MENI
 
Naslovna » Kalendar konkursa

Kalendar konkursa

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nadležno je za prikupljanje i objavljivanje podataka o planiranim javnim konkursima namenjenim finansijskoj podršci projektima i programima organizacija civilnog društva tokom jedne kalendarske godine.

Donošenjem Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja 2018. godine, uvedena je obaveza nadležnih organa da najkasnije do 31. januara svake godine na svojoj internet stranici objave i dostave Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa, te da Ministarstvo izrađuje i na svojoj internet stranici objavljuje Kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa.

Svrha izrade Kalendara javnih konkursa jeste unapređenje transparentnosti organa javne uprave u oblasti finansiranja organizacija civilnog društva. Objavljivanjem podataka o planiranim konkursima na početku svake kalendarske godine nastoji se obezbediti blagovremeno informisanje udruženja i drugih organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima radi blagovremene pripreme predloga projekata i programa, povećanje vidljivosti javnih konkursa za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva od strane organa javne uprave svih nivoa vlasti, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Kako bi se unapredio proces prikupljanja i prezentacije podataka i olakšalo pretraživanje po kategorijama, od 2019. godine Kalendar javnih konkursa izrađen je u vidu pretražive elektronske aplikacije. Radi lakšeg prikupljanja podataka od organa javne uprave Republike Srbije u 2021. godini izrađena je nova elektronska aplikacija. Nova aplikacija kreirana je na način da objedini podatke o planovima raspisivanja javnih konskursa - Kalendar javnih konkursa i Upitnika o utrošku sredstava koja su obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije kojim se prikupljaju podaci o ostvarenoj podršci i time omogući jedinstveno praćenje plana i realizacije javnih konkursa namenjenih podršci organizacijama civilnog društva.

 

Kalendar javnih konkursa