MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“.

Rok za podnošenje prijava traje od 07. septembra do 21. septembra 2021. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rssa napomenom: “Kandidatura za članstvo u odboru projekta „Jačanje kapaciteta krivično-pravnog sistema u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u JIE“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: