MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi »Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućuje Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava traje od 12. do 29. marta 2021. godine do 15 časova.

Prijave sa propratnom dokumentacijom iz tačke VI Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) podnose se isključivo elektronskim putem na adresu: sek.scd@minljmpdd.gov.rs sa napomenom „Prijava za JCC“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: