МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви

Конкурси и Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЗАВРШНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРОГРАМА ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ - “ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ЗАЈЕДНИЦА ВРЕДНОСТИ”

Позив за подношење пројектних идеја

Резултати гласања за чланство у Заједничком консултативном одбору – JCC

Резултати Јавног позива за ОЦД за чланство у Радној групи за израду Стратегије родне равноправности

Јавни конкурс „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2021. годину"

Позив на консултативни састанак у области спречавања ширења насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму

Обавештење о продужетку рока за консултације поводом почетка припреме Ex-ante анализе за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији

ПОСТУПАК ИЗБОРА независних експерата за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Листa кaндидaтa зa члaнствo у Зajeдничкoм кoнсултaтивнoм oдбoру (JСС) - OTВOРEНO ГЛAСAЊE

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност

Обавештење о почетку припреме Еx-ante анализе за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији

Jaвни пoзив удружењима и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији

Jaвни пoзив Oрганизацијама цивилног друштва за учешће у изради  Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима  Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године, са пратећим акционим планом