MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »Obaveštenje o početku pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

Obaveštenje o početku pripreme Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u skladu sa članom 32. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost da započinje pripremu Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

U vezi sa tim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u konsultacijama u cilju identifikovanja najvažnijih izazova na koje dokument javne politike treba da odgovori i oblasti koje je neophodno da obuhvati.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pripremilo je onlajn upitnik za zainteresovanu javnost radi dostavljanja predloga i dodatnih komentara u vezi sa početkom izrade Ex-ante analize za izradu dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Rok za popunjavanje upitnika je 15. april 2021. godine. Upitnik je dostupan na sledećoj adresi: https://forms.gle/VdM3jWKQGBF2D8di8