MENI
 
Naslovna » Konkursi i Javni pozivi » Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Republika Srbija započela je proces izrade nove Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine. Procene rizika izvršiće se po metodologiji Svetske banke i metodologiji Saveta Evrope. Kao i prethodni put kada je dokument izrađen, značajan deo procene rizika jeste i procena NPO sektora, odnosno koliko je NPO pod rizikom da bude zloupotrebljen za finansiranje terorizma.

Neprofitni sektor prepoznat je kao značajna kategorija u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodna organizacija FATF u svojim preporukama, kao i prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države propisuje i jasne kriterijume za NPO sektor.

Priliku da ocene rizik od finansiranja terorizma i daju svoje viđenje sistema imaće i predstavnici NPO sektora. Konačna ocena rizika predstavlja zajedničku analizu i rad, kako državnih institucija tako i predstavnika NPO sektora.

Radna grupa za izradu procene rizika od finansiranja terorizma i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma.

Upitnik možete popuniti OVDE.

Rok za popunjavanje upitnika je od 11. do 25. juna 2021. godine. Napominjemo da je upitnik ANONIMAN.

Takođe, ovim putem pozivamo sve organizacije civilnog društva da pored popunjavanja samog upitnika, pošalju svoje dodatne predloge i sugestije u vezi sa izradom Procene izloženosti NPO sektora od finansiranja terorizma. Sve sugestije i predloge možete poslati na sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Nakon popunjavanja Upitnika, u cilju unapređenja saradnje i većeg uključivanja OCD u proces izrade Procene rizika, možemo organizovati sastanak sa organizacijama civilnog društva u periodu od 28.6 do 7.7.2021. godine na kome će jasnije biti predstavljen proces izrade Procene rizika, analiza pristiglih odgovora,  kao i mogućnosti za dalje uključivanje OCD u ovaj proces. Cilj je da konačna ocena rizika bude zajednički rezultat rada svih institucija i organizacija civilnog društva.

Predloge za vreme održavanje sastanka sa predstavnicima državnih organa koji učestvuju u izradi Procene rizika od finansiranja terorizma takođe možete poslati na gore navedeni mejl.

Zahvaljujemo se unapred na izdvojenom vremenu za popunjavanje upitnika.

 Избори за националне савете2022 Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina Poseban birački spisak  Javne nabavke Informatror o radu  Registar administrativnih postupaka za privredu  EXPO 2027