MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija (CRC)

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija (CRC)

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za članstvo u Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija (CRC)

Javni poziv za izbor kandidata za članstvo u Komitetu za prava deteta se raspisuje u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 68/628 (april 2014 g.) kojom su utvrđeni opšti uslovi za izbor kandidata u ugovornim telima Ujedinjenih nacija, Konvencijom o pravima deteta i rokovima iz verbalne note Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija upućenom Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN u Njujorku (br. CRC/SP/19/1)  u vezi sa izborom članova u Komitetu za prava deteta.

Nezavisne eksperte kandiduju države ugovornice, i to svaka država predlaže po jednog kandidata i dostavlja kandidaturu Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija najkasnije do 30. aprila 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava Ministarstvu za ljudska prava je do 18. aprila 2022. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 070 Novi Beograd sa napomenom: „Prijava za kandidaturu za članstvo u Komitetu za prava deteta - ne otvarati“