MENI
 
Naslovna » Nacionalne manjine » Budžetski fond za nacionalne manjine

Budžetski fond za nacionalne manjine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog realizuje Budžetski fond za nacionalne manjine.

Postupak dodele sredstava iz ovog budžetskog fonda i sprovođenje javnog konkursa uređeni su Uredbom o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, po kojoj se svake godine, na osnovu predloga Saveta za nacionalne manjine, donosi Program za dodelu sredstava iz ovog fonda i utvrđuje prioritetna oblast finansiranja.

Savet za nacionalne manjine, na sednici održanoj 22. juna 2023. godine, usvojio je Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine. Na osnovu Predloga Saveta, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneo je, 26. juna 2023. godine, Program za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, kojim je utvrđeno da je kultura prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini.

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Obrazac prijave

Obrazac izjave

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini za programe i projekte iz oblasti kulture

 

Pogledajte - Budžetski fond za nacionalne manjine - 2021.