МЕНИ
 
Насловна »Антидискриминација » Координационо тело

Координационо тело

Координационо тело за унапређење положаја Рома и Ромкиња

Координационо тело на националном нивоу прати све процесе везане за социјално укључивање Рома и Ромкиња, координира рад органа државне управе, органа јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других облика организовања од стране Републике Србије у овој области. Поред тога, у делокругу рада Координационог тела су и унапређење међуресорне сарадње, давање препорука за реаговање у ургентним ситуацијама чија последица може бити додатна рањивост припадника/ца ромске националне мањине и предлагање начина за остваривање прописаних и додатних мера које доприносе социјалном укључивању Рома и Ромкиња.