MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog raspisalo je Javni poziv  organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivoelektronskim putem na imejl adresu: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: Kandidatura za članstvo u  Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2022 - 2030. godine, za period 2024-2026. „

Rok za podnošenje prijava traje 5. do 19. septembra 2023. godine.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: