MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »Rezultati Javnog poziva za OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije rodne ravnopravnosti

Rezultati Javnog poziva za OCD za članstvo u Radnoj grupi za izradu Strategije rodne ravnopravnosti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u periodu od 01. do 09. aprila 2021. godine realizovalo Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2025. godine sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2023. godine.

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva donela je Predlog kandidata iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2025. godine sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2023. godine.

Rezultati Javnog poziva: