MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Javni poziv organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osnovalo je Platformu civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u cilju unapređenja saradnje i jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma te osnovne principe ljudskih prava.

Rok za podnošenje prijava traje od 28.marta do 28. aprila 2022. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz Javnog poziva u naznačenom roku dostave na obrascima koji su sastavni deo ovog poziva, na sledeću imejl adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs, neposredno na pisarnici ili poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Bulevar Mihajla Pupina 2
11 070 Novi Beograd

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Za javni poziv organizacijama civilnog društva za pristupanje Platformi civilnog društva za inkluziju Roma i Romkinja“.

Javni poziv i propratni obrasci, nalaze se u okviru sledećih dokumenata: