MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI)

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI)

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI).

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) je telo Saveta Evrope, čiji je zadatak borba protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi, iz perspektive zaštite ljudskih prava, u svetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima, njenih dodatnih protokola i sudske prakse. Statutom EKRI (Rezolucija Komiteta ministara (2002)8 od 13.6.2002. izmenjena i dopunjena rezolucijama KM (2013)12 i KM (2014)2 od 9.10.2013. i 19.02.2014) i Odlukom Komiteta ministara od 9.10.2013, određeni su uslovi za (re) imenovanje članova i zamenika članova u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope (EKRI).

Rok za podnošenje prijava je do 5. aprila 2022. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 070 Novi Beograd sa napomenom: „Prijava za kandidaturu za članstvo u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope ( EKRI) - ne otvarati“