MENI
 

Budžetski fond za nacionalne manjine - 2021.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog realizuje Budžetski fond za nacionalne manjine.

Postupak dodele sredstava iz ovog budžetskog fonda i sprovođenje javnog konkursa uređeni su Uredbom o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, po kojoj se svake godine, na osnovu predloga Saveta za nacionalne manjine, donosi Program za dodelu sredstava iz ovog fonda i utvrđuje prioritetna oblast finansiranja.

Savet za nacionalne manjine, na sednici održanoj 31. marta 2021. godine, usvojio je Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine. Na osnovu Predloga Saveta, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donela je, 2. aprila 2021. godine, Program za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, kojim je utvrđeno da je obrazovanje prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2021. godini.

 

29. jun 2021.

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2021. godini