МЕНИ
 

Буџетски фонд за националне мањине - 2021.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог реализује Буџетски фонд за националне мањине.

Поступак доделе средстава из овог буџетског фонда и спровођење јавног конкурса уређени су Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, по којој се сваке године, на основу предлога Савета за националне мањине, доноси Програм за доделу средстава из овог фонда и утврђује приоритетна област финансирања.

Савет за националне мањине, на седници одржаној 31. марта 2021. године, усвојио је Предлог програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине. На основу Предлога Савета, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог донела је, 2. априла 2021. године, Програм за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је утврђено да је образовање приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години.

 

29. јун 2021.

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2021. години