MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom.

Rok za podnošenje prijava traje od 4.4.2022. do 14.4.2022. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs  sa napomenom: “Članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

  1. Lista podnetih prijava,
  2. Lista odbačenih prijava,
  3. Rang lista,
  4. Predlog predstavnika OCD.