MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 28. avgusta do 11. septembra 2023. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu javni.poziv@minljmpdd.gov.rs,sa napomenom:  ,,Članstvo u Radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za 2024. i 2025. godinu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine”.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata, objavljenih na internet stranici Ministarstva: