MENI
 
Naslovna » Pres » Publikacije

Publikacije

Instrument za primenu principa „Da niko ne bude izostavljen“  u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

22. septembar 2022.

Prihvatanjem Agende 2030 za održivi razvoj, Republika Srbija se obavezala na primenu jednog od njenih osnovnih principa „Da niko ne bude izostavljen“ i time pokazala nedvosmislenu posvećenost unapređenju stanja ljudskih prava, okončanju diskriminacije i isključenosti, kao i smanjenju nejednakosti i dodatne ranjivosti osetljivih grupa.

Republika Srbija je prva zemlja koja je prilagodila princip „Da niko ne bude izostavljen“ svom normativnom okviru, pružajući jasne smernice donosiocima odluka u razumevanju i primeni jednog od osnovnih principa Agende 2030 za održivi razvoj u svim svojim budućim zakonskim i strateškim dokumentima.

Istrument je rezultat zajedničkog rada Radne grupe koju koju čine OHCHR u Srbiji, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nacionalni sekretarijat za javne politike, Fond Centar za demokratiju, Nacionalni konvent za EU, Akademska zajednica, organizacije civilnog društva i dr.

Primena principa „Da niko ne bude izostavljen“podrazumeva da se u planiranju, izradi i implementaciji zakona i dokumenata javne politike posebno obrati pažnja upravo na grupe koje su često nevidiljive, što je ranije dovodilo do toga da dokumenti nisu usmereni na unapređenje njihovog položaja ili otklanjanje uzroka koje dovodi do njihove isključenosti. Stoga se upravo njegovom primenom obezbeđuje prioritizacija onih koji su najviše isključeni i koji u velikoj većini slučajeva nisu obuhvaćeni, odnosno konsultovani prilikom izrade i sprovođenja zakonskih i strateških dokumenata.

Instrument je namenjen različitim akterima koji učestvuju u procesu izrade, usvajanja, implementacije i praćenja primene zakonskih i strateških dokumenata, a naročito donosiocima strateških i planskih dokumenata na svim nivoima; kao i svim ostalim akterima koji su na bilo koji način uključeni u izradu ovih dokumenata: nezavisnim institucijama, civilnom sektoru,ekspertima i akademskoj zajednici. Participacija onih društvenih grupa na koje se Instrument odnosi je ključna i  zagarantovana je u svakoj fazi izrade određenog strateškog ili zakonskog dokumenta, od njegove pripreme do usvajanja.