MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom pravde upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine.

Rok za podnošenje prijava traje od 17. februara do 10. marta 2022. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adrese sek.scd@minljmpdd.gov.rs i ivana.todorovic@mpravde.gov.rs sa napomenom: „Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2023-2028. godine”.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: