МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. године.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. године.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог расписало је Јавни позив  организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључивоелектронским путем на имејл адресу: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: Кандидатура за чланство у  Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. „

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје 5. до 19. септембра 2023. године.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: