MENI
 
Naslovna » Međunarodna saradnja i evropske integracije

Međunarodna saradnja i evropske integracije

Boris Milićević – v.d. pomoćnika ministra

Tel:     +381 11 22 50 691

e-mail adresa:medjunarodnasaradnja@minljmpdd.gov.rs    

 

U Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu projekata finansiranih iz fondova EU; identifikaciju i formulaciju projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU i drugih bilateralnih projekata vezanih za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; predlaganje projekata u skladu sa procedurom utvrđenom od strane Nacionalnog IPA koordinatora; usklađivanje predloga projekata sa tehničkim zahtevima; pripremu relevantne projektne dokumentacije; organizaciju i nadziranje sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje iz fondova EU; pripremu  relevantne tenderske dokumentacije; izrađivanje i podnošenje izveštaja o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU; vođenje dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; prikupljanje i pružanje informacija o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU, bilaterarnih projekata kao i druge poslove iz delokruga Sektora.