MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA)

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog započelo je postupak izbora kandidata za Grupu eksperata za suzbijanje trgovine ljudima Saveta Evrope (GRETA)

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostavljen je zahtev Izvršnog sekretara Grupe eksperata za suzbijanje trgovine ljudima Saveta Evrope (u daljem tekstu: GRETA) upućen Republici Srbiji za dostavljanje spiska sa imenima najviše tri kandidata za mesto člana GRETA, imajući u vidu da mandat sedam od ukupno 15 članova ove grupe ističe 31. decembra 2022. godine.

Izbori za članove ove grupe će biti održani na 31. sastanku Komiteta ugovornica Konvencije o borbi protiv trgovine ljudima, koji bi trebalo da bude održan u drugoj polovini novembra ili početkom decembra 2022. godine u Strazburu.

Konvencija o borbi protiv trgovine ljudima Saveta Evrope u svom članu 36. predviđa da se članovi GRETA biraju među osobama iz redova lica visokog moralnog integriteta, koja su poznata po svojoj priznatoj stručnosti u oblasti ljudskih prava, pomoći i zaštiti žrtava i suzbijanju trgovine ljudima, koja imaju stručno iskustvo u oblastima obuhvaćenim ovom konvencijom. Oni predstavljaju sami sebe i nezavisni su i nepristrasni u vršenju svojih funkcija i treba da budu na raspolaganju za efikasno izvršavanje postavljenih zadataka.

Komisija za izbor kandidata za člana u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima Saveta Evrope (GRETA), u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, je u petak, 26. avgusta 2022. godine održala sastanak na kojem je svakom od kandidata koji su podneli blagovremene i potpune prijave na Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Grupi eksperata za suzbijanje trgovine ljudima (GRETA), dodelila određeni broj bodova po svakom pojedinačnom kriterijumu, na osnovu čega je sačinjena rang lista kandidata.