МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Јавни конкурс „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије”

Јавни конкурс „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије”

Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог расписује Јавни конкурс „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије” за програме у области унапређења родне равноправности у Републици Србији.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије. Реализацијом програма треба да буду остварени следећи циљеви:

  1. Родна равноправност у групама у повећаном ризику од дискриминације;
  2. Промовисање равномерне расподеле неплаћеног кућног рада;
  3. Психосоцијална подршка самохраним родитељима у условима пандемије;
  4. Родна равноправност у сфери културе и јавног информисања.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 08.10.2021. ДО 25.10.2021. ГОДИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавештава удружења, која су на Јавном конкурсу у 2021. години на тему „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије”, добила финансијску подршку поменутог министарства, да су у обавези да доставе Завршне извештаје о реализованим активностима.

У вези са наведеним, Mинистарство је сачинило обрасце за достављање предметних извештаја (у прилогу), које је, након попуне од стране удружења и верификације од стране овлашћеног лица, са прилозима, потребно доставити службеним путем, на адресу: Министарство за људска и мањинаска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, као и електронским путем на електронску адресу: antidskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs .

Завршне извештаје о реализованим активностима удружења која су добила финансијка средства за реализацију програма, потребно je доставити најкасније до 20. јула 2022. године.