MENI
 
Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

Javne nabavke 2024

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao naručilac donelo je

 

Javni poziv JN U-1/2024

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku JN U-1/24 - nabavka usluga usmenog (simultanog i konsekutivnog) prevođenja sa srpskog jezika na strane jezike i sa stranih jezika na srpski jezik.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 13.02.2024. godine do 12:00 časova.

 

Javni poziv JN U-2/2024

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluge održavanja i unapređenje aplikacije Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina i Registra nacionalnih saveta.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 01.04.2024. godine do 12:00

 

Javne nabavke 2023

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao naručilac donelo je

 

Javni poziv JN U-1/2023

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluga JN U-1/2023 - nabavka usluge održavanja i unapređenje aplikacije Poseban birački spisak nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Registra nacionalnih saveta.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 31.03.2023. godine do 12:00 časova.

 

Javni poziv JN U-2/2023

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluga JN U-2/2023 - nabavka usluge pisanog prevođenja.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 03.07.2023. godine do 12:00 časova.

 

Javni poziv JN U-3/2023

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluga JN U-3/2023 – Janvan nabavka usluge putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu   https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 11.10.2023. godine do 12:00 časova

 

Javne nabavke 2022

U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao naručilac donelo je

 

Javni poziv JN U-4/2022

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluga JN 4/2022 - nabavka usluge putničkih agencija i tur - operatera i usluge pomoći turistima.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu  https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 27.09 2022. godine do 12:00 časova

 

Javni poziv JN U-2/2022

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluga pisanog prevođenja.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu  https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 24.05. 2022. godine do 12:00

 

Javni poziv JN U-1/2022

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluge održavanja i unapređenje aplikacije Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina i Registra nacionalnih saveta.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu  https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 18.04. 2022. godine do 12:00

 

Javne nabavke 2021

U skladu sa Čl. 48 Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, donelo je

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18) i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, donelo je

 

Javni poziv JN U-6/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku Konsultantske usluge – Usluga izrade procene finansijskih sredstava za sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine. Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu  https://jnportal.ujn.gov.rs/ Rok za podnošenje ponuda je 03. 12. 2021. godine do 12:00 časova

 

Javni poziv JN U-5/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku Konsultantske uskuge. Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/ Rok za podnošenje ponuda je 18. 10. 2021. godine do 12:00 časova

 

Javni poziv JN U-4/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluge putničkih agencija i tur – operatera i usluge pomoći turistima. Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/ Rok za podnošenje ponuda je 12. 07. 2021. godine do 12:00

Završen je postupak JN U-4/2021 za nabavku usluge putničkih agencija i tur – operatera i usluge pomoći turistima. Ugovor je dodeljen MIROSS d.o.o Beograd. Više informacija na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Javni poziv JN U-3/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluge usmenog prevođenja. Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

Rok za podnošenje ponuda je 11. 05. 2021. godine do 12:00

Završen je postupak JN U-3/2021 za nabavku usluga usmenog (simultanog i konsekutivnog) prevođenja sa srpskog jezika na strane jezike i sa stranih jezika na srpski jezik, kao i pružanje usluge iznajmljivanja seta za simultano prevođenje, za minimum 50 učesnika u događaju, po danu, sa montažom. Ugovor je dodeljen „AKADEMIJA OXFORD – AGENT” DOO JAGODINA. Više informacija na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Javni poziv JN U-1/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac,  objavljuje Javni poziv za nabavku usluge održavanja i unapređenje aplikacije Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina i Registra nacionalnih saveta.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda je 30. 03. 2021. godine do 12:00

Završen je postupak JN U-1/2021 za nabavku usluge održavanja i unapređenje aplikacije Posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina i Registra nacionalnih saveta. Ugovor je dodeljen „COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD “. Više informacija na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Javni poziv JN U-2/2021

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Naručilac, objavljuje Javni poziv za nabavku usluge pisanog prevođenja.

Dokumentacija o nabavci je dostupna na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda je 29. 03. 2021. godine do 14:00

Završena je JN U-2/2021 za usluge pisanog prevođenja. Ugovor je sklopljen sa „Akademija Oxford – Agent“ iz Jagodine. Više informacija na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Javne nabavke 2020

Izveštaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog o vrednosti podataka o vrednosti nabavki iz Čl. 11 – 21 Zakona o javnim nabavkama, kao i javne nabavke iz Čl. 27. stav 1. ovog zakona

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

U skladu sa članom 49, stav 3 Zakona o javnim nabavkama, objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.