MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2025. godine sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 1. april 2021. godine do 9. aprila 2021. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: „Kandidatura za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2025. godine sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2023. godine.“

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: