МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Република Србија започела је процес израде нове Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године. Процене ризика извршиће се по методологији Светске банке и методологији Савета Европе. Као и претходни пут када је документ израђен, значајан део процене ризика јесте и процена НПО сектора, односно колико је НПО под ризиком да буде злоупотребљен за финансирање тероризма.

Непрофитни сектор препознат је као значајна категорија у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Међународна организација ФАТФ у својим препорукама, као и приликом оцене делотворности система једне државе прописује и јасне критеријуме за НПО сектор.

Прилику да оцене ризик од финансирања тероризма и дају своје виђење система имаће и представници НПО сектора. Коначна оцена ризика представља заједничку анализу и рад, како државних институција тако и представника НПО сектора.

Радна група за израду процене ризика од финансирања тероризма и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог позивају организације цивилног друштва да попуне online Упитник за процену рањивости непрофитног сектора од финансирања тероризма.

Упитник можете попунити ОВДЕ.

Рок за попуњавање упитника је од 11. до 25. јуна 2021. године. Напомињемо да је упитник АНОНИМАН.

Такође, овим путем позивамо све организације цивилног друштва да поред попуњавања самог упитника, пошаљу своје додатне предлоге и сугестије у вези са израдом Процене изложености НПО сектора од финансирања тероризма. Све сугестије и предлоге можете послати на sek.scd@minljmpdd.gov.rs

Након попуњавања Упитника, у циљу унапређења сарадње и већег укључивања ОЦД у процес израде Процене ризика, можемо организовати састанак са организацијама цивилног друштва у периоду од 28.6 до 7.7.2021. године на коме ће јасније бити представљен процес израде Процене ризика, анализа пристиглих одговора,  као и могућности за даље укључивање ОЦД у овај процес. Циљ је да коначна оцена ризика буде заједнички резултат рада свих институција и организација цивилног друштва.

Предлоге за време одржавање састанка са представницима државних органа који учествују у изради Процене ризика од финансирања тероризма такође можете послати на горе наведени мејл.

Захваљујемо се унапред на издвојеном времену за попуњавање упитника.