MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava na Javni konkurs za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obaveštava organizacije civilnog društva da je produžen rok za podnošenje prijava na Javni konkurs organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 28. septembra 2021. godine.