-srbiju.php

Čomić: Napretka društva nema bez dijaloga i razgovora i sa onima koji imaju suprotne stavove

24. avgust 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovanjem 14. dijaloga, ovoga puta o kulturi dijaloga, pokazuje da je alat za demokratske promene u Srbiji, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić na konferenciji za medije koja je organizovana povodom tematskog dijaloga „Kultura dijaloga - civilno drušvo i mediji”. Kako je ocenila, napretka društva nema bez razgovora i sa ljudima koji imaju suprotne stavove i mišljenje.

Nemamo pravo da radimo ništa drugo osim da pozivamo na dijalog, dodala je Čomić i rekla da je danas tema kakvo je stanje po pitanju medija i civilnog društva u Srbiji i kako ko može da doprinese u ovoj oblasti. Pitanje je da li kultura dijaloga odražava stanje u društvu ili je takva kultura dijaloga nametnuta, izjavila je Čomić.

Čomić je na zvaničnom otvaranju skupa "Kultura dijaloga - civilno društvo i mediji" izrazila žaljenje što deo civilnog društva nije došao na skup, ali da oni na to imaju pravo, a da Ministarstvo mora uvek da bude otvoreno za dijalog i stoga ih poziva da se priključe. Većina stavova koji su izneli učesnici današnjeg dijaloga nalaze se u polaznim osnovama za izradu Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021- 2030. godine, dokumentu koji izrađuje Radna grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, naglasila je Čomić.

Na tematskom društvenom dijalogu učestvovali su potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo Sonja Liht, šef misije OEBS u Srbiji Jan Bratu, pravni ekspert Milan Antonijević, predstavnici Univerziteta u Beogradu, medijskih udruženja, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i ambasada u Srbiji.

Učesnici dijaloga usvojili su obavezujuća postupanja za ministarstva i Vladu i izrazili očekivanja da će današnji dijalog i njegovi pozitivni pomaci omogućiti učešće svih predstavnika civilnog društva i medijskih udruženja u narednom dijalogu koji će biti realizovan do kraja 2021. godine

Željko Bodrožić, predsednik NUNS-a, pročitao pismo dela organizacija civilnog društva

24. avgust 2021.

Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić, učestvujući u društvenom dijalogu „Kultura dijaloga - civilno društvo i mediji”, pročitao je pismo dela organizacija civilnog društva upućeno ministarki za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordani Čomić.

Pismo objavljujemo u celosti: 

Otvoreno obraćanje ministarki Gordani Čomić

Profesionalni mediji i organizacije civilnog društva (OCD) u Srbiji pozivaju ministarku Čomić,  nadležnu za kreiranje okruženja za rad civilnog društva, da prepozna, osudi i spreči napade na civilno društvo i medije koje sprovodi vlast.

Pozivamo i relevantne institucije, kao i sve aktere u društvu da se priključe borbi protiv novog talasa pritisaka na medije i organizacije i da se suprotstave zloupotrebama koje vode ka daljem urušavanju demokratije i vladavine prava. Podsećamo da je položaj medija i civilnog društva odavno označen kao nepovoljan po izveštajima svih relevantnih međunarodnih organizacija.

Profesionalni mediji i OCD ponovo su meta žestoke kampanje koju je, po ustaljenom običaju, poveo predsednik Republike, a nastavili mediji pod njegovom kontrolom. Predsednik Vučić izneo je brojne neistine o radu organizacija civilnog društva u Srbiji, optužujući ih da rade za strane interese i da su pod kontrolom tajkuna. Vučić je iskoristio odluku privatne kompanije Tviter da stavi oznaku „sarađuju sa vladom Srbije“ na naloge provladinih medija u Srbiji, da pokrene široku kampanju protiv civilnog sektora i malog broja preostalih profesionalnih medija u zemlji. Jedna od najopasnijih, potpuno netačnih, izjava predsednika je optužba da organizacije civilnog društva ne plaćaju porez i da su se bunile kada je trebalo da ga plate. Za razliku od provladinih medija, poput PINK-a, OCD u Srbiji plaćaju poreze i doprinose, podnose izveštaje Agenciji za privredne registre i nikada se nisu bunile protiv toga. Pošto je ovaj podatak sigurno poznat predsedniku Republike, prinuđeni smo da zaključimo da je u pitanju loša namera i još jedan u nizu koraka ka uništenju dela društva koji se bori za demokratiju i vladavinu prava. Srpski telegraf i drugi provladini mediji priključili su se kampanji objavljujući specijalni dodatak o finansiranju i navodnim vezama medija i OCD sa strancima i najavljujući nastavak kampanje, dok su u isto vreme TV Pink i TV Happy najavili ove članke u jutarnjim programima.

Pozivamo domaću i međunarodnu javnost da nam se pridruži u borbi za ove vrednosti, na sve dostupne legalne načine. Pozivamo predstavnike stranih vlada i međunarodnih organizacija da se odrede prema ovoj i svim drugim kampanjama koje se vode protiv slobodnih medija i civilnog društva.
Pozivamo ministarku Gordanu Čomić, u čijem resoru je i razvoj civilnog društva, da se odmah usredsredi na zaustavljanje napada i pokušaja uništavanja sektora i gušenja slobode udruživanja, a ne da pokreće procese koji nemaju nikakav evident rezultatat.

Profesionalni mediji i OCD nastaviće sa još većim žarom da se bore za demokratiju, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava u Srbiji i sigurno nećemo odustati pred neprijateljskim kampanjama vlasti i medija koje kontrolišu.

Potpisnice:

1.       Građanske inicijative
2.       Centar za praktičnu politiku
3.       Beogradski centar za ljudska prava
4.       Fondacija “Sloboda štampe”, Senta
5.       Udruženje Žene za mir, Leskovac
6.       UG Centar građanskih vrednosti, Subotica
7.       Novi optimizam
8.       Centar za održive zajednice, Novi Sad
9.       Glas Šumadije
10.     Pro.Tok21
11.     Radio Zlatousti
12.     Fondacija BFPE za odgovorno društvo
13.     Centar za razvoj lokalnih medija
14.     Društvo “Koraci”
15.     iRevolucija
16.     Media i reform centar Niš
17.     Urban-In
18.     Centar za razvoj i demokratiju juga Srbije
19.     Regionalna informativna agencija JUGpress
20.     Centar za evropske politike
21.     A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
22.     PROTECTA
23.     CINS
24.     Asocijacija Duga
25.     NUNS
26.     Fondacija Iskorak
27.     Autonomni ženski centar
28.     Beogradski centar za bezbednosnu politiku
29.     TRAG fondacija
30.     CRTA
31.     NDNV
32.     Novosadska novinarska škola
33.     Podrinske Šabac
34.     Odbor za ljudska prava Niš
35.     Ozon Media
36.     Nacionalna koalicija za decentralizaciju
37.     Slavko Ćuruvija Fondacija
38.     Fondacija za mlade Obrenovca
39.     BIRODI
40.     YUCOM
41.     EPUS
42.     Fondacija Jelena Šantić
43.     Centar za kulturnu dekontaminaciju
44.     Fond za humanitarno pravo
45.     Partneri Srbija
46.     CANVAS
47.     Centar za monitoring i aktivizam - CEMA
48.     Impuls Tutin
49.     BUSINESS INFO GROUP
50.     Nova ekonomija
51.     FoNet
52.     Peščanik
53.     Danas
54.     CITY SMART
55.     Da se zna!
56.     Omladinski centar CK13

Ministarka Goradana Čomić u Sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine

19. avgust 2021.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Žolt Sakalaš je 16. avgusta t.g. primio ministarku za ljudska i manjinska pitanja i društveni dijalog Gordanu Čomić, s kojom je razgovarao o budućoj saradnji između resornog ministarstva i sekretarijata. U okviru radnog sastanka, Sakalaš je predstavio delokrug rada Sekretarijata, kao i njegove aktivnosti.

„Zajedničke nadležnosti Ministarstva i Sekretarijata najviše se ogledaju u očuvanju i promociji prava i identiteta nacionalnih manjina. Sekretarijat je spreman za saradnju u tim oblastima, a što se tiče drugih oblasti, uključićemo i druge aktere s ciljem ostvarivanja što boljih rezultata. Primere dobre prakse s teritorije AP Vojvodine rado ćemo podeliti.” – rekao je Sakalaš.

Cilj ove posete Pokrajinskoj vladi bila je razmena informacija, kako bi se lokalnim samoupravama omogućila puna primena zakona iz zajedničke nadležnosti.

„Stručni tim Ministarstva obišao je sve upravne okruge, kao i nacionalne savete nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije, s ciljem da dokaže da predstavlja alat za svoje korisnike i da ima sluha za njihove potrebe.” – istakla je ministarka Čomić.

Radnom sastanku prisustvovali su i predstavnici Sekretarijata, kao i stručni tim resornog ministarstva.

Održan prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021-2030. godine

30. jul 2021.

Prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021 do 2030. godine održan je 27. jula 2021. godine u Palati Srbija. Sastanku su prisustvovali članovi, odnosno zamenici članova i posmatrači u Posebnoj radnoj grupi, predstavnici međunarodnih organizacija i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Sastanak je otvorila predsedavajuća ove Posebne radne grupe, ministarka Gordana Čomić, koja se zahvalila širokom krugu lica iz državnog i civilnog sektora koji su uzeli učešće na sastanku ističući izuzetan značaj koji ovaj dokument javne politike ima, ne samo za oba sektora već i za demokratizaciju celokupnog društva. Ona je naglasila da se sve prepreke koje trenutno postoje u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji moraju prevazići i da je neophodno ustanoviti kulturu kompromisa i dijaloga.

Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, zahvalila se na pozivu i istakla da je podrška radu civilnog sektora u Republici Srbiji uvek bila ciljno orijentisana na unapređenje demokratije. Žakob je pružila podršku daljem procesu i navela da bi same organizacije trebalo međusobno više da sarađuju, da se udružuju, te da zajednički predstave stanovišta o pojedinim pitanjima, kako bi njihov uticaj na državni sektor bio značajniji.

Zamenik predsednice Posebne radne grupe, v.d. pomoćnika ministarke, Žarko Stepanović istakao je da je cilj izrade ovog dokumenta da se razvije podsticajno okruženje za delovanje organizacija civilnog društva sa unapređenim pravnim, institucionalnim i finansijskim okvirom za izgradnju strukturisane i razvijene saradnje javnog i civilnog sektora i uspostavljen stalni dijalog sa organima javne vlasti u svim oblastima.  

Ovom prilikom prisutnima je predstavljen dosadašnji proces izrade dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i okvirni kalendar za naredne aktivnosti, kao i polazne osnove za izradu ovog dokumenta javne politike koje će nakon usvajanja komentara i sugestija od strane članova radne grupe, biti predstavljeni i javnosti.

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen Četvrti periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

26. jul 2021.

Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostavljen je Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji je Vlada Republike Srbije usvojila je 9. jula 2021. godine.

Izradu Izveštaja koordiniralo je i pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Izveštaj je izrađen u širokom konsultativnom procesu, u okviru kojeg su učešće uzeli predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, ministarstava i institucija zaduženih za sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Pakta, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za ratne zločine, Vrhovnog kasacionog suda, Regulatornog tela za elektronske medije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda. Izradu izveštaja je pratio Tim UN za ljudska prava i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih ancija za ljudska prava.

Izveštaj sadrži pregled zakonodavnih, sudskih, administrativnih i drugih mera koje je Republika Srbija preduzela u sprovođenju odredaba Pakta u periodu od 2017. do kraja 2020. godine.

Takođe, izveštaj sadrži i informacije o sprovođenju preporuka Komiteta za ljudska prava sadržanih u Zaključnim zapažanjima u vezi sa Trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije (CCPR/C/SRB/3 od 27. marta 2017.g.) i najaktuelnije informacije do podnošenja izveštaja, odnosno zaključno sa junom mesecom 2021. godine. Od ukupno 21 preporuke koje je Komitet za ljudka prava uputio Srbiji, 17 preporuka je ispunjeno, dok je u toku realizacija četiri preporuke.

KAMPANjA ZA VAKCINACIJU I NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA

22. jul 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), predstavilo je u Palati Srbije početak društveno odgovorne kampanje za imunizaciju protiv KOVID-19 virusa. Dodatna vrednost ove kampanje jeste ta što su poruke poslate i na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republici Srbiji.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić istakla je da ”ovom kampanjom želimo da se obratimo na jezicima koji su razumljivi svima koji žive u Srbiji, koliko je važno da zaštitimo sebe jer tako čuvamo druge. Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da učinimo sve što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo i da tako skratimo rok koji je virus svojom eksponencionalnom moći zaraze sebi propisao’’.

Cilj kampanje Zaštiti sebe čuvaj druge je podizanje svesti da se vakcinacijom štite pravo na život i pravo na zdravlje stanovništva Republike Srbije, s posebnim fokusom na građane koji su pripadnici nacionalnih manjina. Ideja je da se poruka o važnosti imunizacije proširi i stigne do svih građana i građanki na njihovom maternjem jeziku, bez obzira da li je njihov jezik u službenoj upotrebi i bez obzira na mesto stanovanja.

- Kao predstavnik preko milion građana pripadnika nacionalnih manjina smatram da je napor Vlade Republike Srbije kroz Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i institucije Predsednika Srbije od izuzetnog značaja što se i u ovako otežanim pandemijskim okolnostima, na najodgovorniji mogući način vodi računa i o osiguravanju zdravlja ne samo većinskog srpskog naroda, već i pripadnika svih nacionalnih zajednica Republike Srbije, što pokazuje i ova kampanja gde se pripadnicima manjina omogućava da donesu pravilnu odluku obraćajući im se na njihovom maternjem jeziku. U tom pravcu bih želeo da se u ime svih zahvalim svim pomenutim institucijama na naporu da podignemo nivo svesti pripadnika naših zajednica i pošaljemo jasnu poruku da vakcina spašava život – istakao je predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina Borče Veličkovski.

Kampanja, takođe, ima za cilj da u ključnom momentu ohrabri i podstakne građane na vakcinaciju, kao i da istakne važnost kolektivnog imuniteta pre svega zbog građana koji nisu u mogućnosti da se vakcinišu iz bilo kojih zdravstvenih razloga.

- Kampanja za imunizaciju protiv virusa KOVID-19 urađena je u okviru programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” i usmerena je na sve građane i građanke Republike Srbije, uz poseban fokus na pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina. U okviru kampanje pripremljeno je preko 44.700 flajera, 1200 postera, 21 džingl za radijsko emitovanje i 21 animirani film za potrebe 23 zajednice. Svi materijali prevedeni su na 19 jezika u saradnji sa 23 nacionalne manjine koje žive u Srbiji. Poseban cilj je da se sve neophodne infomacije o važnosti imunizacije približe pripadnicma nacionalnih manjina na njihom maternjem jeziku, kao i da poruka stigne do svih delova Srbije – izjavio je Robert Bu, vođa tima programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Do sada je u Republici Srbiji vakcinisano preko 48% stanovništva, što ukazuje da još uvek nisu stečeni uslovi za kolektivni imunitet, koji je od vitalnog značaja za suzbijanje pandemije. Trenutno, situacija u Srbiji je stabilna, ali se očekuje porast zaraženih od septembra 2021. godine sa novim sojem delta virusa KOVID-19, pogotovo onih koji do sada nisu primili ni jednu od ponuđenih vakcina.

Dostavljanje na uvid javnosti Plana za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava

19. jul 2021.

Deseta sednica Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava održana je 15. jula 2021. godine u „Palati Srbija“ u Beogradu.

Sednicom je rukovodila Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i predsednica Saveta – Gordana Čomić, a prisustvovali su joj svi predstavnici državnih organa koji čine sastav Saveta. Sednici su takođe prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija (Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misija OEBS u Srbiji), nezavisnih tela (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti) i organizacija civilnog društva, uključujući Platformu organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Tokom sednice, svim prisutnim učesnicima su predstavljene informacije od značaja za rad Saveta, a koje se odnose na aktivnosti Republike Srbije prema mezanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

U daljem toku sednice se raspravljalo o izmenama i dopuna Poslovnika o radu Saveta, nakon čega je odlučeno da se izmenjeni Poslovnik usvoji na sledećoj sednici Saveta, koja se planira za septembar 2021. godine. Usvojen je i Plan rada Saveta za period jul 2021 – jun 2022. godine.

Na sednici Saveta je odlučeno da se Plan za praćenje primene preporuka UN stavi na uvid javnosti radi davanja sugestija za njegovo unapređenje.

Plan za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija sadrži evidenciju svih preporuka mehanizama UN za ljudska prava, navođenje institucija koje učestvuju u ispunjavanju, dinamiku izvršenja, preduzete aktivnosti na njihovom ispunjavanju indikatore, povezanost sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 UN-a, status izvršenja preporuka, primedbe organizacija civilnog društva koje su mehanizmima UN za ljudska prava dostavljale alternativne izveštaje (shadow reports) i drugih relevantnih aktera.

Plan za praćenje primene preporuka UN će biti dostupan javnosti radi davanja sugestija za njegovo unapređenje u periodu od 19. jula do 6. avgusta 2021. godine, a svoje predloge možete uputiti elektronskom poštom na adresu: ljudskaprava@minljmpdd.gov.rs.

Brže do zapošljavanja i osnaživanja društveno-ekonomskog položaja Roma i Romkinja

14. jul 2021.

Vlada Republike Srbije, UNHCR, UNDP i Nacionalni savet Roma potpisali su 7. jula 2021. godine u Palati Srbija zajedničku Izjavu o namerama i započeli dijalog o zapošljavanju i boljoj socijalnoj uključenosti mladih Roma i Romkinja u Republici Srbiji. U ime Vlade Srbije, u okviru tematskog dijaloga “Mladi Romi i Romkinje nosioci promena“, izjavu o namerama je potpisala Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Čomić je naglasila da će Romi ubuduće uvek biti uključeni u razgovore o pitanjima koja se tiču njihove sudbine, kao i da će uskoro postojati jasan plan o boljem životu za Rome i Romkinje, šta je čiji zadatak, uz definisane troškove i odgovornost. Uz podršku agencija Ujedinjenih nacija (UN) i učešće nove generacije Roma, Srbija će imati jasan plan šta nas čeka i kakav je to bolji život za Rome i Romkinje u godinama pred nama.

Čomić je izrazila očekivanja da je ovakav put dobar i za romsku zajednicu i za većinu, zato što očovečuje naše društvo i ukida nemilosrdnost i diskriminaciju prema Romima.

Romi su deo Srbije, a Srbija je njihova matična država, naglasila je Čomić.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap istakla je da bi veća zaposlenost mladih Roma i Romkinja imala višestruke koristi za celo društvo.

U partnerstvu sa Vladom Srbije i UNHCR-om, UNDP poziva na veće zapošljavanje mladih obrazovanih Roma i Romkinja, posebno u javnoj upravi. To će doprineti boljoj socijalnoj inkluziji Roma, dati romskoj deci pozitivne primere na koje mogu da se ugledaju, ali i pomoći Srbiji koja se suočava sa visokom stopom emigracije, da iskoristi sve ljudske potencijale društva, istakla je Pikap.

Šefica Predstavništva UNHCR u Srbiji Frančeska Boneli rekla je da je cilj zajedničke Izjave o namerama i saradnje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog, UNDP i Nacionalnim savetom za romsku manjinu promovisanje ljudskih prava i uključenost osetljivih društvenih grupa.

Romi, izbeglice, interno raseljna lica i druge ugrožene grupe, a posebno mladi među njima, imaju mnogo potencijala i svojim ljudskim kapitalom mogu u značajnoj meri da doprinesu napretku čitavog društva. Naša uloga je da pružimo podršku vlastima kako bi svaki pojedinac imao priliku da pruži pun potencijal. UNHCR je spreman da radi sa njima i za njih, navela je Boneli.

Na tematskom dijalogu su, kao primer dobre prakse, predstavljeni rezultati projekta „Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji”, koji su zajednički sprovodili UNDP i UNHCR. Zahvaljujući ovoj inicijativi 65 mladih Roma i Romkinja radili su kao volonteri UN-a u lokalnim institucijama i nevladinim organizacijama, gde su stekli nova znanja i iskustva, a njih 26 je nakon završetka volontiranja pronašlo posao. Važan rezultat projekta je i veća motivacija institucija na lokalnom nivou da nastave da angažuju predstavnike romske zajednice da rade na poboljšanju uslova života osetljivih grupa. U projekat su od ove godine uključeni i mladi iz izbegličke populacije.

Gordana Čomić: Mentalno zdravlje je zdravlje!

07. jul 2021.

Učesnici današnjeg skupa okupili su se oko rečenice "mentalno zdravlje je zdravlje", kako bi se prevazišili negativni stavovi o tome šta se radi kada čovek pati, ima depresiju, kada je anksiozan, nezadovoljan, nesrećan, izjavila je danas ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić otvarajući tematski društveni dijalog o zaštiti i unapređenju prava građana u oblasti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.

Kako je navela, mentalno zdravlje je najvažniji aspekt očuvanja zdravlja čoveka, ali i očuvanja društva u celini. Stoga će društveni dijalog o zaštiti mentalnog zdravlja biti prvi u nizu koji vodi destigmatizaciji, odnosno promeni negativnog stava prema ovog problemu.
Čomić je rekla da je od ne manjeg značaja važna preventiva, kao i solidarnost i razumevanje za one kojima je pomoć potrebna, informacija ko može da pomogne, posebno šta mi kao društvo treba da uradimo da bi bilo besplatnih savetovališta za mentalno zdravlje.

Na tematskom dijalogu, na kome su prisustvovali brojni učesnici, predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Srbije, kabineta predsednika Republike Srbije, akademske zajednice, civilnog sektora, političkih stranaka, medijskih udruženja, zajednički su utvrđena obavezujuća postupanja u oblasti zaštite i unapređenja prava građana u oblasti mentalnog zdravlja koji se odnose na zakonsku regulativu, uspostavljanje jedinstvenog registra pojedinaca i udruženja u toj oblasti, kao i formiranje centara i savetovališta na lokalnom nivou. Istaknuta je potreba edukacije o mentalnom zdravlja, ali i sprovođenja kontinuirane primarne prevencije na svim nivoima i uzrastima radi informisanja građana Republike Srbije o značaju i uticaju mentalnog zdravlja na ukupan zdravstveni status i kvalitet života.

Rezime delovanja Posebne radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine i Predloga dvogodišnjeg akcionog plana za primenu Nacionalne straterije

07. jul 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog imenovala je Rešenjem Broj: 021-01-00013/2021-01 od 28. aprila 2021. godine članove i članice Posebne radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine i Predloga akcionog plana za primenu Nacionalne straterije (2021-2025), čiji je rok važenja kasnije konkretizovan na dve godine. Time je, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, UNWomen i grupom eksperktkinja, koje je angažovala navedena agencija UN, započela priprema izrade jednog od najvažnijih planskih dokumenata Vlade Republike Srbije, koji treba da usmeri i obezbedi primenu odredbi nedavno donetog Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Predviđeno je da se buduća strategija sa pratećim akcionim planom usvoji u 2021. godini.

Inicijalni sastanak Posebne radne grupe održan je početkom maja 2021. godine. Sastanak je otvorila Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, koja je i predsednica Posebne radne grupe. Tom prilikom, istakla je značaj usvajanja jedne krovne strategije i konstatovala kontinuitet u radu u ovoj oblasti. Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i zamenica predsednice Posebne radne grupe, navela je da ovaj dokument treba da definiše nove uloge žena i muškaraca i da ovo nije pitanje ženskih prava, već razvojno pitanje Republike Srbije. Strategiju i prateći akcioni plan će predložiti pomenuto ministarstvo u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Imajući u vidu da se istovremeno radi na izradi predloga strategije održivog razvoja i strateškog dokumenta za poboljšanje položaja romskog stanovništva i da je predviđeno da oba planska akta budu oročena sa 2030. godinom, onda bi i Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost trebalo da važi do 2030. godine. Shodno relevantnim odredbama Zakona o planskom sistemu, na ovom sastanku je Marija Babović iz organizacije SeCons predstavila ključne nalaze evaluacije prethodne Strategije za rodnu ravnopravnost (ex post analiza), koji treba da posluže za izradu radnog materijala budućeg dokumenta u ovoj oblasti za koji su se ekspertkinje složile da ga finalizuju u avgustu 2021. godine.

Kao nastavak daljih napora na izradi ovih planskih dokumenata, održan je i drugi sastanak Posebne radne grupe početkom jula 2021. godine kako bi se, pre svega, utvrdio napredak u pripremi radnog materijala na kome su angažovane ekspertkinje. S tim u vezi, na sastanku kome je predsedavala ministarka Čomić, zamenica predsednice Posebne radne grupe – ekspertkinj Marijana Pajvančić je prikazala osnovne elemente na kojima će počivati i kako će se sprovoditi buduća strategija, odnosno: polazne principe, ciljeve (opšti i četiri posebna cilja), strukturu i sadržaj, koji obuhvata: planske dokumente i pravni okvir, analizu efekata sprovođenja prethodnih dokumenata javnih politika, uporednu međunarodnu praksu, pregled ključnih dostičnuća i izazova, opis i ocenu stanja. Jedan poseban deo biće posvećen pandemiji izazvanoj virusom COVID-19 iz ugla rodne ravnopravnosti. Svi učesnici u diskusiji dali su podršku nastavku rada na ovom materijalu, koji se nalazi priložen na kraju ovog rezimea i izneli neke svoje predloge, kao što su: stvaranje uslova za koordinaciju poslova povodom rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji na svim nivoima, povezivanje ove strategije sa drugim planskim dokumentima Vlade na kojima se trenutno radi (klimatske promente, vanredne okolnosti).

Prema Planu rada za izradu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2021-2030, koji je izradio UNWomen,sledeći sastanak Posebne radne grupe predviđen je za sredinu septembra 2021. godine.

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2021. godini

29. jun 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja.

Specifičan cilj konkursa je unapređivanje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE U 2021. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

KONKURS JE OTVOREN OD 29. JUNA DO 28. JULA 2021. GODINE

Poseta Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

14. jun 2021.

Danas je u Palati Srbija održan sastanak ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić i Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Kairatom Abdrahmanovim.

U razgovoru je izraženo obostrano zadovoljstvo povodom nastavka saradnje i podrške koju institucija Visokog komesara za nacionalne manjine pruža Republici Srbiji.

Gordana Čomić je predstavila zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti prava nacionalnih manjina u Srbiji, kao i aktivnosti Ministarstva koje su sprovedene od njegovog osnivanja do danas. Posebno je ukazala na posete Ministartva nacionalnim savetima nacionalnih manjina u njihovim sedištima, aktivnostima koje su preduzete u susret predstojećem Popisu stanovništva, unapređenju prava na informisanje na manjinskim jezicima na javnom servisu, održanim društvenim dijalozima, promociji vakcinacije na jezicima nacionalnih manjina.

Visoki komesar za nacionalne manjine Kairat Abdrahmanov je pozitivno ocenio stanje u oblasti manjinskih prava u Republici Srbiji i napomenuo da Srbija može da bude dobar primer i drugima.

Čomić se zahvalili i Misiji OEBS u Republici Srbiji na podršci i saradnji.

Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ uskoro dostupan i organizacijama iz Srbije

14. jun 2021.

Nakon uspešnog učestvovanja Republike Srbije u Programu „Evropa za građane i građanke“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog otpočinje zvanične razgovore sa Evropskom komisijom u vezi sa učešćem naše zemlje u novom programu „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

Tokom prethodnih 7 godina, u okviru programa „Evropa za građane  građanke” odobreno je 53 projekata čiji su nosioci iz Republike Srbije u ukupnom iznosu od preko 3.2 miliona evra. Preko 470 korisnika iz Srbije uspostavilo partnerstva sa kolegama širom Evrope, a mnoga od ovih partnerstava rezultirala su i nastavkom saradnje na drugim projektima i programima.

Nakon završetka implementacije programa „Evropa za građane  građanke“ (Europe for citizens) i programa „Pravo, jednakost i državljanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship), Evropska komisija usvojila radni program naslednika ova dva programa, odnosno novog programa Evropske unije: „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

Ovaj program osigurava finansiranje u oblasti pravosuđa i osnovnih prava. Radnim programom 2021-2022 predviđeno je finansiranje projektnih ideja koje promovišu nediskriminaciju i ravnopravnost polova, prava deteta, zajedničku evropsku istoriju, demokratski angažman građana i veće učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja politika, kao i borbu protiv rasizma u rodno zasnovanog nasilja.

Ono što je poznato jeste da jedno poglavlje novog Programa  - Poglavlje za promovisanje vrednosti EU (Union Values strand) neće biti dostupno za učesnike iz naše zemlje jer je rezervisano samo za zemlje članice Evropske unije, međutim u ostala 3 poglavlja organizacije će moći da konkurišu kao i u prethodnoj finansijskoj perspektivi, odmah nakon potpisivanja Sporazuma sa Evropskom komisijom o učešću Republike Srbije u novom Programu.

Novi program sa ukupnim budžetom od 1.5 milijardi evra, što je značajno povećanje u odnosu na budžet programa „Evropa za građane i građanke“ koji je iznosio 187 miliona evra, nudi još veće šanse i još više sredstava da zajedno realizujemo brojne ideje i da se još više približimo Evropskoj uniji

Obaveštavamo sve zainteresovane organizacije da redovno prate obaveštenja na internet stranici Ministarstva i nadamo se da ćemo uskoro imati više informacija kada će korisnici iz Srbije biti u mogućnosti da apliciraju sa svojim projektnim idejama u novom Programu, ili se priključe kao partneri nekom od projekata koji će moći da sprovode širom Evropske unije u partnerstvu sa drugim organizacijama.

Čomić: Dijalogom do unapređenja prava korisnika socijalne zaštite u Srbiji

14. jun 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prihvatilo je inicijativu organizacija civilnog društva koje se bave socio-ekonomskim pitanjima da organizuje dijalog sa predstavnicima državnih organa na kome će uporediti činjenice, predloge, kritike i planove o tome kakvo je stanje socijalne zaštite u Srbiji, izjavila je 10. juna ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić otvarajući tematski društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite.

Stoga je, kako je dodala, u okviru svojih nadležnosti predložila  predstavnicima Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja da uzmu aktivno učešće u dijalogu o sistemu socijalne zaštite u Srbije i da zajedno sa ostalim učesnicima skupa govore o aktuelnoj situaciji u ovoj oblasti, koliko se novca troši iz budžeta svih nivoa za socijalnu zaštitu i na koji način se  obezbeđuje pomoć ljudima u stanju visoke socijalne potrebe. S druge strane omogućeno je i civilnom sektoru da iznese stavove i predloži sugestije i primedbe na rešenje problema u ovoj izuzetno važnoj oblasti. Dijalog je po našem mišljenju put do kompromisa kojim ćemo omogućiti da i u ovoj oblasti unapredimo ljudska prava, najvažnije, on je alat kojim obezbeđujemo nešto dobro za sve neposredne korisnike socijalne zaštite u Srbiji, naglasila je Čomić.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uvek je otvoreno za dijalog, poručila je na skupu prof. dr Darija Kisić Tepavčević i dodala da podržava sve konstruktivne predloge koji vode unapređenju sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, socijalnoj sigurnosti i dobrobiti svih njenih građana.  Podsetila je da su u izradi dva važna strateška dokumenta – Strategije o socijalnoj zaštiti i Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period 2021-2026. godine, sa pratećim akcionim planovima, a da se radi i na izradi izmena Zakona o socijalnoj zaštiti.

Demografske promene jedan su od najvažnijih faktora koji utiču na sistem socijalne zaštite i njegovu održivost. Povećanje udela starijeg stanovništva povećaće potrebe za zdravstvenim uslugama i penzijama, a uz to posebno moramo voditi računa o starijim osobama u ruralnim i udaljenim mestima, istakla je Borka Jeremić, zamenica direktora Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Srbiju. Ne smemo zaboraviti glavnu svrhu sistema socijalne zaštite, a to je uklanjanje nejednakosti i podrška onima koji žive u siromaštvu i bilo koje reforme ne smeju ovo izgubiti iz vida, dodala je Jeremić.

Sistem je adekvatno odgovorio na izazove tokom pandemije kovid 19, te je sada trenutak za njegovo unapređenje u smislu efikasnijeg targetiranja pomoći i podrške osetljivim grupama, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je ukazala na neophodnost podrške za samostalni život osobama sa invaliditetom kao i usluge ličnog pratioca deci sa invaliditetom, nastavak procesa deinstucionalizacije, ali i unapređivanje sistema socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.

Na skupu su pored stalne koordinatorke UN u Srbiji Fransoaz Žakob i stalne koordinatorke UNDP u Srbiji Fransin Pikap govorili i predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva za finansije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje diromaštva. Stavove civilnog sektora  predstavili su  Danilo Ćurčić iz Inicijative A11,  Saša Stevanović iz Mreže organizacije za decu (MODS), Sarita Bradaš iz Fondacije centra za demokratijje i Žarko Šunderić iz Centra za socijalnu politiku.

Na kraju skupa formulisana su obavezujuća  postupanja sa društvenog dijaloga o sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji, dogovorena od strane organizacija civilnog društva, predstavnika nadležnih Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Tematski dijalog je organizovan uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Srbiju.  

Zajednička budućnost Srbije i Republike Slovenije u EU

03. jun 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić sastala se danas sa ministarkom bez portfelja Republike Slovenije, Helenom Jaklič, zaduženom za odnose između te zemlje i slovenačkih nacionalnih zajednica u susednim državama.

Nakon sastanka sa Jakličevom u Palati Srbija, Čomić je, u obraćanju novinarima istakla da su zajednički interesi Slovenije i Republike Srbije, kao i položaj slovenačke nacionalne manjine bili tema današnjeg susreta.

''Cilj nam je da zajedno radimo na upisu članova slovenačke nacionalne manjine u Poseban birački spisak, na objašnjavanju potrebe da učestvuju u popisu i da podržimo, ono što inače radimo, na zahtev slovenačkog nacionalnog saveta, a to je bolje predstavljanje u medijima Srbije, onoga što je identitet, i što je zajedničko nasleđe, a posebno nasleđe slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, izjavila je Čomić.

''Mi delimo mnogo od zajedničke istorije i nadam se da će slovenačka nacionalna manjina u Srbiji biti još jedan dodatni razlog da, kako smo delili mnogo od zajedničke istorije, tako ćemo podeliti i mnogo od zajedničke budućnosti u EU'', podsetila je Čomić.

Čomić izražava iskrene želje za uspešan položaj Slovenije u EU i veruje u njihovo savezništvo, podršku i prijateljstvo u naporima kojim se Srbija reformski i evropski menja.

Jaklič je izjavila da Srbija dosta radi na izazovima sa kojima se nacionalne manjine susreću te da je ovo njena prva zvanična poseta Slovencima van domovine, čime se nastavlja dobra saradnja između slovenačke zajednice i Vlade Republike Srbije, a to će, kako je ocenila, rezultirati pozitivnim koracima u budućim odnosima.

Predstavljen projekat "Bilingvalne STEM naučnice" udruženja građana "ruSTEM" iz Ruskog Krstura

28. maj 2021.

U okviru obeležavanja Svetskog dana za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 25. maja organizovalo predstavljanje projekta „Bilingvinalne STEM naučnice“ koje je realizovalo UG „ruSTEM“ iz Ruskog Krstura.

Svetski dan za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj - 21. maj, koji se obeležava od 2002. godine, slavi bogatstvo različitih kultura, ali i važnost interkulturalnog dijaloga koji treba da obezbedi mir i održivi razvoj. Raznolikost doprinosi bogatstvu čitavog čovečanstva. Otvorenost, radoznalost, sposobnost da poštujemo različitost i uživamo u njenim vrednostima, temelji su moralnog, intelektualnog i ekonomskog napretka svakog društva.

Predstavljanju projekta „Bilingvalne STEM naučnice“ prisustvovali su Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, mr Natalija Budinski, direktorka Srednje škole sa domom učenika „Petro Kuzmjak“ iz Ruskog Krstura i koordinatorka projekta, dr Jaroslav Katona, docent na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu,  mr Milana Minarski, načelnica školske uprave Sombor, dr Marko Krstić, direktor Centra za promociju nauke, Borislav Sakač, predsednik Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, Damjan Miljanić, predsednik Opštine Kula, predstavnici Sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine AP Vojvodine, državna sekretarka Olena Papuga i pomoćnik ministra Aleksandar Radosavljević u  Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ovom prilikom ministarka Čomić je istakla da je organizovanje navedenog skupa način da država, u kojoj su naučnice stekle obrazovanje, pokaže zahvalnost za sve što su učinile na polju prirodnih nauka, kao i da se zahvali udruženjima građana sa kojima su zajednički učestvovale u promociji bilingvinalne STEM nauke, jer je to važno i za sve one koji će doći posle njih.

 Čomić je podsetila da nam je rođenjem data mogućnost da ostvarimo rezultate, ako želimo da istražujemo, da se čudimo, nalazimo odogovore i da se ostvarujemo u onome što je najlepši deo svakog naučnog istraživanja.

Sadržaj ovog programa namenjen je devojčicama uzrasta od 14 do 18 godina, koje potiču iz bilingvalnih sredina, odnosno pohađaju srednju školu na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, a imaju želju da se bave naukom, takozvanim STEM disciplinama (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

U brošuri su predstavljene:

Dr Ivana Budinski, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“,Odeljenje za genetička istraživanja, Univerzitet u Beogradu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Sandra Bučko, Katedra za primenjene i inženjerske hemije, Tehnološki fakultet uNovom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Jasna Papuga, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku,Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na rusinskom jeziku)

Dr Katalin Mesaroš Sečenji, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Berta Barta Holo, docent, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za opštu ineorgansku hemiju, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Teodora Gajo, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Univerzitet uNovom Sadu (školu je završila na mađarskom jeziku)

Dr Nezrina Mihović Kurtanović, Prirodno-matematički fakultet, Departman zahemiju-biohemija, Univerzitet u Kragujevcu (školu je završila na bosanskom jeziku)

Dr Zdenka Dudić, Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment, Fakultettehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (školu je završila na slovačkom jeziku)

Dr Izabela Fabri, Medicinski fakultet, oblast hirurgija sa anestezijom, Univerzitetu Novom Sadu (mađarski nastavni jezik)

Dr Hajnalka Požar, Visoka škola strukovnih studija Subotica, Departman za biomedicinske nauke (mađarski nastavni jezik)

Dr Eva Lovra, Odeljenje za građevinarstvo, arhitekturu i urbanizam, dizajn stambenihzgrada, Građevinski fakultet u Subotici (mađarski nastavni jezik).

Održana završna konferencija programa „Evropa za građane i građanke“

14. maj 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao nacionalna kontakt tačka za EU program “Evropa za građane i građanke”, organizovalo je u četvrtak 13. maja konferenciju “Evropska Unija kao zajednica vrednosti”. 

Završnu konferenciju u okviru Programa „Evropa za građane i građanke“ otvorila je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je istakla da se Evropa za građane ili Evropa kao zajednica vrednosti najjasnije vidi kroz rad aktivista i svih onih koji su privrženi Evropi, koji su se u prethodnih 7 godina trudili da se Evropa vidi na jedan mnogo životniji i humaniji način, i tako približi građanima i građankama. Čomić je takođe naglasila da su evropske vrednosti isto što su ljudska prava i slobode, one omogućuju život dostojanstvenog ljudskog bića u tolerantnoj sredini, što pre svega podrazumeva postojanje dijaloga i demokratije. Ona je naglasila da u godini pred nama očekujemo više evropskog entuzijazma i da je učešće pre svega organizacija civilnog društva u Programu „Evropa za građane i građanke“ bilo značajno i da desetine odobrenih projekata svedoči o značaju ovakvog Programa za Republiku Srbiju.

Ministar za evropske integracije, Jadranka Joksimović ocenila je da je pred Srbijom još dosta toga da uradi na putu evrointegracija, ali da posao očekuje i Evropsku uniju kada je u pitanju zaštita evropskih vrednosti i zajednička revitalizovna Evropa kao celina. Ona je naglasila da veruje da će za nekoliko godina Evropa biti dodatno revitalizovana članstvom Srbije u Evropskoj uniji jer Srbija želi da bude održiva, pametna, zelena i razvijena država u isto tako održivoj, pametnoj, razvijenoj, zelenoj Evropskoj uniji. „Evropske vrednosti zaista jesu odluka i rešenost da na miran način i saradnjom demokratija dolazite do zajedničkih interesa, istih ciljeva, ali nekada i različitih, a koji će na kraju doneti korist svakome ko je deo zajedničkog koncepta Evropske unije ili zajedničke Evrope, onako kako je i Pariska povelja koncipirala Evropu koja ne može  biti zaokružena ako nije potpuno ujedinjena od severa do juga i od istoka do zapada", rekla je ona.    

Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iskazao je da je Evropska unija unija vrednosti i zakona i da Evropa teži da bude bliže svojim građanima. On je naglasio da učešće Srbije u EU Programu „Evropa za građane i građanke“ od 2012. godine jako važan instrument za sve one koji su zainteresovani da upoznaju bolje samu Uniju. On je takođe istakao da se ova konferencija održava u nedelji nakon obeležavanja Dana Evrope 9. maja, i jako je važno, naglasiti da je Dan Evrope svaki dan i da trebamo uvek da se pitamo ne samo šta Evropska unija može da učini za nas nego i šta mi možemo da uradimo za nju.

Na konferenciji su prezentovani i rezultati učešća Republike Srbije u ovom Programu. Tokom prethodnih 7 godina, u okviru programa „Evropa za građane i građanke” odobreno je 53 projekata čiji su nosioci iz Republike Srbije u ukupnom iznosu od preko 3.2 miliona evra. Preko 470 korisnika iz Srbije uspostavilo partnerstva sa kolegama širom Evrope, a mnoga od ovih partnerstava rezultirala su i nastavkom saradnje na drugim projektima i programima.

Animirani video sa rezultatima ostvarenim u ovom Programu u prethodnih sedam godina možete pogledati ovde: https://www.youtube.com/watch?v=E25xCO0lu_4

U završnom panelu, predstavljena je i podrška Evropske unije u periodu od 2021. do 2027. godine, kako kroz podršku Delegacije Evropske unije organizacijama civilnog društva u novoj finansijskoj perspektivi, tako i kroz predstavljanje mogućnosti koje nude EU programi Kreativna Evropa, Erazmus + i Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.

Dijalog o ciljevima pokazaće kakvu Srbiju želimo

10. maj 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ukazala je danas na to da dijalog o ciljevima održivog razvoja Srbije do 2030. godine treba jasno da pokaže kakvu Srbiju želimo, dodavši da je današnji tematski skup način da se pokaže da je Ministarstvo "alat" svim reformskim procesima.

Čomić je na tematskom dijalogu „Ciljevi održivog razvoja – Srbija 2030“, održanom u Palati Srbija, poručila da dijalog služi tome da zajedno pronađemo jasan odgovor koji će čuti svi ljudi – kako želimo da Srbija izgleda 2030, kolike da budu plate, koliko nasilja manje, koliko čistog vazduha, dobrog zemljišta, vladavine prave, nezavisnog pravosuđa, koliko da bude svega onoga što će život koji želimo da živimo učini kvalitetnim.

Ona je podsetila na to da su ciljevi održivog razvoja deo procesa integracija, kao i da se više od 85 odsto svega što je potrebno promeniti menja na lokalnom nivou.

Cilj je da isplaniramo evropski, realan, dobar život Srbije, rekla je Čomić i dodala da su zacrtani ciljevi održivog razvoja važni jer, "ko ne planira, taj planira neuspeh".

Foto: Tanjug


Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je krovna politika evrointegrisanja Srbije jasan okvir za sprovođenje ciljeva održivog razvoja, na kome su važni, potrebni i poželjni različiti partneri.

Očekujem da ćemo i uz novu metodologiju pregovora i uz sve nove oblasti i finansijske instrumente moći da idemo ka nulama. Prvi put su nam ciljevi dostizanje nula – od nula zagađenja vode, vazduha i tla, do nula otpada, siromaštava i gladi, postizanja stoprocentnog vrednovanja prirodnog bogatstva, rekla je Joksimović.

Ona je podsetila i na to da je svetski samit u Parizu u decembru 2020. pokazao koliko smo rešeni i smeli, i da smo se na vreme uhvatili u maticu promena definisanu kroz sveobuhvatni zeleni dogovor u okviru EU i njen poseban deo koji smo potpisali deklaracijom u Sofiji – Zelena agenda za Zapadni Balkan.

Ciljevi održivog razvoja su postali deo tog procesa kroz novu metodologiju pregovaranja. Reč je o "klasteru četiri", u kome se nalaze poglavlja o zelenoj agendi, održivom razvoju, digitalizaciji i energetici, istakla je ministarka.
Prema njenim rečima, tri poglavlja iz tog klastera predata su Evropskoj komisiji, a spreman je draft za četvrto, o energetici.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob ocenila je da u našoj zemlji postoji više prilika da se krene putem zelenog plana te, kako je naglasila, u tom cilju treba gurati zajednički i razvijati nove veštine.
Prema njenim rečima, rast bruto domaćeg proizvoda nije dovoljan pokazatelj i mera uspeha, jer poslovno okruženje mora biti uobličeno kriterijumima održivog razvoja.

Savetnica premijerke Slavica Dukić Dejanović je podsetila na Milenijumske ciljeve o transformisanju našeg sveta, dodavši da je cilj da donesemo strategiju održivog razvoja i jačamo rad na lokalu.

Preuzeto: www.srbija.gov.rs

Održane obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

7. maj 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) u periodu od 19. aprila do 6. maja 2021. godine organizovalo je četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Sprovođenje obuke realizovalo se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO. Obuke su se realizovale po akreditovanom programu Nacionalne akademije za javnu upravu i sprovodili su je akreditovani predavači.

Cilj obuke bio je osposobljavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za razvijanje saradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog društva i za sprovođenje postupka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Ove obuke predstavljaju kontinuiranu aktivnost Sektora za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i deo su planiranih aktivnosti u Akcionom planu za poglavlje 23 u potpoglavlju „Borba protiv korupcije“.

Ukupno je učestovalo nešto manje od 100 predstavnika jedinica lokalnih samouprava, a oni koji su položili završni test dobiće sertifikate Nacionalne akademije za javnu upravu.

Održan Treći konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva na temu prevencije terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi u terorizam

27. april 2021.

U petak, 23. aprila 2021. godine, održan je Treći konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti prevencije širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  i Misije OEBS u Srbiji.

Sastanku je prisustvovalo više od 20 učesnika iz redova organizacija civilnog društa kao i predstavnici nadležnih institucija koje su prepoznate kao nosioci aktivnosti u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i pratećeg akcionog plana.

Skupu se u uvodnom delu obratio gospodin Umberto Severini, šef Odeljenja za saradnju u oblasti bezbednosti, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija u Srbij, kao i v.d. pomoćnik ministra gospodin Žarko Stepanović koji je naglasio značaj uspostavljanja saradnje i dijaloga između javne uprave i organizacija civilnog društva i naveo je model konsultativnih sastanaka kao jedan od boljih mehanizama za uspostavljanje te saradnje. Takođe je istakao i ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao nosioca aktivnosti koja podrazumeva jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva.

Nakon izlaganja predstavnika nadležnih ministarstava o sprovedenim aktivnostima u cilju implementacije Nacionalne Strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma, gospođa Kamila Bognoe, iz Odeljenja za trans-nacionalne pretnje u Sekretarijatu OEBS-a predstavila je predlog za organizaciju nacionalnog seminara na temu prevencije i borbe protiv NERVT-a kroz holistički pristup ovom pitanju. Kao predstavnik civilnog društva zapaženo izlaganje imala je gospođa Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji koja predstavila nalaze Analize sprovođenja Strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma Republike Srbije za 2018-2021. Poslednje izlaganje gospođe Valdete Osmani iz Odeljenja za saradnju u sektoru bezbednosti, Misija OEBS-a u Srbiji skrenulo je pažnju na rodnu dimenziju prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi terorizmu. Na kraju sastanka ostavljen je prostor za diskusiju učesnika konsultativnog sastanaka.

Vlada usvojila Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

22. april 2021.

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unapređuje institucionalni okvir i stvaraju uslovi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Novim zakonskim rešenjem utvrđuju se obaveze organa javnih vlasti, poslodavaca i drugih fizičkih i pravnih lica u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Takođe, predviđene su i mere za suzbijanje rodne diskriminacije i ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti, što je jedan od osnovnih međunarodnih standarda u obezbeđivanju ljudskih prava.

Budući zakon regulisaće rodnu ravnopravnost u oblastima rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, socijalnog i zdravstvenog osiguranja i zaštite, obrazovanja, sporta, političkog delovanja i javnih poslova, reproduktivnih i seksualnih prava, pristupa robi i uslugama, kao i mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, kojim se doprinosi sprečavanju diskriminacije po osnovu bilo kog ličnog svojstva.

Diskriminacija u oblasti rada biće oštrije sankcionisana, što će usloviti poslodavce da više vode računa o tretmanu svojih zaposlenih, kao i o poštovanju antidiskriminativnih normi propisanih zakonima iz oblasti rada i zapošljavanja.

Primena zakona baziraće se na ravnopravnom uključivanju žena, osoba sa invaliditetom, pripadnika manjina, starijih osoba i drugih ranjivih grupa u savremene društvene tokove, što će dati pozitivan efekat na privredni sistem i populacionu politiku države.

Preuzteto sa: www.srbija.gov.rs

Predstavljanje Ciljeva održivog razvoja u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

19. april 2021.

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održan je sastanak zaposlenih u Ministarstvu i predstavnika organizacija civilnog društva, članova Platforme za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve”.

Platforma je podržana od strane Vlade Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje, a sprovedena od strane GIZa, u okviru Projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Predstavnici Platforme bliže su upoznali zaposlene sa ciljevima održivog razvoja, kao i proteklim i planiranim aktivnostima Platforme. Organizacije, članice Platforme, sprovele su sveobuhvatno istraživanje na temu “Koliko je Srbija pripremljena za postizanje ciljeva održivog razvoja i šta treba uraditi kako bi se što više približili njihovom ostvarivanju”.

Predstavljena je Agenda 2030 i njenih 17 ciljeva održivog razvoja i izveštaji koje je pripremila Platforma (Izveštaj Srbija 2030 – Pripremljenost za sprovođenje Agende 2030 i Izveštaj Srbija 2030 – razvojni prioriteti – izveštaj nedržavnog sektora).

Ovom prilikom, ministarka Gordana Čomić je istakla značaj saradnje državnih organa i civilnog društva u ostvarenju ciljeva održivog razvoja i najavila formiranje Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030. na nivou Vlade, koju će činiti predstavnici ministarstava i predstavnici nevladinog sektora, članovi KONVENTa EU, kao i formiranje Radne grupe za izradu nacrta Strategije održivog razvoja Srbije do 2030. godine, kojom je planirano da koordinira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sastav ovih radnih grupa činiće jednak broj predstavnika Vlade i civilnog sektora. Takođe je najavila održavanje sedam tematskih dijaloga o ciljevima održivog razvoja.

Konferencija povodom Međunarodnog dana Roma

7. april 2021.

Uoči Međunarodnog dana Roma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, i ambasadama Savezne Republike Nemačke i Republike Portugal, uz podršku zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED, organizovalo je konferenciju pod nazivom „Prevazilaženje anticiganizma u Evropi“.

Ministarka Gordana Čomić, ovom prilikom istakla je da se ne mogu zabraniti predrasude, ali se mogu usvojiti zakoni koji zabranjuju ponašanje zasnovano na predrasudama. Ona je naglasila da je Ministarstvo u službi svih nacionalnih saveta, uključujući i Nacionalni savet Roma i da će aktivno učestvovati u svim projektima vezanim za inkluziju Roma. Čomić je zaključila da je Ministarstvo otvoreno za sve predloge, ocene, kritike i ideje.

Tobias Flesenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu istakao je da „Generalizacije zasnovane na predrasudama o Romima i nomadima i govor mržnje podstiču ksenofobiju, ponavljajući nekada brutalnu istoriju represije nad Romima u Evropi koja traje vekovima“.

Nj.E. ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji naveo je da je romska zajednica najveća nacionalna manjina u Evropi, ali i najviše diskriminisana i marginalizovana, kao i to da je pitanje socijalne inkluzije Roma od posebnog značaja za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i da će Evropska unija nastaviti da bude ključni partner romskoj zajednici u svim inicijativama koje osiguravaju socijalnu inkluziju.

Pava Čabrilovski, predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji izjavila je da je napredak u inkluziji Roma vidljiv u skoro svim segmentima - od obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja, do zdravstvene i socijalne zaštite, ali da su diskriminacija, stereotipi i predrasude prema Romima su dalje prisutni. Čabrilovski je zaključila da su kultura i obrazovanje najbolji mehanizmi za borbu protiv ovih negativnih fenomena.

U ime predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope, Nj.E. Tomas Šib, ambasador Nemačke naveo je da je Nemačka veoma posvećena borbi protiv ovog fenomena u svim njegovim oblicima i da je borba protiv govora mržnje i diskriminacije jedan od prioriteta predsedavanja Savetom Evrope.

Nj.E. Virdžinija Pina, ambasadorka Portugala, u ime predsedavanja Savetom Evropske unije, rekla je da je strateški okvir Evropske unije uključio preporuku Saveta o jedankosti, inkluziji i učešću Roma, a da je tim pregovorima rukovodilo portugalsko predsedavanje Savetom Evropske unije, što je dovelo do jednoglasnog izglasavanja prošlog marta.

Timea Junghaus, izvršna direktorka Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu (ERIAC) je održala glavni govor na konferenciji i zaključila da su Romi  prisutni i predstavljaju integralni deo društava Evrope više od 600 godina, kao i da su dali ogroman doprinos nacionalnim kulturama, uspevajući da razviju strategije kako bi sačuvali otpornost romskog kulturnog nasleđa. Ona je istakla da mnoge značajne institucije moraju uložiti više napora u obrazovanje ljudi o tome da romsko stvaralaštvo nije samo etničko, nematerijalno, duhovno ili naivno, već je integralni i konstruktivni deo onoga što danas zovemo Evropa.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih organa, nezavisnih tela, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Izveštaj o primeni preporuka broj 12a), 26a), 44 i 48g) Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena iz Zaključnih zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

7. april 2021.

Delegacija Republike Srbije predstavila je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena na 72. zasedanju Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, u februaru 2019. godine u Ženevi.

U skladu sa preporukom broj 52. iz Zaključnih zapažanja Komiteta (CEDAW/C/SRB/4), koja se odnosi na obavezu države članice da u roku od dve godine od predstavljanja periodičnog izveštaja dostavi u pisanoj formi informacije o preduzetim koracima za sprovođenje 4 prioritetne preporuke i novim rokom koji je Komitet odredio ( 5. april 2021. godine), Republika Srbija podnosi Izveštaj  o realizaciji ovih preporuka.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 1. aprila 2021. godine usvojila ovaj Izveštaj (Zaključak broj: broj 337-2866/2021).

Izveštaj se odnosi na realizaciju preporuka sadržanih u stavovima: 12a (Zakonodavni okvir i definicija diskriminacije) - usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije bez daljeg odlaganja; 26a (Trgovina ljudima i eksploatacija prostitucije) - ukidanje člana 16. Zakona o javnom redu i miru i da žene u prostituciji nisu kriminalizovane; 44 (Žene iz osetljivih društvenih grupa) -eliminacija višestruke i međusobno povezanih oblika diskriminacije žena u nepovoljnom položaju, istovremeno osiguravajući njihovo ekonomsko osnaživanje.  i 48a (Brak i porodični odnosi) - eliminacija diskriminacije žena u vezi sa imovinom primena prava na zajedničko vlasništvo i uspostavljanje sistema registracije zajedničke imovine.

Ovaj dvogodišnji period izveštavanja obeležila je kriza uzrokovana pandemijom COVID 19, koja je i u svetu i u našoj zemlji, pored ograničavanja uživanja svih ljudskih prava,  dovela i do usporavanja i zastoja u ostvarivanju mnogih planiranih aktivnosti na svim poljima. Žene su, i u Srbiji, podnele najveći teret ove zdrvstvene krize kako u sferi privatnog tako i  profesionalnog života.

Čomić u poseti Kancelariji za inkluziju Roma

6. april 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić danas je sa saradnicama posetila Kancelariju za inkluziju Roma AP Vojvodine.

Ovom prlikom ministarka je istakla da se položaj Roma menja, od republičkog, pokrajinskog pa do lokalnog nivoa, ali i da je pred svim institucijama u Srbiji je još mnogo posla kada je u pitanju inkluzija romske populacije.

Ministarstvo je alat i Skupštini Vojvodine i Vladi Vojvodine, Kancelariji za inkluziju Roma pa tako i lokalnoj samoupravi. Mi hoćemo danas da razgovaramo šta smo do sada uradili, šta možemo da uradimo do sledeće Svetske nedelje Roma 2022. godine, ali i šta kažu Romi o tome, šta država za njih čini – istakla je Čomić.

Na sastanku je konstatovano da pored vidnog napretka u oblasti oblasti obrazovanja, zapošljavnja i stanovanja, još dosta posla predstoji posebno u domenu sanacije neformalnih naselja kako bi se romskoj nacionalnoj manjini obezbedili uslovi za pristojan život.

Ljiljana Mihajlović, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma naglasila je oblast stanovanja i dalje oblast u kojoj se romska zajednica susreće sa najvećim brojem problema, posebno u pogledu velikog broja neformalnih naselja koji ne zadovoljavaju higijenske uslove te da je u ovom segmentu posebno značajna i podrška donatora.

Sastanku je prisustvovala i pokrajinska poslanica, Jelena Jovanović koja je  podsetila da postoji vidan napredak u pogledu inkluzije Roma te da je činjenica da institucije poslednjih godina ulažu napore kako bi se unapredio položaj Roma na svim nivoima.

Sektorski sastanci sa organizacijama civilnog društva

6. april 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je otpočelo sa održavanjem sastanaka sa organizacijama civilnog društva iz koje deluju u različitim sektorima. Sastanci se održavaju kontinuirano i do sada je održano pet sastanka iz različiih tematskih oblasti u kojima deluju organizacije civilnog društva: vladavina prava, socijalna zaštita i socijalna politika, životna sredina, obrazovna i omaldinska politika i filantropija.

Cilj sastanaka je upoznavanje organizacija sa osnovnim ciljevima i planovima ministarstva, kao i sagledavanje postojećeg stanja u datim oblastima, uspostavljanje dijaloga o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i o svim temema koje se u narednom peridu trebaju prioritizovati kao i potencijalnim pravcima daljeg delovanja kada je u pitanju saradnja dva sektora.

Predstavnici organizacija civilnog društva koji su prisustvovali sastancima dobili su priliku da iznesu svoje predloge za unapređenje saradnje sa javnim vlastima u oblasti kojoj deluju i predlože potencijalne mehanizme saradnje.

U narednom periodu planirano je održavanje društvenih/sektorskih dijaloga sa temema koje su organizacije predstavile kao značajne na ovim sastancima, kao i nastavak održavanja sastanka sa organizacijama civilnog društva.

Rešavanje problema manjina kroz dijalog i u duhu tolerancije Beograd, 31. mart 2021.

1. april 2021.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas sednici Saveta za nacionalne manjine, na kojoj je bilo reči o aktivnostima u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina u Srbiji i na kojoj je podnet izveštaj o sprovođenju Akcionog plana o nacionalnim manjinama.

Brnabić je istakla da formiranje novog ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na čijem je čelu Gordana Čomić, predstavlja snažan signal i pokazuje stav Vlade Srbije o značaju unapređenja prava manjina.

Ona je ocenila da je rad Saveta veoma važan jer omogućava da se kroz koordinaciju i dijalog rešavaju problemi i poboljšava položaj manjina.

Premijerka je naglasila da uprkos teškom periodu izazvanom pandemijom COVID-19, sredstva za finansiranje nacionalnih saveta manjina nisu umanjivana, što predstavlja još jednu potvrdu da se položaju i pravima manjina pridaje veliki značaj.

Brnabić je ujedno uputila poziv predstavnicima nacionalnih manjina da u svojim sredinama rade na promovisanju vakcinacije, kako bismo što pre postigli kolektivni imunitet.

Ministarka Čomić je rekla da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećeno rešavanju svih problema manjina kroz  dijalog i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u celini.

Na današnjoj sednici odlučeno je da prioritet u unapređenju položaja nacionalnih manjina ima oblast obrazovanja i kulture. Naglašeno je da Budžetski fond za nacionalne manjine za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a sredstva će biti uložena u obrazovanje kao prioritetnu oblast u 2021. godini, kao i za finansiranje programa i projekata od značaja za nacionalne manjine.

Sednici su prisustvovali i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ministarka pravde Maja Popović.

Preuzeto sa sajta: www.srbija.gov.rs 

Ako se udružimo svi mi koji želimo dobro Srbiji, postoji verovatnoća da ćemo se sastati za dve godine u ovoj sali i reći - mogli smo i uspeli smo

25. mart 2021.

U Palati Srbija danas je održana konferencija za medije povodom početka projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“, na kojoj su govorili Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu i Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole.

Ministarka Čomić istakla je da svako društvo prolazi kroz proces utemeljenja dijaloga. Ono što razlikuje uspešna i neuspešna društva u svetu jeste da li su to društva koja razgovaraju ili su to društva koja ne umeju da razgovaraju i neguju sukobe.

Beogradska otvorena škola kao nosilac projekta sa našim ministarstvom kao partnerom ali i sa drugim međunarodnim i domaćim partnerima uz podršku Evropske unije učestvuje u temeljenju instituta društvenog dijaloga u našoj zemlji, izjavila je Čomić.

„Moramo normalizovati situaciju u kojoj se o svakoj temi u društvu razgovara na ovaj način, kroz dijalog između predstavnika vlasti i civilnog društva koje želi da svoju ekspertizu uloži u napredak društva. Ne znamo unapred rezultat dijaloga, ali znamo da ako se udružimo svi mi koji želimo dobro Srbiji, postoji verovatnoća da ćemo se sastati za dve godine u ovoj sali i reći - mogli smo i uspeli smo“, dodala je Čomić.

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji istakao je da organizacije civilnog društva imaju bitnu ulogu u ovom dijalogu kao posrednici koji sa predstavnicima javne uprave komuniciraju najvažnije potrebe društva i sa tim u vezi je bitno uspostaviti sistemsko, a ne periodično uključivanje civilnog društva - kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Kako se u Evropskoj uniji svakodnevno realizuje dijalog, tako je i za Srbiju veoma bitno da dijalog postane nova normalnost i deo svakodnevnih debata, naveo je g-din Fabrici.

Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu je ovom prilikom naglasila da, ako državu gledamo kao sistem čiji je zadatak da obezbedi funkcionisanje naše zajednice, ovaj projekat služi osnaživanju delova društva koji nisu deo izvršne vlasti. Univerziti su nedovoljno iskorišćen resurs koji svojim ekspertskim uslugama može da pruži više nego što je učinjeno do sada.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji podržava Evropska unija, a sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Univerzitetom u Beogradu, Međunarodnim centrom „Olof Palme“ i Kancelarijom za udruženja Republike Hrvatske.

Ministarka Čomić sa predsednikom Udruženja Crnogoraca Srbije „Krstaš“

17. mart 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić primila je danas u prostorijama Ministarstva Nenada Stevovića, predsednika Udruženja Crnogoraca Srbije ”Krstaš”.

Tokom razgovora gospodin Stevović je predstavio probleme sa kojima se crnogorska nacionalna manjina suočava u Srbiji. Razgovarano je o opštem problemu kulture poštovanja manjinskih prava u medijima i javnom prostoru prema pripadnicima crnogorske zajednice, ali i o konkretnim problemima u opštinama Vrbas i Mali Iđoš. Problem koji crnogorska nacionalna manjina ima oko službene upotrebe jezika i pisma u opštini Vrbas, iako po popisu iz 2011. godine ima 17,5% građana te opštine koji su se izjasnili kao Crnogorci, a crnogorski jezik nije u službenoj upotrebi pored niza inicijativa još od 2010. godine i imperativne zakonske norme. Takođe je uočen i problem finansiranja CKPD ”Princeza Ksenija” iz Lovćenca, opština Mali Iđoš, što utiče na funkcionisanje jedinog Crnogorskog kulturnog centra i jedine Crnogorske biblioteke i čitaonice u Srbiji.

Ministarka Čomić, još jednom je ponovila da je Ministarstvo alat za sve i da razume kada neko hoće da reši probleme i štiti interese svoje nacionalne zajednice.

Dogovoreno je da će se komunikacija u cilju pronalaženja rešenja nastaviti i u narednom periodu.

Jedino ako imamo dijalog o obrazovanju, onda ulažemo u razvoj Srbije

15. mart 2021.

Na drštvenom  dijalogu u vezi sa Predlogom strategije razvoja obrazovanja i vspitanja u Republici Srbiji koji je danas organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ministarka Gordana Čomić, izjavila je da deca koja će istekom ove strategije 2030. godine krenuti u prvi razred, nikome još nisu na pameti. Za njih radimo danas. Deca koja će završiti srednju školu, danas su u petom razredu. Deca koja će tada diplomirati, ove godine će završiti osnovnoškolsko obrazovanje.

Nema slikovitijeg primera na osnovu kojeg ćemo pokazati da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja alat razvoja Srbije. Baš kao što je i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog alat svim korisnicima za koje je nadležno, pa tako i nacionalnim savetima, osnosno svim predstavnicima čije interese nacionalni saveti brane, ali jednako tako i diskriminisanima, zaboravljenima, onima bez prava, onima sa fiktivnim pravom, dakle svima koji žive u nepravdi i nejednakosti, podsetila je.

Jedino ako imamo dijalog o obrazovanju, onda ulažemo u razvoj Srbije, jer ovde nije reč samo o tome kakav kvalitet obrazovanja treba da imaju nacionalne manjine u Srbiji, već je ovde reč o našem zajedničkom razvoju, istakla  je Čomić.

Šta god bio ishod našeg razgovora, molba je da ovo zapamtimo: da radimo za decu koja se još nisu rodila i decu koja ne znaju da mi sedimo u ovoj sali, jer su trenutno u osnovnoj školi, naglasila je Čomić. 

Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, ovom prilikom izjavio je da je intencija svih ministara u Vladi da svaki važan strateški dokument izgradimo zajedno, na jedan inkluzivan način.

Kada je reč o pravima nacionalnih manjina, jedno od najvažnijih je očuvanje kulturnog identiteta, pre svega obrazovanje i dostupnost obrazovanja. Važno je da ostavimo što širi okvir u ovoj strategiji, kako bismo te 2030. godine mogli da nastavimo dalje da unapređujemo ovaj veoma važan segment našeg obrazovnog sistema - naglasio je Ružić.

Drago mi je da možemo da razmenimo mišljenja o primeni međunarodnih standarda koji su u velikoj meri inkorporirani u čitav naš zakonodavni okvir, podsetio je. Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja intenzivno radi na unapređivanju dostupnosti i kvalitetu obrazovanja za pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina kroz tri modaliteta obrazovanja. U toku prošle godine angažovano je 469 nastavnika ili nastavnica koji predaju izborni program materni jezik sa elementima nacionalne kulture za 14510 učenika.

Prisutnima su se, u uvodnom delu obratili i Muamer Bačevac, narodni poslanik, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Nadia Ćuk,  zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu i Borče Veličkovski, ispred koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Nemačka razvojna saradnja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog zajedničkim snagama ka inkluziji Roma

10. mart 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nemačka razvojna saradnja koju sprovodi GIZ potpisali su danas sporazum o tehničkoj saradnji u okviru koje će intenzivirati rad na inkluziji Roma.

Sporazum je potpisan u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ uz podršku novoosnovanog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u čijoj je nadležnosti jačanje međusektorske saradnje i praćenje sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

„Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo uz znanje i finansijsku podršku Nemačke i našu volju za smanjenjem nepravde i nejednakosti za Rome ovim projektom zajedno biti alat za izgradnju vladavine prava u Srbiji s nadom da ćemo izgraditi društvo u kome se život Roma i drugih ljudi neće razlikovati ni na čiju štetu“, poručila je ministarka Gordana Čomić.

Vođa projekta (GIZ), Aleksandra Dimić-Ugrinaj  istakla je važnost formiranja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog jer doprinosi jačanju odgovornosti za implementaciju Strategije i procesu inkluzije Roma i Romkinja ali i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji.

„Naš cilj je da podržimo jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje mera iz Strategije,  pružimo podršku ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja kao i  merama za suzbijanje diskriminacije i stereotipa protiv romske populacije. Verujemo da ćemo zajedničkim snagama i saradnjom uspeti u zadatku da pomognemo onima koji su najugroženiji“, dodala je gospođa Dimić-Ugrinaj, vođa projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“

Srbija razume kulturu ljudskih prava i prava ljudi da žive u istopolnoj zajednici

10. mart 2021.

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, izjavila je da je danas prvi dijalog o Predlogu nacrta Zakona o istopolnim zajednicama, kojim Srbija pokazuje samostalnost odluke da ljudska prava budu primenjena na sve građane i građanke Republike Srbije, jednako, pa čak i na manjinsku grupu LGBT populacije, koja ima prava da zakonom uredi prava i obaveze međusobnog života.

Dijalog je jedini mehanizam putem kojeg možete razgovarati o razlozima,  zašto neko smatra da ljudi, zbog svojih ličnih svojstava – volje za životom u istopolnim zajednicama ne mogu da imaju ista prava kao i svi drugi ljudi, izjavila je.

Čomić izražava nadu da će predlozi, ideje, opaske, primedbe svih zainteresovanih u Srbiji biti takve da se napravi najbolji mogući zakon. To dugujemo Srbiji koja se na ovaj način penje na lestvici društava koja poštuju ljudska prava i biće verovatno 49. ili 50. zemlja na planeti koja će ovakav zakon usvojiti, naglasila je.

Prema njenim rečima, ovaj zakon će biti  pokazatelj da Srbija razume kulturu ljudskih prava i prava ljudi da žive u istopolnoj zajednici.

Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji je uputila čestitke ministarki Čomić za spremnost i intencije da Srbiju povede na put bez diskriminacije i socijalne inkluzije svih njenih građana. Pohvalila je široku uključenost civilnog društva i pripadnika LGBT zajednice u procesu konsultacija, jer, kako navodi, participacija mnogo različitih grupa i perspektiva, vodi ka dobrim rezultatima.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti podsetila je da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kroz preporuke za unapređenje ravnopravnosti, u svojim izveštajima, više puta ukazivao na potrebu za donošenjem propisa kojima se omogućava registracija istopolnih parova i regulišu dejstva, pravne posledice i način prestanka registrovanih partnerstava. Praksa institucije pokazuje da pripadnici LGBT zajednice najviše podnose pritužbe zbog diskriminacije u javnoj sferi gde su izloženi neprimerenom govoru pa i govoru mržnje. 

Na skupu je zaključeno da bi se usvajanjem ovog zakona u punoj meri afirmisale vrednosti na kojima se temelji naše društvo, a koje su izražene najvišim pravnim normama, ustavnim normama kao vladavina prava, socijalna pravda, načela građanske demokratije, ljudska i manjinska prava i slobode, pripadnost evropskim principima i vrednostima, kao i izrirčita zabrana diskriminacije posredne ili neposredne po bilo kom osnovu.

U društvenom dijalogu učestvovali su narodni poslanici, predstavnici državnih organa i institucija, organizacija civilnog društva koje se bavi pravima LGBTI osoba, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja, međunarodne organizacije.

Jasnije odredbe, veće kazne i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi

05. mart 2021.

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na održanom tematskom dijalogu o predlozima za izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavila je, da je Zakon protiv diskriminacije u jednom društvu borba za krunjenje nepravdi prema svima nama koji u ovom društvu živimo. Diskrimnacija je izvor kojim naše predrasude pretvaramo u ponašanje kojim nanosimo nesreću drugim ljudima,  naglasila je.

Foto: Tanjug (Tara Radovanić)


Ona je podsetila na to da je Zakon o zabrani diskriminacije dugo i teško donošen, da je danas u toku dijalog o izmenama i dopunama Zakona i o tome, šta je to što je do sada pisano u Zakonu, a nije dalo dobar rezultat za ljude izložene diskriminaciji.

Prema njenim rečima, u Nacrt zakona unete su i odredbe kojima se brani diskriminacija nacionalnih manjina, a najveći broj članova Nacrta zakona odnosi se na izmene kaznenih odredbi čime se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o prekršajima. Kako je izjavila, očekuju se jasnije odredbe, veće kazne i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi.

Čomić je izrazila zahvalnost Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na dosadašnjem radu,  ministarki Kisić Tepavčević i ministarski pravde Maji Popović, za uloženi napor da se dođe do najboljeg mogućeg nacrta Zakona.

Foto: Tanjug (Tara Radovanić)


Uživanje prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, obezbeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu,izjavio je Tobija Flesenkemper (Tobias Flesenkemper), šef misije Saveta Evrope u Srbiji. Kako navodi, to je princip od kog ne sme da se odstupa. On je ukazao na preporuke Evropske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije (EKRI) u oblasti rasne diskriminacije, rasizma, ksenofobije i  antisemitizma.

Tobijas se zahvalio ministarki Čomić u naporima da se unapredi postojeći zakonodavni okvir u oblasti zabrane diskriminacije.

Prisutnima su se, u uvodnomn delu obratile i Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Maja Popović ministarka pravde.

Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika

21. februar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, povodom obeležavanja 21. februara – Međunarodnog dana maternjeg jezika, da je u našoj zemlji u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 11 jezika nacionalnih manjina.
Generalna skupština UNESKO 1999. godine proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
UNESKO ukazuje na to da je jezička raznolikost sve ugroženija i da preko 40 procenata svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume.
U cilju podizanja svesti o značaju očuvanja maternjih jezika tema Međunarodnog dana maternjeg jezika ove godine je „Negovanje višejezičnosti za uključivanje u obrazovanje i društvo“.

Vođena idejom da posredstvom još jednog međunarodnopravnog akta, posvećenog zaštiti i unapređenju manjinskih jezika, doprinese zaštiti i očuvanju multikulturalizma i višejezičnosti u Srbiji i Evropi, naša zemlja je 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope. Ratifikacijom Povelje Srbija se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na našoj teritoriji.
Manjinski jezici koriste se u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomoskom, društvenom i kulturnom životu.
Svesna značaja obrazovanja na maternjem jeziku u kontekstu očuvanja jezika nacionalnih manjina, Srbija obezbeđuje, osim na srpskom jeziku, celokupno obrazovanje na maternjem jeziku na još osam jezika, i to albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom.
Osim toga, još osam jezika se izučava u okviru nastavnog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture – bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezik. Približno 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima na svim nivoima obrazovanja.
Pravo na informisanje na jeziku nacionalne manjine se ostvaruje putem štampanih i elektronskih medija. Na manjinskim jezicima se izdaju novine, časopisi, publikacije, zbornici, a elektronski mediji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina.
U Srbiji je u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 11 jezika nacionalnih manjina (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki) na celoj teritoriji 42 jedinice lokalne samouprave.
Pored toga, toga vlaški i romski jezik su u službenoj upotrebi u pojedinim naseljenim mestima.
Kada je u pitanju srpski jezik, domaći lingvisti upozoravaju na to da se naš jezik našao pred sve većom najezdom engleskog i da je ugrožen u meri u kojoj su to čak i neki svetski jezici – francuski, nemački, italijanski.

Unapređenje saradnje sa BiH u oblasti ljudskih prava

17. februar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić razgovarala je danas sa ministrom za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Milošem Lučićem o saradnji u oblasti ljudskih i manjinskih prava, problemu nasilja prema ženama, kao i o migrantima u regionu.
Čomić je u obraćanju novinarima, nakon sastanka u Palati Srbija, istakla da je evropski duh, kojem pripadaju Srbija i BiH, ono što je realizovalo današnji sastanak, naglasivši da oba ministarstva žele da evropskim duhom prestanu da opisuju probleme, već da ih zajednički rešavaju.
Ona je predočila da će budući bilateralni, ali i multilateralni projekti u okviru Zapadnog Balkana, biti posvećeni smanjenju nepravde u društvima i rešavanju problema.

Prema njenim rečima, saradnja između dva ministarstva će biti nastavljena, budući da se bave istim temama kao što su nasilje prema ženama, tretiranje migranata sa stanovišta ljudskih prava i uključivanje Roma u društvo.
Lučić je, podsetivši na to da boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu, preneo da je na sastanku bilo reči o pitanjima ostvarivanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, porasta žrtava nasilja u porodici, ali i o migrantima.
On je konstatovao da je u vreme epidemije COVID-19 porastao broj slučajeva nasilja u porodici i prema ženama, naglasivši da je zadatak svih da se to ne dešava.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava BiH je u 2020. godini izdvojilo 100.000 konvertibilnih maraka za sigurne kuće, ukazao je Lučić i uputio poziv Čomić da u narednom periodu poseti BiH kako bi nastavili razgovore o unapređenju saradnje.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/520521/unapredjenje-saradnje-sa-bih-u-oblasti-ljudskih-prava.php

Autor: TANJUG


Zakon o rodnoj ravnopravnosti u Skupštini do kraja prolećnog zasedanja

10. februar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), organizovalo je danas tematski društveni dijalog pod nazivom „Socijalna politika i zdravstvena zaštita“.
Ministarka Gordana Čomić istakla je da ovaj skup predstavlja polaznu osnovu za izradu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, čiji bi predlog pred poslanicima trebalo da se pojavi do kraja prolećnog zasedanja.
Ona je objasnila da ovo zakonsko rešenje treba da pruži smernice za sve druge zakone, odnosno da odgovori na to kakva ponašanja zasnovana na predrasudama, i prema muškarcima i ženama, treba zabraniti kako bi celo društvo živelo sa više kvaliteta i manje nepravdi.
Prema njenim rečima, ovaj zakon se ne bavi samo položajem žena, već položajem svih u društvu, da svi imaju jednake uslove za pristup tržištu rada, ali i jednaka prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković iznela je podatak da u Srbiji ima 560.000 udovica i 150.000 udovaca, objasnivši da ta razlika proizilazi iz toga da muškarci mnogo više umiru od nasilnih smrti, ali i ređe idu na preventivne preglede.

Pored toga, kako je naglasila, građani koji žive u udaljenim sredinama, gde zdravstvena zaštita nije dovoljno dostupna, ne odlaze kod lekara, trpe zbog "sitnice", a na kraju se ta "sitnica" završi gubitkom organa, ekstremiteta ili života.
Janković je poručila da država zbog toga ne sme život u udaljenim mestima ostaviti bez adekvatne podrške i da je potrebno organizovati mobilnu zdravstvenu zaštitu.
Ostvarivanje prava na ravnopravnost leži i u kreiranju dobre socijalne politike, koja je najvažniji deo ekonomske politike, predočila je ona i naglasila da je pored finansijske podrške veoma važna i servisna podrška.
Stvarnost je drugačija jer je pomoć, naročito ženama koje najviše brinu o porodici, potrebna ako žele da izađu na tržište rada i oko podizanja deteta. Zbog toga je važno usklađivanje radnog vremena predškolskih ustanova, navela je Janković i istovremeno upozorila na to da nedovoljnu podršku imaju i najstariji sugrađani i osobe sa invaliditetom.
Pitanje rodne ravnopravnosti nije pitanje prava žena, već pitanje ravnopravnosti svih građana, jednakog pristupa svim pravim i uslugama i u tome ne smemo zaboraviti muškarace, zaključila je ona.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da se na skrining koji se organizuje u ruralnim sredinama javlja malo žena, što je u 21. veku nedopustivo.
Moramo više kroz medije i društveni dijalog govoriti o tome koliko su važni preventivni pregledi, jer gubimo živote, upozorio je on i dodao da je u ruralnim sredinama i dalje tabu tema ili sramota za ženu da kaže da ima problem sa reproduktivnim organima.
Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić potvrdila je da je kriza izazvana pandemijom koronavirusa mnogo više pogodila žene nego muškarce, jer su upravo one zastupljene u sektorima koji su najviše pogođeni krizom, poput turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva.
Prema njenim rečima, žene su i pre pandemije više radile kućne poslove, a prema analizi, koju je uradila Međunarodna organizacija rada, da je žena tržišno plaćena za poslove koje je obavljala kod kuće za vreme pandemije imala bi platu od 546 evra.
Ona je ukazala i na problem primene zakona, ističući da su u Srbiji mnogi zakoni dobri, ali da se ne primenjuju u praksi, kao i da se to ne kažnjava.
Nema sankcije, nema kazne, nema odgovornosti. Mi donesemo jedan dobar zakon po svim evropskim standarima i na kraju se on ne poštuje, zbog čega građani gube poverenje u institucije i sistem, objasnila je Savić.
Ona je navela primer Zakona o radu, u kojem se navodi da rad na određeno vreme može trajati maksimalno dve godine, a u praksi traje i po 10 do 15 godina.
Direktorka Kancelarije UN Women u Srbiji Milana Rikanović istakla je da je pandemija koronavirusa još više povećala neravnopravnost koja je postojala u našem društvu, navodeći da je neophodno unaprediti oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
Skupu su prisustvovali i predstavnici Skupštine Srbije, državnih organa i institucija, pokrajinskih sekretarijata, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, sindikata i akademske zajednice.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/519120/zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-u-skupstini-do-kraja-prolecnog-zasedanja.php

Autor: FONET


Novi zakonski okvir za bolji položaj žena

9. februar 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), organizovalo je danas društveni dijalog na temu „Ekonomsko osnaživanje žena“.
Tom prilikom je istaknuto da su žene u Srbiji diskriminisane jer, iako brojnije od muškaraca, one teže dolaze do posla, manje su plaćene od muškaraca za isti posao, ne postavljaju se često na rukovodeće pozicije, vlasnice su svega 25 odsto ukupne imovine u našoj zemlji, a neretko se na tržištu rada suočavaju i sa gubitkom posla kada odluče da postanu majke.
Ministarka Gordana Čomić istakla je da su svi ti stavovi polazna osnova za pravljenje članova novog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, na koji se čeka dugo, a koji bi trebalo da doprinese boljem položaju žena i jednakim uslovima u svim oblastima za oba pola.
Ona je navela da će svi na koje se Zakon o rodnoj ravnopravnosti odnosi dobiti prostor da kažu svoje mišljenje kako bi život bilo koje samohrane majke, žene žrtve diskriminacije i svakog pojedinačno bio bolji.

Poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković naglasila je da je jako važno da sve što bude propisano novim zakonom ne ostane mrtvo slovo na papiru, ali i da se vodi računa o efektima tih propisa i njihovoj usaglašenosti u realnom životu.
U skladu sa tim, ona je iznela podatak da je ograničenje broja zaposlenih u javnom sektoru imao veći negativan uticaj na žene nego na muškarce.
Najveća neravnopravnost za žene u oblasti rada je zbog tradicionalnih odnosa i rodnih uloga u našem društvu. To je nešto što se ne može izmeniti jednim zakonom, već se menja u našoj kulturi, nauci, medijima, obrazovanju. To su ključne oblasti za izmene onih rodnih obrazaca koje se kasnije odražavaju na diskriminaciju na tržištu rada, objasnila je Janković.
Ona je ukazala na to da je problem sa kojim žene suočavaju kada dođu na razgovor za posao i to što se sagledava i njen fizički izgled i porodični status.
Pored toga, kako je podvukla, u našem društvu mora da postoji nulta toleranicija za seksizam, seksualno uznemiravanje i mizoginiju.
Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Snežana Vuković prenela je da ovo ministarstvo radi na projektu kojem bi bile obuhvaćene sve škole i nastavnici, a koji se tiče seksualnog obrazovanja i vaspitanja, ali i rodne ravnopravnosti.
Prema njenim rečima, značajni su pomaci u ravnopravnosti polova napravljeni uvođenjem dualnog obrazovanja, koje je doprinelo tome da sve više devojčica bira modele kao što su mašinski tehničar, industrijski tehničar, IT i ostale poslove koji su navođeni kao "muška zanimanja".
Pored toga, kako je dodala, više žena upisuje fakultete u odnosu na muškarce, ali i završava, tako da je 2019. bilo upisano 25.000 žena i 17.500 muškaraca.
Predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković naglasio je da ne sme da nas zavara podatak da više žena upisuje i završava fakultet, jer one nakon toga upadaju u prazano polje nemoći.
On je podvukao da su zbog diskriminisanog položaja žena u našoj zemlji svi podjednako krivi – muškarci, žene, vladini i nevladini sektori, naglasivši da ovog puta donošenje novog zakona o rodnoj ravnopravnosti ne sme biti zaustavljeno.

Direktorka Sektora preduzetništva u Privrednoj komori Srbije (PKS) Branislava Simanić istakla je da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od strateških projekata države.
Ona je predstavila rezultate koje je PKS uradila u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, iz kojih je zaključeno da su žene u Srbiji brojnije od muškaraca, da imaju skoro isti nivo obrazovanja, žive pet godina duže, ali da teže dolaze do posla, pre dobijaju otkaz, manje su plaćene za isti posao, kao i da se teško biraju na rukovodeće položaje.
Kada je reč o vlasničkoj strukturi, samo 13 odsto žena su vlasnice poljoprivrednih domaćinstava, predočila je Simanić i iznela podatak da su za isti posao žene manje plaćene i do 16 odsto.
Šefica Agencije UN Women Milana Rikanović podsetila je na to da je međunarodna obaveza Srbije da donese novi zakon o rodnoj ravnopranvosti.
Prema njenim rečima, podaci o položaju žene sada su daleko nepovoljniji zbog pandemije virusa korona i da su te razlike na tržištu rada između muškaraca i žena još veće.
Rikanović je naglasila i da svaka mera iz Zakona mora da bude praćena budžetom, jer bez novca ciljevi ne mogu da se prevedu u stvarne živote.
Tematskom dijalogu su, pored govornika, prisustvovali i predstavnici Narodne skupštine Srbije, Skupštine AP Vojvodine, državnih organa, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/518825/novi-zakonski-okvir-za-bolji-polozaj-zena.php

Autor: TANJUG


Podržati žene koje nose najveći teret pandemije

25. januar 2021.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić izjavila je danas da je teret pandemije više na ženama nego na muškarcima, jer su one većina svuda tamo gde je nega i briga o drugima, u zdravstvu, školstvu, socijalnom staranju, brizi o starijima, u radnjama, na pijacama.
Čomić je na konferenciji “Stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji”, koja je, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže, održana u zgradi Doma Narodne skupštine, navela da su neke posledice pandemije već jasno merljive i da ovaj virus nije rodno neutralan jer su dve trećine zaraženih i umrlih  muškarci.
Prema njenim rečima, u proseku, skoro dve trećine žena dobilo je još jednu porodicu za staranje, još jednu obavezu za školsku decu koja nastavu imaju od kuće, još jednu dodatnu brigu o nekome o kome nema ko drugi da brine.

Pandemija je izbrisala pravo žene da radi osam sati, spava osam sati i da osam sati radi šta god joj volja, bili to kućni poslovi, kultura, opuštanje, vreme razonode ili odmora, rekla je Čomić.
Ministarka je ukazala na to da u proseku žena tokom pandemije spava šest časova a radi 18 i da takvo stanje, kako je ocenila, mora ostaviti srednjoročne i dugoročne posledice po žensko mentalno i fizičko zdravlje.
Čomić je poručila da su država i institucije dužne da organizuju dijalog o tome kakve mere su moguće ubuduće da se na svu brigu koju žene nose tokom pandemije odgovori kako treba.
Da kažemo ženama da ih vidimo i da ćemo učiniti bar nešto da im nadoknadimo sav neplaćeni rad koji ulažu da bi zemlja uopšte funkcionisala tokom pandemije, rekla je Čomić.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/514620/podrzati-zene-koje-nose-najveci-teret-pandemije.php

Autor: TANJUG


Ministarstvo uvek spremno za rešavanje problema mladih

16. decembar 2020.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić učestvovala je danas na onlajn događaju ''Na amplitudi dijaloga – #MladiPitaju'', u organizaciji Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava.
Čomić je tom prilikom primetila da mlade, kao ni žene, niko ne shvata ozbiljno, da su zbog svojih godina omalovažavani i diskriminisani u našem društvu, kao i da neprihvatanje mladih kao ravnopravnih članova ima korene u tradicionalnoj porodici.

Ona je dodala da je zabluda da pojedinac ili posvećena grupa ljudi ne mogu da menjaju svet, jer istorija pokazuje da se svet uvek tako menjao i da uvek promene počinju od posvećenog pojedinca ili grupe.
Mladi sa inicijativama, predloženim temama i definisanim ciljevima i preporukama uvek mogu da se obrate resornom ministarstvu, navela je Čomić i naglasila da mladi imaju pravo na stav, kritiku i zahteve prema onima koji su iz budžeta plaćeni da rešavaju njihove probleme.
Prema njenim rečima, mladi očekuju da budu priznati, ravnopravni i da im je to važnije od toga da li će imati platu od 500 ili 1000 evra.
Žele da žive onako kako žive mladi ljudi u društvima vladavine prava i to je jedan od razloga zašto jedna generacija napušta Srbiju, dok mi oklevamo da izgradimo dijalog i vladavinu prava, poručila je ministarka.
Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava najavio je da će do kraja godine biti predstavljen godišnji izveštaj o ljudskim pravima u 2020, koji se radi sa timom UN u Srbiji.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/506638/ministarstvo-uvek-spremno-za-resavanje-problema-mladih.php

Poštovanje ljudskih prava prioritet Vlade

10. decembar 2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije organizovalo je danas, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, konferenciju pod nazivom "Uticaj pandemije koronavirusa – COVID-19 na stanje ljudskih prava u Srbiji".
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić istakla je da su ljudska prava u temelju vladavine prava i da su upravo zato prioritet Vlade Srbije.

Ljudska prava su univerzalna, nedeljiva, opšta i dragocena za sve koji se razlikuju po mestu rođenja, boji kože, verskom opredeljenju, polu i drugom i ne smeju biti kršena bez opomene i sankcije za tako nešto, naglasila je ministarka i dodala da se Srbija i ovom konferencijom samoobavezuje na poštovanje ljudskih prava i vladavinu prava.
Ona je ukazala na to da svi rođenjem imaju ista prava, da se razlikujemo po mnogim pitanjima, ali da smo svi ljudi i da za sve nas važe ista prava, poručivši da pandemiju koronavirusa možemo pobediti tako što ćemo štititi sebe i druge.
Na početku konferencije video-porukom obratio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, koji je istakao da pandemija podriva ljudska prava, dajući izgovor za drastične bezbednosne mere.
On je naglasio da je tokom pandemije na videlo izašla i istina da su ljudska prava univerzalna, da štite sve ljude i da se efikasan odgovor na pandemiju mora temeljiti na solidarnosti i saradnji.
Pristupi koji dovode do polarizacije društva, autoritarizam i nacionalizam, gube smisao pred globalnom pretnjom, naglasio je Gutereš.

Prema njegovim rečima, nužni su opšti modeli utemeljeni na poštovanju ljudskih prava, kao što je zdravstvena zaštita za sve da bismo ovu pandemiju pobedili.
Na ovom skupu učestvuju i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob i šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkamper.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/504848/postovanje-ljudskih-prava-prioritet-vlade.php

Partnerski odnos sa predstavnicima nacionalnih manjina

24. novembar 2020.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Gordana Čomić održala je danas, uz poštovanje svih mera zaštite u cilju suzbijanja širenja bolesti COVID-19, prvi sastanak sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na kojem su razmenjene informacije o radu, izazovima i aktivnostima nacionalnih saveta, kao i o planovima za naredni period.
Čomić je prisutne upoznala sa planiranim aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji i čija realizacija ima za cilj unapređenje prava koje će biti vidljivo kroz otklanjanje loših ocena iz relevantnih međunarodnih izveštaja.
Posebnu pažnju ćemo posvetiti učešću pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije, jer broj pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi nije samo broj, on je dokaz da se ozbiljno misli kada se govori o postizanju odgovarajuće strukture zaposlenih, odnosno da se radi ono što se govori, naglasila je Čomić.
Prema njenim rečima, nacionalni saveti mogu da očekuju punu podršku Ministarstva, kao i partnerski odnos u rešavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
Predstavnici nacionalnih saveta izneli su svoje predloge o nastavku saradnje sa državnim organima kao i novoosnovanim Ministarstvom i ukazali na pojedina otvorena pitanja iz oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina njihovih zajednica, čija rešenja treba očekivati u narednom periodu.
Čomić je poručila da je veoma važno da se, u skladu sa dosadašnjom praksom, nastavi negovanje odnosa saradnje i poverenja između nacionalnih saveta i Vlade odnosno nadležnog ministarstva, navodi se u saopštenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izvor: https://www.srbija.gov.rs/vest/500275/partnerski-odnos-sa-predstavnicima-nacionalnih-manjina.php