MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (CEDAW)

Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (CEDAW)

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv nezavisnim ekspertima za kandidaturu za članstvo u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena Ujedinjenih nacija (CEDAW).

Javni poziv se raspisuje u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 68/628 (april 2014 g.) kojom su utvrđeni opšti uslovi za izbor kandidata u ugovornim telima Ujedinjenih nacija, Konvencijom o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena  i rokovima iz verbalne note Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija upućenom Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN u Njujorku (br. CEDAW/SP/2022/1/js)  u vezi sa izborom članova u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena.

Rok za podnošenje prijava je do 14. februara 2022. godine.

Prijave sa potrebnim prilozima dostavljati isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd

sa napomenom: „Prijava za kandidaturu za članstvo u Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena Ujedinjenih nacija - ne otvarati“

 

>