МЕНИ
 
Насловна » Антидискриминација

Антидискриминација

Нина Митић – помоћник министра

Тел: +381 11 31 10 574

e-mail адреса:  antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs    

 

У Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности обављају се послови који се односе на: промоцију и развој антидискриминационе политике, родне равноправности и побољшање положаја припадника ромске националне мањине; идентификовање и осмишљавање мера и активности са циљем праћења, анализу стања и предлагања мера у области унапређења родне равноправности, заштиту од дискриминације и спречавања маргинализације ромске националне мањине; израду нацрта закона и других прописа, предлога планских докумената по питању унапређења међународних стандарда у области родне равноправности и антидискриминације; праћење и спровођење препорука релевантних међународних организација у области антидискримационих политика и унапређења родне равноправности; спровођење активности на имплементацији Стратегије социјалног укључивања Рома и  Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и пратећег Акционог плана; припрему извештаја из области антидискриминационих мера  и унапређења равноправности полова, које произилазе из стратешких докумената РС као и међународних аката и обавеза које проистичу из приступања ЕУ; подршку ромским удружењима која се баве промоцијом родне равноправности и заштите од свих облика дискриминације, као и друге послове из делокруга Сектора.