MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Rok za podnošenje prijava traje od  03. novembra do 16. novembra 2021. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs  sa napomenom: „Kandidatura za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina “. 

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: