MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE

Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE

Komisija za izbor kandidata iz reda udruženja i drugih organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru, sastavljena od predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog objavljuje Listu kandidata iz reda udruženja i drugih organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

U skladu sa Javnim pozivom, koji je bio otvoren od 12. do 29. marta 2021. godine, zadatak Komisije bio je da utvrdi ispunjenost kriterijuma koji su njime propisani, te sačini i objavi listu kandidata koji su ispunili tražene kriterijume, dok se konačan proces izbora odvija putem glasanja od strane udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

POSTUPAK GLASANjA

Sve organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji Republike Srbije mogu učestvovati u glasanju.
Glasanje se obavlja na memorandumu organizacije uz navođenje naziva organizacije, matičnog broja organizacije i imena kandidata za koga se glasa. Na memorandumu mora stajati potpis ovlašćenog pravnog zastupnika organizacije i pečat organizacije.
Jedna organizacija može glasati samo za jednog predloženog kandidata iz bilo koje od tri navedene oblasti. Udruženja građana i druge organizacije civilnog društva koje su predložile kandidate, mogu glasati za kandidata kojeg su predložili.

Rok za slanje glasova je od 7. do 16. aprila 2021. godine. Glasovi se šalju isključivo elektronski, slanjem skeniranog dokumenta na adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Kandidati koji dobiju najveći broj glasova u svakoj od prioritetnih oblasti, zastupaće interese civilnog društva Srbije u Zajedničkom konsultativnom odboru. U onim oblastima gde postoji samo jedan predloženi kandidat, potrebno je da ta osoba dobije minimum jedan glas kako bi se postupak smatrao važećim.

Biografije kandidata, motivaciona pisma, lista projekata u čijoj je realizaciji kandidat učestvovao, kao i lista publikacija čiji je kandidat autor ili koautor dostupni su u nastavku:

Prioritetna oblast: VLADAVINA PRAVA

Kandidat: Katarina Golubović

Prioritetna oblast: SOCIJALNO-EKONOMSKI RAZVOJ

Kandidat: Miroljub Nikolić

Kandidat: Bojana Jevtović

Kandidat: Nataša Vučković

Kandidat: Uroš Savić-Kain


Prioritetna oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Kandidat: Nataša Đereg