MENI
 
Naslovna » Ljudska prava » Međunarodni ugovori » ECRI

ECRI

VI ciklus monitoringa Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI)

Vlada Republike Srbije usvojila je 26. januara 2023. godine Odgovore na pitanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI) u okviru VI ciklusa monitoringa.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (ECRI) u skladu sa dosadašnjom praksom započela je 2019. godine šesti ciklus monitoringa. U ovom ciklusu fokusira se na tri teme od značaja za sve države članice Saveta Evrope: efektivna jednakost i pristup pravima, govor mržnje i nasilje motivisano mržnjom i integracija i inkluzija, uz odabir i jedne specifične teme za državu u kojoj se vrši monitoring. Cilj monitoringa od strane ECRI-ja, jeste da pruži praktične i detaljne predloge koji se tiču rešavanja identifikovanih problema u zemljama članicama Saveta Evrope.

U okviru priprema za posetu delegacije ECRI, koja će se realizovati u aprilu mesecu ove godine, našoj državi je dostavljena lista pitanja, u kojima se između ostalog od nadženih organa vlasti traže i odgovori na preporuke koje nisu ili su delimično sprovedene u okviru petog ciklusa monitoringa koje su date u izveštaju ECRI-ja o Srbiji 2017. godine.

Pripremu odgovora i sačinjavanje izveštaja koordiniralo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Odgovori pokrivaju period od početka 2017. do kraja 2022. godine. U procesu izrade odgovora učestvovalo je 30 organa i institucija, od Narodne skupštine, ministarstava i institucija kojima su u nadležnosti pitanja koje pokriva ECRI, Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za rattne zločine, Vrhovnog kasacionog suda, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Regulatornog tela za elektronske medije i Grada Beograda.